Tulosta
FAME-ekosysteemin yritys- ja korkeakouluyhteistyön tavoite on nostaa Suomi maailman johtavien maiden tasolle 3D-tulostuksen hyödyntämisessä, myynnissä ja osaamisessa. Perustajajäsenenä Patria on aktiivisesti mukana kehitystyössä, joka perustuu avoimeen tiedon ja kokemusten jakamiseen.

Teksti: Päivi Brink Kuvat: FAME materiaalipankki

Suomen valmistavan teollisuuden johtava innovaatioalusta DIMECC Oy käynnisti vuoden 2020 lopussa FAME-ekosysteemin, jossa suomalaiset yritykset ja korkeakoulut kehittävät yhdessä 3D-tulostamista. FAME tulee sanoista Finnish Additive Manufacturing Ecosystem eli suomalainen lisäävän valmistuksen ekosysteemi. 3D-tulostusta kutsutaan myös lisääväksi valmistukseksi, koska siinä lisätään kappaleeseen ohuita kerroksia raaka-ainetta, kunnes se saavuttaa halutun muodon.  

FAME kokoaa yhteen erilaista suomalaista 3D-osaamista ja eri kokoisia teolliseen valmistamiseen erikoistuneita yrityksiä. FAMEn perustajajäsenet ovat k3D-Step, 3D Formtech, Andritz, CITEC, DBE Core, Delva, Elomatic, EOS Finland, Etteplan, Huld, Lillbacka Powerco, MiniFactory, Origo Engineering, Patria, Raute, Vossi ja Wärtsilä. Ekosysteemi on avoin, ja siihen voivat liittyä hyvin erilaiset yritykset.

Korkeakoulujen ja yritysten tutkimus- ja kehitystyö kohtaavat

Korkeakouluyhteistyön myötä Vaasaan Smart Technology Hubiin perustetaan 3D-tulostuksen kokeilukeskus, ja LUT-yliopistossa Lappeenrannassa aloitetaan modulaarinen 3D-tulostuskoulutus insinööritasosta tohtoritasolle saakka.

FAME 3D part

– Yhteistyö yritysten kesken on mahdollista juuri siksi, että kuljemme tutkimuksen rajapinnassa. Mitä lähemmäs varsinaisia tuotteita tullaan, sitä tarkemmin yritykset suojaavat osaamistaan. Patrialle tällainen yhteistyö, jossa rakennetaan tuotekehitystä verkostossa, on uutta, ja meidän opittava avoimuutta puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan rajoitteiden puitteissa. Tietosuojasäännöt ovat tärkeitä ja niistä pidetään kiinni, mutta on paljon asioita, joita voimme jakaa muiden kanssa. FAME mahdollistaa myös ulkopuolisen, julkisen rahoituksen kehitystyölle, Patria-konsernin kehitysjohtaja Pasi Niinikoski sanoo.

Patrialle on tärkeää olla alusta asti mukana FAMEn toiminnassa. Patrian  Aerostructures-liiketoiminnan kehitysjohtaja Sakari Pasanen on FAMEn hallituksen varapuheenjohtaja.

– Kun lähdimme heti alussa mukaan FAME-ekosysteemin yhteistyöhön, varmistimme Patrialle vaikutusmahdollisuuksia ja tartuimme tilaisuuteen kehittyä nopeasti. Patria edustaa yhteisössä isoja, korkean teknologian teollisuusyrityksiä, ja varapuheenjohtajana tuon meille tärkeitä asioita esiin. Olemme verkoston ainoa puolustusalan yritys, mutta monialaisen tehtäväkenttämme vuoksi voimme tuoda laajaa näkemystä 3D tulostuksen soveltamiseen. 3D-teknologiaa kehitetään sekä puolustusvälineteollisuudessa että siviilipuolella, ja me olemme valmiit soveltamaan sitä omalla toimialallamme, Pasanen kertoo.   

Hän korostaa uusien näkökulmien merkitystä kehitystyössä.

– Verkostossa tapahtuvan kehitystyön suurin etu on uudenlaisten toimintatapojen omaksuminen ja kokemusten vaihtaminen laajasti erilaisista kehitystöistä. Tämä toivottavasti auttaa meitä näkemään sovelluksiimme aivan uudenlaisia ratkaisuja – sellaisia, joita ei perinteisin menetelmin ole pystytty toteuttamaan. Osana ekosysteemiä kartoitamme muiden osaamista ja olemme valmiita oppimaan. Vastavuoroisesti tuomme pöytään oman osaamisemme. Pääsemme myös vaikuttamaan korkeakoulujen koulutuksen sisältöjen suunnitteluun yritysten tarpeista lähtien, Pasanen pohtii.

Patrian yhtiöt laajasti mukana

FAME part

Patrian yhtiöistä FAME-yhteistyössä ovat mukana ainakin Millog, Aviation ja Land eli suurin osa Patriasta. Tuloksia ja kokemuksia hyödyntävät myös HX-projekti ja Patrian ulkomaiset yksiköt.

Millog ylläpitää Puolustusvoimien maa- ja merivoimien kalustoja sekä ilmavoimien valvontajärjestelmiä. Huolto ja kunnossapito edellyttävät varaosien saatavuutta kaikissa olosuhteissa, ja siinä 3D-tulostus tulee mahdollisesti jatkossa olemaan avainasemassa. FAME-ekosysteemistä voidaan löytää uusia näkökulmia myös poikkeusajan ratkaisuihin.

– 3D-tulostus mahdollistaa varaosien kysynnän mukaisen tuotannon paikasta riippumatta. Millogilla on kattava osaaminen ja laaja, paikallinen toimipisteverkosto koko Suomessa. Pidän olennaisena sitä, että FAMEssa kukin yritys voi keskittää resurssinsa tehokkaasti juuri oman ydinosaamiseensa kehittämiseen ja ylläpitoon, ja yhteistyöllä saadaan leveämmät hartiat uusien palvelutuotteiden kehittämiseen ja myyntiin, Millogin kehitysjohtaja Antti Salonen pohtii.

Millogilla on jo muilta digitalisaation osa-alueilta kehittämiskokemusta ja -osaamista yhteistyössä usean eri toimijan kanssa.

– 3D-tulostus tuo älykkääseen kunnossapitoon uusia mahdollisuuksia, ja kehitämme tiedon ja kokemusten vaihdon avulla uusia tuotteita ja palveluita omalle alallemme, Salonen sanoo. 

Kunnianhimoiset tavoitteet

FAME-ekosysteemin yritysten tavoitteena on saavuttaa 5 % maailman 3D-tulostuksen markkinavolyymista vuoteen 2030 mennessä.

– Kyseessä on koko valmistavan teollisuuden tulevaisuus Suomessa. Isot yritykset toimivat kansainvälisesti, ja 3D tuo tuotannon lähelle asiakasta. Jos 3D-osaaminen kehittyy Suomessa merkittävästi, siitä avautuu paljon mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten tulee hyödyntää yhteisen kehitystyön saavutuksia omien vahvuuksiensa mukaan, Niinikoski toteaa.

Patrialle verkostoyhteistyö antaa myös mahdollisuuden kirkastaa Patrian imagoa.

–  Tuomme esiin myös vähemmän tunnettua osaamistamme. Opimme itse toisten vahvuusalueista ja kerromme omistamme, Niinikoski sanoo.