Tulosta
Patrian ajoneuvotoimituksiin kuuluu oleellisesti paikallinen valmistus kohdemaassa. Teknologian ja osaamisen siirto varmistaa huoltovarmuuden pitkälle tulevaisuuteen myös Slovakian ajoneuvohankkeessa.

Patria toimittaa Slovakian puolustusvoimille 76 panssaroitua Patria AMV XP 8x8 -taisteluajoneuvoa. Tätä varten on käynnistetty prosessi, jolla luodaan edellytykset ajoneuvojen valmistuksen aloittamiselle Slovakiassa.

Patrian teknologiansiirtopäällikkö Janne Pulkkinen sanoo, että tuotannon siirtäminen asiakasmaahan joko kokonaan tai osittain on ollut jo pitkään Patrian toimintamalli ajoneuvotoimituksissa.
– Pitkä kokemus ja osaaminen teknologiasiirrossa ovat Patrian ehdoton vahvuus suhteessa moneen kilpailijaan, Pulkkinen toteaa.

Patria on tehnyt viime vuosina tilaussopimuksia panssaroitujen pyöräajoneuvojen toimittamisesta Puolaan, Sloveniaan, Kroatiaan, Etelä-Afrikkaan, Latviaan ja Slovakiaan.

Patrian Slovakian asiakasvastaava Sami Kurela korostaa, että ajoneuvohanke toteutetaan aina asiakkaan vaatimusten mukaan.
– Asiakas saattaa esimerkiksi edellyttää, että tietty prosenttiosuus valmistuksesta tapahtuu kyseisessä maassa tai maahan saadaan hankkeen myötä tiettyä osaamista, Kurela toteaa.

Ajoneuvotoimitusten lisäksi Patria pystyy tarjoamaan asiakkaalle myös pitkäkestoisen ratkaisun elinkaaripalveluihin, jolloin Patria vastaa kumppaniensa kanssa kaluston huollosta, korjauksista ja ylläpidosta sovitun ajan.
– Esimerkiksi Slovakian kanssa on sovittu mahdollisuudesta hankkia Patrialta elinkaaripalveluja, joista käydään parhaillaan keskusteluja. 
 

Patria valitsee kumppanit huolella

Janne Pulkkisen mukaan ajoneuvoprojektin onnistumisen edellytys on paikallisten yhteistyökumppaneiden huolellinen valinta ja hyvä yhteistyö heidän kanssaan hankkeen aikana. Potentiaalisia kumppaniyrityksiä läpikäytäessä kartoitetaan muun muassa henkilöstön osaamista, tuotantotiloja ja yrityskulttuuria.
– Oleellista on, että kumppani pystyy toteuttamaan asiat kustannustehokkaasti Patrian edellyttämällä korkealla laatutasolla ja pitämään sovitut aikataulut, Pulkkinen sanoo.

Patria myös edellyttää, että kumppanit noudattavat Patrian eettisiä periaatteita ja toimintamaidensa kansallista lainsäädäntöä.

Patria edellyttää, että kumppanit noudattavat Patrian eettisiä periaatteita

Slovakiassa Patria on valinnut ajoneuvojen valmistajaksi paikallisen CSM Industry Ltd:n, jolla on 50 vuoden kokemus konetekniikan ja rakennuskoneiden tuotannosta. Kaiken kaikkiaan Patrian paikalliseen verkostoon kuuluu Slovakiassa 6–7 kumppania, joilla on puolestaan useita alihankkijoita.
– Yksistään ajoneuvojen valmistuksesta vastaavalla CSM:llä on noin 80 toimittajaa, Pulkkinen sanoo.

Myös Patrian ajoneuvoihin integroitavien järjestelmien toimituksista vastaavat slovakialaiset yritykset. Ne toimittavat kokonaisuuteen muun muassa ase-, informaatio- ja koulutussimulaattorijärjestelmät.
– Ydinteknologiaa on esimerkiksi kojelauta, joka sisältää ajoneuvon ohjaukseen tarvittavan tekniikan ja ohjelmistot. Myös voimalinjan keskeisten komponenttien valmistus tapahtuu Suomessa, Pulkkinen kertoo.

