Rehellisyys, luotettavuus ja korkeat eettisen liiketoiminnan normit sekä niihin liittyvien toimintatapojen jatkuva kehittäminen ovat erityisen tärkeitä puolustusteollisuudessa. Patria-konsernin maine ja pitkän aikavälin luotettavuus kumppanina - sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla - muodostavat kannattavan liiketoiminnan perustan ja vaikuttavat merkittävästi konsernin arvoon.

Patrian vastuullisuusraportti 2023

Patria-as-an-employer
Rehellisyys, luotettavuus ja korkeat eettisen liiketoiminnan normit muodostavat kannattavan liiketoiminnan perustan
Johtaminen, tavoitetteet ja mittarit
patria-stakeholder-collaboration
Si­dos­ryh­mä­suh­tei­ta hoi­de­taan re­hel­li­ses­ti, eet­ti­ses­ti, rei­lus­ti ja luot­ta­muk­sel­li­ses­ti.
Sidosryhmäyhteistyö

Korruptionvastaisen toiminnan periaatteet

Patrian eettisen liiketoiminnan sekä lahjonnan- ja korruptionvastaisen toiminnan periaatteet ovat tunnettuja sidosryhmien keskuudessa ja Patria nähdään yhtiönä, jolla on korkeat rehellisyyden, läpinäkyvyyden ja eettisen toiminnan standardit.

Lue lisää Patrian eettisen liiketoiminnan sekä lahjonnan- ja korruptionvastaisen toiminnan periaatteista.

patria-supply-chain
Patria harjoittaa liiketoimintaa vain sellaisten luotettavien toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, joiden liiketoiminta noudattaa Patrian eettistä toimintaohjetta.
patria-industrial participation
Teollisen yhteistyön järjestelyihin ja toimiin osallistuminen tapahtuu kyseisten maiden sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.