Tulosta
Patria-Avainluvut-3Q2020

Vuoden 2020 kolme ensimmäistä kvartaalia

 • Patria-konsernin liikevaihto kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen oli 361,0 miljoonaa euroa (341,6 miljoonaa euroa vuonna 2019).
 • Liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa (0,8). Covid19-pandemian vaikutukset kannattavuuteen ovat olleet maltillisia.
 • Omavaraisuusaste oli 38,3 % (41,9 %), ja nettovelkaantumisaste 92,7 % (71,9 %).

Päätapahtumat kolmannella kvartaalilla 2020

 • Heinäkuussa Patria ilmoitti uudelleenjärjestävänsä helikopterihuoltotoimintaansa Norjassa myymällä Bardufossissa sijaitsevan helikopterihuoltoyksikkönsä (Patria Helicopters AS) Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) -yhtiölle, josta Patria omistaa 49,9 prosenttia.
 • Raskaiden miehittämättömien maa-ajoneuvojen kehitystyön tuloksena Patria AMV 8x8 -ajoneuvoa voidaan ohjata etäyhteydellä näköyhteyden ulkopuolelta hyödyntäen 5G- ja 4G-verkkoja. Demonstrointi tehtiin yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa osana RemoteFeel-projektia.
 • Patria liittyi kansainvälisen AeroSpace and Defence Association of Europen (ASD) suoraksi yritysjäseneksi.

 Päätapahtumat lokakuussa 2020

 • Patrian tytäryhtiö Millog allekirjoitti sopimuksen Oy Western Shipyard Ltd:n (WSY) koko osakekannan ostamisesta APX-Metalli Oy:n kanssa.
 • Patrian panssaroitu taistelu- ja miehistönkuljetusajoneuvo AMVXP valittiin jatkoon Bulgarian ajoneuvohankkeen toiseen vaiheeseen tarjouskilpailun perusteella.
 • Millogin tytäryhtiö Senop Oy toimittaa pimeänäkölaitteita Suomen puolustusvoimille. Sopimuksen arvo on 13 miljoonaa euroa, ja viisivuotisen lisähankintavarauksen arvonlisäverollinen kokonaisarvo on noin 209 miljoonaa euroa.
 • Patria allekirjoitti viisivuotisen sopimuksen Qatar Airwaysin kanssa uusien lentäjien kouluttamisesta.
 • Suomi ja Latvia allekirjoittivat yhdessä Patrian kanssa tutkimus- ja kehityssopimuksen yhteisen panssariajoneuvojärjestelmän kehittämisestä. Maat allekirjoittivat aikaisemmin keväällä yhteisen teknisen järjestelyasiakirjan, ja tämä sopimus on yhteishankkeen seuraava askel.
 • Yhdysvaltojen maavoimat ja Patria aloittavat Foreign Comparative Testing (FCT) -ohjelman Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmän suorituskyvyn todentamiseksi.
 • Aerostructures-liiketoiminnan metalliyksikössä aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut.

Näkymät loppuvuoteen

Patria-konsernin taloudellinen ja operatiivinen toiminta on pandemian vaikutuksista huolimatta ollut hyvällä tasolla ja sen uskotaan jatkuvan sellaisena. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaarentukipalvelut sekä huipputuotteet ovat merkittävässä roolissa myös jatkossa asiakkaiden kalustolleen vaatiman suorituskykytason ylläpitämisessä kaikissa oloissa. HX-ohjelma Suomen nykyisen Hornet-kaluston korvaamiseksi uusilla hävittäjillä jatkuu. Patria 6x6 -hanke etenee suunnitellusti, ja hankkeen toivotaan herättävän kiinnostusta myös muissa maissa maavoimien liikkuvuuden parantamiseksi.

Koronaviruspandemialla on ollut merkittävä vaikutus siviili-ilmailuun, ja tällä on edelleen negatiivinen vaikutus siviili-ilmailun komponenttien ja siviililentokoulutuksen kysyntään.

Lisätietoja:
Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, puh. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com