Esisarjan valmistus tapahtuu Suomessa

Pulkkisen mukaan toimitusprojekti käynnistyy yleensä ajoneuvotuotteen esisarjan valmistuksella, joka tapahtuu Patrian tuotantolaitoksella Hämeenlinnassa. Valmistukseen osallistuu yhteistyökumppaneiden henkilöstöä, jotka koulutetaan tekemään tuotetta ja perehdytetään Patrian toimintamalleihin.

Hämeenlinnassa koulutetaan esimerkiksi asentajia ja hitsaajia. He osallistuvat tuotantoprosessiin tekemällä konkreettisia työtehtäviä.

Samaan aikaan ajoneuvot valmistavassa kohdemaan yrityksessä valmistaudutaan aloittamaan tuotanto. Tärkeä vaihe on hankkeen suunnittelu, jossa käydään läpi muun muassa aikataulut, tuotantoprosessit ja työnjako kumppanin ja Patrian välillä.
– Teknologiansiirtoon kuuluu oleellisesti myös valmistukseen liittyvän dokumentaation siirtäminen, Pulkkinen lisää.

Pitkästä kokemuksesta paljon hyötyä

Patrian asiantuntijat ovat valmisteluvaiheessa ja tuotannon käynnistyessä tiiviisti mukana tukemassa kumppania esimerkiksi valmistukseen ja materiaalihankintoihin liittyvissä teknisissä kysymyksissä.
– Tarvittaessa olemme tukena sen jälkeenkin, Pulkkinen sanoo.

Teknologiansiirrosta vastaavilla patrialaisilla on pitkä kokemus omasta osaamisalueestaan. He tuntevat syvällisesti tuotteen ja sen valmistuksen. Kokeneet ammattilaiset myös tietävät, miten virheitä voidaan välttää ja väistää sudenkuopat tuotantoa käynnistettäessä.
– Tämän osaamisen ansiosta pystymme perehdyttämään myös kumppanit sujuvasti tuotantoon. Onnistumisen kulmakivi on keskinäinen luottamus, Pulkkinen korostaa.

Noin viiden ajoneuvon valmistumisen jälkeen kumppaniyritys auditoidaan ja varmistetaan, että se pystyy itsenäisesti etenemään sarjatuotantovaiheeseen. Toiminnan laadun pysyminen sovitulla tasolla tarkistetaan sen jälkeen vuosittain tehtävillä auditoinneilla.
– Pyrimme siihen, että paikallinen kumppani toimii mahdollisimman itsenäisesti. Olemme kuitenkin päävastuussa tuotannosta koko hankkeen ajan, Kurela täydentää.

Tavoitteena pitkäaikaiset kumppanuudet

Janne Pulkkisen mukaan Patrian kumppanuuksissa tähtäin on yksittäistä toimitusprojektia pidemmällä. Paikalliset kumppanit voivat jatkossa tarjota tuotteitaan ja palvelujaan myös laajemminkin Patrian globaalissa toimitusketjussa.
– Haemme kumppaneita sillä silmällä, että yhteistyö voisi jatkua pidempäänkin.

Patria on esimerkiksi hankkinut puolalaiselta kumppanilta ajoneuvoja, kun niitä on tarvittu nopeaan toimitukseen. Myös Kroatiassa Patrian ajoneuvot valmistanut yhtiö on tilausprojektin päättymisen jälkeen toimittanut laitteita Patrian muihin hankkeisiin. Yhtiö on valmistanut tiettyjä osia esimerkiksi Leopard-siltapanssarivaunuihin, jotka Patria toimittaa Suomen puolustusvoimille.
– Laaja kumppaniverkosto on Patrian oman huoltovarmuuden kannalta tärkeää. Useampi toimittaja parantaa toimitusvarmuutta ja varmistaa kilpailukykyiset hinnat, Kurela sanoo.

Haemme kumppaneita sillä silmällä, että yhteistyö voisi jatkua pidempäänkin

– Laaja kumppaniverkosto on Patrian oman huoltovarmuuden kannalta tärkeää. Useampi toimittaja parantaa toimitusvarmuutta ja varmistaa kilpailukykyiset hinnat, Kurela sanoo.

Lue tämä ja muita artikkeleita PATRIA MAGAZINE 1/2023 -julkaisustamme.