Tulosta
Patrian avainluvut Q2 2020

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko

  • Patria-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 255,5 miljoonaa euroa (239,1 miljoonaa euroa vuonna 2019).
  • Liikevoitto oli 11,2 miljoonaa euroa (4,3). Covid19-pandemian vaikutus kannattavuuteen on ollut maltillinen.
  • Omavaraisuusaste oli 35,9 % (40,7 %) ja nettovelkaantumisaste 90,3 % (76,5 %).
  • Viro päätti liittyä Suomen ja Latvian yhteiseen maavoimien liikkuvuutta parantavaan kehityshankkeeseen, johon Patria toimittaa 6x6 -ajoneuvoalustan.
  • Patria ja Yhdysvaltain maavoimat allekirjoittivat tutkimus- ja kehittämissopimuksen Patria Nemon soveltuvuudesta Yhdysvaltojen tornilliseksi 120 mm:n kranaatinheitinjärjestelmäksi heidän käyttämissään ajoneuvoissa.
  • Patria allekirjoitti sopimuksen Saabin kanssa yhden AMV 8x8 järjestelmäajoneuvon toimituksesta testaus- ja kehitysalustaksi.
  • Milworks on Milrem LCM:n uusi nimi. Nimenmuutos tukee paremmin yrityksen identiteettiä ja kuvaa sen todellista toimintaa.
  • Patria ilmoitti yt-neuvotteluista Aerostructures- ja Pilot Training -yksiköissä johtuen tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä tämänhetkisestä pandemiasta. Neuvottelujen tuloksena Aerostructures-yksikössä sovittiin loppuvuoden 2020 aikana toteutettavista erilaisista yksikön henkilöstön määräaikaisista lomautuksista, jotka vastaavat 14:n henkilötyövuoden panosta. Lisäksi yksikkö suljetaan ennen ja jälkeen kesälomaa yhteensä kuudeksi viikoksi. Pilot Training lomautti määräaikaisesti 20 lennonopettajaa ja 15 toimihenkilöä.
  • Heinäkuun alussa Patria ilmoitti uudelleenjärjestävänsä helikopterihuoltotoimintaansa Norjassa myymällä Bardufossissa sijaitsevan helikopterihuoltoyksikkönsä (Patria Helicopters AS) Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) -yhtiölle, josta Patria omistaa 49,9 prosenttia.

Näkymät loppuvuoteen

Patria-konsernin operatiivisen tehokkuuden parantaminen on yksi vuoden 2020 painopistealueista. HX-ohjelma Suomen nykyisen Hornet-kaluston korvaamiseksi uusilla hävittäjillä jatkuu. Patria 6x6 -hanke etenee suunnitellusti, ja hankkeen toivotaan herättävän kiinnostusta myös muissa maissa maavoimien liikkuvuuden parantamiseksi. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaarentukipalvelut ovat merkittävässä roolissa asiakkaiden kalustolleen vaatiman suorituskykytason ylläpitämisessä kaikissa oloissa. 

Lisätietoja:
Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, puh. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com