Tulosta
Avainluvut 2020 Q1

Ensimmäinen vuosineljännes

  • Patria-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 118,7 miljoonaa euroa (105,1 miljoonaa euroa vuonna 2019).
  • Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (-0.3). Siihen vaikutti erityisesti tiettyjen kansainvälisten myyntihankkeiden viivästyminen sekä tämänhetkinen pandemia.
  • Omavaraisuusaste oli 36,8 % (49,4 %) ja nettovelkaantumisaste 83,0 % (51,8 %).
  • Tammikuussa Patria 6x6 -ajoneuvoalusta valittiin osaksi Suomen ja Latvian yhteistä maavoimien liikkuvuutta parantavaa kehityshanketta, johon Viro liittyi mukaan huhtikuussa. Patria odottaa hankkeen johtavan uuden ajoneuvoalustan tuotantoon.
  • Patria ilmoitti yhteistoimintaneuvotteluista Aerostuctures- ja Pilot Training -yksiköissä johtuen tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä tämänhetkisestä pandemiasta johtuen.

Näkymät loppuvuoteen

Patria jatkaa palveluliiketoiminnan kansainvälistymisstrategian toteuttamista ja kasvattaa konsernin operatiivista tehokkuutta. HX-ohjelma Suomen nykyisen Hornet-kaluston korvaamiseksi uusilla hävittäjillä jatkuu. Patria neuvottelee valmistajien kanssa teollisuuden osallistumisesta ja tavoittelee erilaisia, merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, puh. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com