Vaikka Patria ei ole pörssinoteerattu yhtiö, se noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia 2020 soveltuvin osin ja siinä määrin kuin hallinnointikoodissa annettujen suositusten noudattaminen on asianmukaista hyvän hallintomallin ylläpitämisessä, ottaen huomioon yhtiön omistusrakenne ja/tai yhtiön erityispiirteet tai sen toimiala. Tärkeimmät poikkeukset koodista liittyvät hallituksen jäsenten

nimitysprosessiin ja riippumattomuuteen, mikä johtuu yhtiönomistuspohjasta, ja muista erityispiirteistä.

patria-governance
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
patria-governance
Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat

Patria Group

Patria-konserni koostuu emoyhtiöstä, Patria Oyj:sta ja sen täysin omistamista tytäryhtiöistä. Kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden lisäksi Patria omistaa 61,8 % Millog Oy:sta ja 50 % norjalaisesta Nammo AS:stä, 60 % virolaisesta Milworks OÜ:stä sekä 49.9 % norjalaisesta Kongsberg Aviation Maintenance Services AS:stä.

patria-corporate
Patria Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja Kongsberg Defence and Aerospace AS (49,9 %).
Konsernirakenne ja osakkeenomistajien äänioikeudet
patria-business
Patria on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa kansainvälisesti tunnustettujen eettistä liiketoimintatapaa koskevien sopimusten, standardien ja periaatteiden mukaisesti.
Liikekumppaneiden valinta