Tulosta

Patria noudattaa kaikkia sovellettavia kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin sääntöjä. Patrian taloudellinen raportointi perustuu IFRS-standardeihin. Kaikki finanssitransaktiot tulee hyväksyä Patrian päätöksentekokäytäntöjen mukaisesti ja kirjata kirjanpitoon. Kirjaamis- ja raportointivelvollisuudet ovat sitovia, ja ne ovat vuosittaisten tilintarkastusten ja sisäisen valvonnan piirissä. Patria ei missään olosuhteissa vääristele tai väärennä taloudellisia tai muita asiakirjoja eikä tarjoa harhaanjohtavaa tietoa.
Patria-konserni noudattaa kunkin toimintamaansa verolakeja ja -säädöksiä. Mikäli verolainsäädännössä ei ole selkeitä ohjeita, pääperiaatteina ovat varovaisuus, konservatiivinen lähestymistapa ja läpinäkyvyys.

Sidosryhmäkohtaiset pääomavirrat

Pääomavirrat

Verojalanjälki

Verojalanjälki