Tulosta

Patrian muutosneuvottelut määräaikaisista lomautuksista Hallin Helicopters-yksikössä ja sen Production Support -toiminnossa sekä New Production- ja Linnavuoren Diesel-yksiköissä on saatu päätökseen. Toimenpiteiden piirissä on 89 henkilöä sisältäen määräaikaisia sekä koko- että osa-aikaisia lomautuksia.

Lomautukset alkavat heinäkuussa 2023 ja pisimmillään jatkuvat maaliskuuhun 2024 asti. Lomautusten vaihtoehtona osalle on kyetty tarjoamaan korvaavaa työtä Patrian muissa toiminnoissa.

Patria antoi neuvotteluesityksen 3.5.2023 johtuen heikentyneestä tilauskannasta Airframe & Structure Operations - sekä Engine, Component & Training Operations -toiminnoissa. Muutosneuvottelujen piirissä oli 236 henkilöä kaikista henkilöstöryhmistä ja neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että erimittaiset lomautukset voisivat koskea jopa 153 henkilöä. Lomautuksilla ei odoteta olevan suoria asiakasvaikutuksia.

Mediatiedustelut ja lisätietoja:

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, Patrian viestintäjohtaja, puh. +358 50 557 3822, [email protected] 

Timo Rimpioja, SVP, Airframe & Structure Operations p. 040 869 3186, [email protected]

Aleksi Ojala, SVP, Engines, Component & Training Operations p. 040 869 3419, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.
www.patriagroup.com