Tulosta

 

Taulukko

Vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko

 • Patria-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 321,8 miljoonaa euroa (280,6 miljoonaa euroa vertailukautena). 
 • Liikevoitto oli 15,8 miljoonaa euroa (19,8 miljoonaa euroa). 
 • Omavaraisuusaste oli 39,1 % (39,8 %) ja nettovelkaantumisaste 77,8 % (69,3 %). 
 • Asiakaskeskeisyyden, toiminnallisen tehokkuuden ja tuottavuuden sekä yhteisten toimintatapojen kehittäminen ovat jatkuneet vuoden toisella neljänneksellä Patrian Horizon 2025 -strategian mukaisesti.
 • Yhtiön liikevaihto jäi suunnitellusta tasosta johtuen erityisesti uusien 6x6-ajonevohankkeiden suunniteltujen tilausten siirtymisestä eteenpäin alkuvuoden aikana. Samalla alkuvuoden kannattavuus jäi tavoitteesta. Useiden merkittävien ajoneuvotoimitussopimusten yhtäaikainen käynnistäminen tuo mukanaan resurssihaasteita, mutta toimitusketjun uskotaan saavuttavan tavoitteensa ja asiakastoimitukset tehdään suunnitellusti loppuvuoden aikana. Loppuvuoden näkymä säilyy vahvana myynnin ja kannattavuuden suhteen.
 • Patrian menestys 6x6- ja 8x8-ajoneuvohankkeissa on jatkunut edelleen, mikä tukee muun liiketoiminnan kehittämistä ja konsernin kansainvälistymistä. Toisella vuosineljänneksellä edettiin myös F-35-hankkeen sopimusneuvotteluissa sekä Patrian NEMO-kranaatinheitinjärjestelmiä myytiin Ruotsiin. Kysyntä ja tilauskanta ovat vahvoja erityisesti ajoneuvohankkeissa, mutta kysyntä ei jakaudu tasaisesti kaikkiin Patrian palveluihin.
 • Patria ja Lockheed Martin allekirjoittivat kesäkuussa Suomen F-35-hankkeen ensimmäisen suoran teollisen yhteistyön raamisopimuksen (Memorandum of Agreement; MoA). Sopimus kattaa F-35-eturunkojen kokoonpanon Suomessa. 
 • Toukokuussa tiedotettiin, että Ruotsi vahvistaa meripuolustuskykyään kahdeksalla uudella kranaatinheitinaluksella, jotka varustetaan Patria NEMO Navy tornillisella 120 mm:n järjestelmällä. Patria toimittaa kranaatinheitinjärjestelmänsä ensimmäistä kertaa Ruotsin puolustusvoimille Swede Ship Marine AB:n alihankkijana.
 • Patria allekirjoitti kesäkuussa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa sopimuksen 91 panssaroidusta miehistönkuljetusajoneuvosta varusteineen, mukaan lukien lisähankintavarauksen 70 ajoneuvolle, osana kansainvälistä Suomen johtamaa CAVS (Common Armoured Vehicle System) -hanketta, jossa ovat mukana myös Latvia, Ruotsi ja Saksa. Ajoneuvojen toimitukset alkavat jo vuoden 2023 aikana.
 • Saksa ja Ruotsi etenivät CAVS-hankkeessa huhtikuussa: Saksa allekirjoitti hankkeen virallisen liittymissopimuksen ja Ruotsi eteni sarjahankintavaiheen valmisteluun. Patria allekirjoitti huhtikuussa Ruotsin puolustusvoimien materiaalilaitoksen (FMV) kanssa sopimuksen 20 Patria 6x6 -panssariajoneuvon ostamisesta. Ajoneuvojen ensimmäiset toimitukset tulevat tapahtumaan vuoden 2023 aikana.
 • Patria kävi muutosneuvottelut toisella vuosineljänneksellä määräaikaisista lomautuksista Hallin Helicopters-yksikössä ja sen Production Support -toiminnossa sekä New Production- ja Linnavuoren Diesel-yksiköissä johtuen heikentyneestä tilauskannasta lentokoneiden ja helikoptereiden kunnossapito- ja erityyppisten moottorilaitteiden huoltopalveluissa. Toimenpiteiden piirissä on 89 henkilöä sisältäen määräaikaisia sekä koko- että osa-aikaisia lomautuksia.

Näkymät loppuvuoteen

Patria vahvistaa edelleen toiminnallista tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan ja hakee kannattavaa kasvua Horizon 2025 -strategiansa mukaisesti strategiakauden toisena vuotena. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaaritukipalvelut sekä huippuluokan tuotteet ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa asiakkaiden kalustojen vaaditun suorituskyvyn ylläpitämisessä kaikissa olosuhteissa.

Suomen loppuvuonna 2021 tekemän F-35-hankintapäätöksen myötä neuvottelut kyseisen konetyypin teollisesta yhteistyöstä jatkuvat kuluvana vuonna. Kesäkuussa 2023 Patria ja Lockheed Martin allekirjoittivat Suomen F-35-hankkeen ensimmäisen suoran teollisen yhteistyön raamisopimuksen, joka kattaa F-35-eturunkojen kokoonpanon Suomessa. 

Patrian 6x6-ajoneuvon kansainvälinen CAVS-yhteishanke etenee suunnitellusti. Suomeen tilatun 91 ajoneuvon toimitukset alkavat vuoden 2023 aikana. Ruotsi on edennyt sarjahankintavaiheen valmisteluun ja jo tilatun 20 6x6 -panssariajoneuvon ensimmäiset toimitukset tulevat tapahtumaan vuoden 2023 aikana. Saksa on allekirjoittanut hankkeen virallisen liittymissopimuksen. Latvian ajoneuvojen sarjatuotanto on käynnissä. Yhteinen ajoneuvohanke on herättänyt kiinnostusta ja on avoinna myös muille maille osallistujamaiden yhteisellä suostumuksella.

Loppuvuodesta 2022 Japani valitsi Patria AMV XP 8x8 panssaroidun pyöräajoneuvon Maavoimiensa uudeksi miehistönkuljetusajoneuvoksi. Sopimusneuvottelut aloitettiin välittömästi ja niiden ensimmäisten vaiheiden odotetaan päättyvän kuluvana vuonna.

Patrian 6x6- ja 8x8-ajoneuvoihin kohdistunut voimakas kysyntä asettaa merkittäviä haasteita resurssien saatavuudelle ja toimitusketjun hallinnalle, joiden parantamiseksi yhtiö on tehnyt merkittäviä toimenpiteitä alkuvuonna. Vaikka osa tilauksista on tehty suunniteltua myöhemmin, suunniteltu ja tarvittava toimituskapasiteetti uskotaan saavutettavan loppuvuoden aikana. 

Geopoliittisen tilanteen, yleisen taloudellisen epävarmuuden, inflaation sekä kustannusten kasvun vaikutuksia pidemmällä ajanjaksolla on vaikea arvioida luotettavasti, mutta samanaikaisesti Patrian toimituskyvyn arvioidaan säilyvän hyvänä. Loppuvuoden näkymä säilyy vahvana myynnin ja kannattavuuden suhteen. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Patriaan ja puolustustoimialaan yleensä kohdistuu lisääntynyttä kysyntää puolustusmenojen kasvaessa valtaosassa Euroopan maista.

Lisätietoja:

Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, puh. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.
www.patriagroup.com