Tulosta

Janne päätyi kaverin vinkistä Patrian järjestämälle ajoneuvoasentajakurssille vuonna 1994. Kurssin ansiosta hän on ollut Patrian palveluksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 1998 alkaen. Työsuhteiden väliin mahtuu kokemus rauhanturvaajana toimimisesta ulkomailla. ”Vuodet rauhanturvaajana antoivat hyvää oppia niin Patrian tuotteisiin kuin elämään yleensäkin.”

Ensimmäiset vuodet Patriassa Janne työskenteli asentajan tehtävissä panssariajoneuvojen kokoonpanossa. Sittemmin työuralle on mahtunut monenlaisia tehtäviä – materiaalipäälliköstä tuotannon asiantuntijaan ja nykyiseen tehtävään teknologiansiirtopäälliköksi. Omaa osaamistaan Pulkkinen on kasvattanut opiskelemalla työn ohella kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi.

Viimeiset 15 vuotta työnkuvani on sisältänyt pääosin teknologian siirtoon liittyviä tehtäviä osana toimitusprojekteja.”

Jannella on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, joita tarvitaan hänen työssään. Tehtävässä menestymisessä auttaa myös pitkä työura ja sen aikana kertyneet kokemukset niin tuotteiden valmistuksesta, projektitoiminnasta kuin teknologian siirtohankkeista.

Hänen työpäiviensä sisältö on vaihteleva ja riippuu paljon meneillään olevien hankkeiden tilanteesta. ”Päivät täyttyvät erilaisista palavereista projektitiimin ja muiden sidosryhmien kanssa, kun suunnittelemme ja valmistelemme hankkeiden teknologian siirto -osuutta.”

Myös matkustaminen on osa teknologiansiirtopäällikön työtä. ”Säännölliset videopalaverit helpottavat yhteydenpitoa asiakkaisiin, mutta eivät kuitenkaan poista matkustustarpeita kokonaan. Työmatkoille pakkaan usein lenkkarit mukaan”, kertoo liikuntaa ja caravan-elämää vapaa-ajallaan harrastava Janne.

Omassa työssä innostaa erityisesti mielenkiintoinen ja haasteellinen työympäristö kiinnostavien tuotteiden ja hankkeiden parissa. Työskentely huippuammattilaisten kanssa motivoi ja innostaa tekemään parhaansa. Jannen mukaan työntekijöiden välillä vallitsee hyvä ilmapiiri ja yhdessä tekemisen meininki.

Pulkkinen kannustaakin hakemaan töihin Patriaan:

Patriassa saa mahdollisuuden monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja maailmalla.”