Tulosta

Kaikkien Patrian työntekijöiden on joka toinen vuosi suoritettava eettisiä liiketapoja käsittelevä verkkokoulutus, joka perustuu Patrian eettiseen toimintaohjeeseen sekä siihen liittyviin ohjeisiin ja politiikkoihin. Koulutusmateriaaleihin sisältyy käytännön esimerkkejä eettisestä päätöksenteosta, eettisestä liiketoiminnasta, kolmansien osapuolten kanssa työskentelystä, eturistiriitatilanteista, lahjoista ja etuisuuksista sekä muista aiheista, joissa painotetaan erityisesti korruption ja lahjonnan torjuntaa. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla Patrian työntekijöillä on eettisen ja vaatimustenmukaisen liiketoiminnan harjoittamisen edellyttämät tiedot, ja he voivat siten tukea Patrian laajempaa korruption vastustamisen tavoitetta. Koulutus on saatavilla kaikilla Patrian toimintamaiden kielillä, ja siinä kerrotaan kaikista ongelmista ilmoittamisen kanavista. 

Tiiviisti eri sidosryhmien kanssa työskenteleville työntekijöille, kuten myynnin ja markkinoinnin, hankinnan, rahoituksen ja projektinhallinnan henkilöstölle järjestetään lisäksi syventävä koulutus. Koulutusmateriaaleissa käsitellään esimerkiksi korruption ja lahjonnan torjuntaa, lahjoja ja edustamista, eturistiriitatilanteita, sponsorointia, lobbausta, liikekumppanien valintaa, kolmansien osapuolten kanssa työskentelyä, rahanpesua jne.

Uudet työntekijät perehdytetään Patrian eettisen liiketoiminnan vaatimuksiin ja Patrian eettiseen toimintaohjeeseen (sekä siihen liittyviin ohjeisiin ja politiikkoihin) yleisellä perehdytyskurssilla, joka järjestetään mahdollisimman pian työsuhteen alkamisen jälkeen.

Patriassa esimiesasemassa aloittaville henkilöille annetaan esimiespassikoulutuksen yhteydessä koulutusta eettisistä liiketavoista.

Patria esittelee eettisen toimintaohjeensa strategisille toimittajille ja liikekumppaneille, joiden on myös sitouduttava vastuulliseen ja eettiseen toimintaan. Keskeisille liikekumppaneille järjestetään lisäksi koulutusta Patrian eettisen liiketoiminnan vaatimuksista ja erityisesti korruption sekä lahjonnan torjunnasta.

Vaikuttavuuden mittaaminen

Patriassa mitataan koulutusten vaikuttavuutta ja laatua joka toinen tai kolmas vuosi toteutettavalla kyselyllä.  Kyselyssä selvitetään korruption tai muun vakavan epäeettisen toiminnan mahdollisuutta kaikilta myynnin ja markkinoinnin sekä talouden ja hankinnan ammattilaisilta. Näiden erityisryhmien lisäksi kyselyyn kutsutaan vastaamaan noin 10 % henkilöstöstä satunnaisotoksella. Koulutuksen laatu ja vaikuttavuus on arvioitu tasolle 4,0 skaalalla 1-5 (1=heikko ja 5 erinomainen).

Vastaavasti säännöllisesti toteutettava henkilöstökysely sisältää kysymyksiä eettiseen toimintaan liittyen. Vuonna 2020 toteutetun kyselyn mukaan 94 % vastaajista tunsi Patrian ohjeistuksen ja eettisen toiminnan periaatteet.