Tulosta
iFURTHER

Patria on mukana Euroopan unionin rahoittamassa eurooppalaisessa yhteistyöprojektissa kehittämässä uusia teknologioita pitkän kantaman havainnointiin. Euroopan puolustusrahaston rahoittaman kolmen vuoden iFURTHER (High Frequency Over the Horizon Sensors’ Cognitive Network) -tutkimusprojektin, kokonaisbudjetti on 10,95 miljoonaa euroa. Konsortiossa on mukana 18 yritystä kymmenestä eri maasta. Kaikki yritykset tuovat konsortioon oman alansa huippuosaamista yhteisen päämäärän hyväksi.  

iFURTHER-projekti tutkii ja kehittää HF-taajuuksiin perustuvaa kokonaisjärjestelmäkonseptia Euroopan unionin itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden puolustamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tutkia ilma- ja merivalvontaratkaisuja maantieteellisesti laajojen alueiden valvontaan ja siinä kehitetään uusia kaukovalvonnan eli horisontin yli havaitsevia monipaikkaisia tutkavalvontakonsepteja, jotka ovat toteutettavissa maantieteellisesti laajana sensoriverkkona. iFURTHER edistää Euroopan unionin kestävän ja laaja-alaisen puolustuskyvyn kehittämistä ilma- ja merialueilla kehittämällä tarkkailuun konkreettisen ja skaalautuvan ratkaisun.

”Arvostamme Patrialla mahdollisuutta olla mukana eurooppalaisessa iFURTHER-yhteistyöprojektissa tekemässä tutkimusta horisontin yli näkevään tutkasovellusteknologiaan yhdessä muiden alan huippuosaajien kanssa. On tärkeää, että suomalainen teollisuus on mukana tämänkaltaisissa tutkimushankkeissa. Patrian tausta teknologiatutkimuksen toimittajana erilaisissa kansallisissa tutkimusohjelmissa on mahdollistanut verkostoitumisen eurooppalaisten tutkimusyhteisöjen kanssa. Patrialla työskentelee korkeasti koulutettuja asiantuntijoita tiedustelu-, valvonta- ja johtamisalojen tutkimuksen parissa. Pystymme tarjoamaan ainutlaatuisia ja kiinnostavia työtehtäviä alan asiantuntijoille riippumatta siitä, ovatko he tutkimusuransa alkuvaiheessa vai jo kokeneempia osaajia”, sanoo Patrian Finland-divisioonasta vastaava johtaja Jussi Järvinen.

iFURTHER-projektia rahoittaa Euroopan unioni. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia ei voida pitää niistä vastuussa.

Lisätietoja: Jussi Järvinen, Executive Vice President, Finland-divisioona, Patria, [email protected], puh. 040 869 6625

Euroopan puolustusrahaston iFURTHER-projekti lyhyesti (factsheet): https://defence-industry-space.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Factsheet_EDF21_iFURTHER_1.pdf

Tiedote projektin aloittamisesta: https://www.haicorp.com/images/hai/documents/rd/iFURTHER_press_release_2023-01.pdf

Patrian tuotteet ja palvelut - Battlefieds and critical systems: https://www.patriagroup.com/products-and-services/battlefield-and-criti…

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com