Tulosta
Patrian asiakaslupaus ”Kun kaiken on pakko toimia” tarkoittaa, että toimintamme on oltava kaikissa olosuhteissa sataprosenttisen varmaa ja luotettavaa. Tätä edellyttävät kriittisillä toimialoilla toimivat asiakkaamme, joita ovat muun muassa puolustusvoimat, rajavartiolaitokset ja poliisi toimintamaissamme.

Yhteiskunnan ydintoimintojen häiriöttömyys ja huoltovarmuus ovat kaikissa oloissa elintärkeitä asioita, mutta niiden merkitys on korostunut entisestään koronakriisin kaltaisessa poikkeustilanteessa.

Viime kuukausien aikana Patrian toimintatavat ja yhteistyö asiakkaiden kanssa ovat joutuneet kovaan testiin. Poikkeusoloista huolimatta olemme kuitenkin onnistuneet palvelemaan heitä hyvin ja vastaamaan kaikkiin tarpeisiin.

Patria on näin osoittanut olevansa asiakaslupauksensa mittainen kumppani. Sovituista asioista kiinni pitämistä ja huoltovarmuuden varmistamista tukee Patrian toimintamalli, jossa etabloidumme toimintamaihimme ja rakennamme toimitusketjut ja kaluston ylläpitoverkostot yhdessä paikallisten kumppaniemme kanssa.

Monessa hankkeessa Patria myös vastaa asiakkaan puolesta projektinjohdosta. Se edellyttää vahvaa osaamista, koordinointia ja monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaa, jotta asiakas saa haluamansa suorituskyvyn sekä vaaditut ominaisuudet ja oikean hinnan.

Mukana kaikissa keskeisissä kehityshankkeissa

Suomessa Patria on mukana kaikkien puolustushaarojen keskeisissä kehityshankkeissa, joilla lisätään puolustuksen kokonaiskykyä ja eri puolustushaarojen ja aselajien välistä yhteistyötä. Näiden hankkeiden yhteinen nimittäjä ovat suorituskyvyn lisääminen kustannustehokkailla ratkaisuilla.

Patria 6x6 -pyöräajoneuvo on valittu ajoneuvoalustaksi Suomen, Latvian ja Viron maavoimien yhteishankkeeseen, jossa kehitetään yhteistä panssaroitua pyöräajoneuvojärjestelmää. Tavoitteena on kustannustehokas ratkaisu, mikä kiinnostaa varmasti muitakin maita maavoimien liikkuvuuden parantamisessa.

Patria on vahvasti mukana myös Suomen merivoimien kahdessa merkittävässä kehityshankkeessa. Laivue 2000 -hankkeessa vastaamme päätoimittajana Hamina-luokan ohjusveneiden peruskorjauksesta ja elinjaksopäivityksestä, jossa varmistetaan alusluokan toimintakyky 2030-luvulle sekä parannetaan sukellusveneen torjuntakykyä ja omasuojakykyä. Alusluokka varustetaan myös uudella pintatorjuntaohjusjärjestelmällä.

Laivue 2020-hankkeen Pohjanmaa-luokan korvetteihin Patria toimittaa modernin syvyytettävän ja hinattavan kaksitoimisen kaikumittainjärjestelmän (Sonac DTS) osaksi alusten sukellusveneentorjuntakykyä.

Patria osallistuu aktiivisesti myös ilmavoimien HX-hävittäjähankkeeseen, jossa Hornet-kalusto korvataan uudella monitoimihävittäjiin perustuvalla ratkaisulla.

Luotettu kumppani elinkaaren tukipalveluissa

Myös kansainvälisillä markkinoilla Patria tunnetaan suorituskykyisistä tuotteistaan, jotka pitkän tuotekehitystyön ja innovatiivisen teknologian ansiosta kykenevät toimimaan tehokkaasti vaikeissakin toimintaympäristöissä.

Luottamuksesta työmme laatuun kertoo esimerkiksi se, että Patria AMVXP 8x8 -panssaroitu pyöräajoneuvo on valittu tarjouskilpailun kautta Japaniin kenttätesteihin.

Kaluston luotettavilla ja kustannustehokkailla elinkaaren tukipalveluilla on keskeinen merkitys asiakkaiden vaatiman suorituskykytason ylläpitämisessä kaikissa oloissa. Patrian liikevaihdosta kolme neljäsosaa tulee huolto-, korjaus- ja peruskorjauspalveluista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Belgiassa.

Elinkaaren tukipalveluissa olemme kehittäneet yhdessä asiakkaiden kanssa tehokkaat toimintamallit, oli sitten kyse lentokoneista, helikoptereista, merialuksista tai panssaroiduista ajoneuvoista.

Edellä mainitut ovat osoitus siitä, että Patria toimii luotettavana strategisena kumppanina puolustusteollisuuden laajalla sektorilla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tästä julkaisusta voit lukea lisää monipuolisesta tuote- ja palvelutarjonnastamme sekä huippuosaamisestamme.

Esa Rautalinko
toimitusjohtaja

Kuva: Miika Kainu