Tulosta
Rosa Rosanelli johtaa vientivalvonnan asiantuntemuksen kehittämistä Patriassa, myös Trade Compliance -projektin kautta yhteistyössä Kongsbergin kanssa. Patrian uusien kasvu- ja kehitysnäkymien edessä yksi tärkeimmistä asioista on lakien ja asetusten noudattaminen.

Teksti: Ove Ronny Haraldsen ja Rosa Rosanelli  / Kuvat: Kongsberg

Vientivalvontamääräysten tarkka noudattaminen on välttämätöntä suojellaksemme Patriaa ja esiintyäksemme uskottavana, luotettavana ja vastuullisena yrityksenä.

Teknisten tietojen ja osaamisen hallinta on alallamme korvaamattoman tärkeää, jotta voimme ennakoida asiakkaan tarpeita, ylläpitää nykyisten asiakkaiden luottamusta ja menestyä teollisessa ja kaupallisessa toiminnassa.

Vientivalvonnan asiantuntemuksen edistämiseksi ja entistä vankemman sisäisen vaatimustenmukaisuusohjelman luomiseksi Patria ja Kongsberg käynnistivät Trade Compliance -projektin. Kesäkuussa 2019 perustettiin ohjausryhmä, joka koordinoi nyt työtä.

Patria-konsernin Export Compliance Officer Rosa Rosanelli on saanut johtamisvastuun hankkeessa. Rosan aiempi työnantaja oli Patria Belgium Engine Center (PBEC). PBEC:n omisti aiemmin AIM Norway, joka nykyään kuuluu Kongsberg Aviation Maintenance Systemsille (KAMS).

”Patrian uusien kasvu- ja kehitysnäkymien edessä yksi tärkeimmistä asioista on lakien ja asetusten noudattaminen. Etenkin vientimääräysten noudattamisella on suuri merkitys tulevassa strategiassamme, joka painottaa kasvua, kansainvälistymistä ja kumppanuutta”, Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko kertoo.

”Jokainen meistä on vastuussa ja tärkeässä tehtävässä. Entistä voimakkaampi keskittyminen vientiä koskevan lainsäädännön noudattamiseen tuo meille uusia ja merkittäviä haasteita, mutta ilman sitä emme voi kasvaa kansainvälisesti ja ottaa tulevaisuutta avoimesti vastaan. Otetaan tämä mahdollisuutena”, jatkaa Hanna Kyrki, Patrian lakiasiainjohtaja ja Chief Compliance Officer.

VIENTIVALVONTASEMINAARI

Kongsberg ja Patria järjestivät Oslossa viime lokakuussa yhteisen seminaarin, johon kutsuttiin kaikki vientivalvontaan osallistuvat henkilöt. Seminaarissa käsiteltiin lakien, asetusten ja seuraamusten monimuotoista ja jossain määrin mutkikasta kokonaisuutta.

Export Control Seminar, Patria and Kongsberg

Sekä Patrian että Kongsbergin toimitusjohtajat korostivat videolinkin kautta seminaarin osanottajille asioiden oikein tekemisen tärkeyttä ja viennin lainsäädännön noudattamisen strategista arvoa konsernin tulevien haasteiden kannalta.

Seminaari oli osa vientivalvontaan keskittyvää uutta projektia, jota ollaan nyt toteuttamassa koko organisaatiossa. Viennin lainsäädännön noudattamista koskeva seurantatapahtuma järjestetään marraskuussa 2020 Tampereella. 

”Meillä kaikilla on velvollisuus suojella teknologiaamme, ja vientivalvonta vaikuttaa meihin kaikkiin suoraan tai välillisesti jokapäiväisessä työssämme”, Rosa Rosanelli toteaa.

Mikä sinun roolisi on tässä hankkeessa?

Olen projektipäällikkö ja hankkeen ”arkkitehti”. Tehtäväni on suunnitella kokonaisvaltainen lähestymistapa Kongsbergin ja Patrian vientivalvontaan.

Miksi vientivalvonta on niin tärkeää Kongsbergille ja Patrialle?

Vientivalvonta on tärkeää kaikille organisaatioille, joiden toiminta liittyy kaksikäyttötuotteisiin tai puolustusalan tuotteisiin ja joilla on kansainvälinen toimitusketju tai asiakkaita eri maissa. Vielä enemmän se koskee yrityksiä, jotka toimivat Yhdysvalloissa sijaitsevien vastapuolten kanssa tai Yhdysvaltojen hallituksen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti ja jotka haluavat olla luotettavia, vastuulliseen liiketoimintaan vakavasti suhtautuvia kansainvälisiä yrityksiä.

Voitko antaa esimerkkejä seuraamuksista, joita aiheutuu siitä, että vientivalvontaa koskevia sääntöjä ei ole noudatettu?

Esimerkkejä on paljon, ja ne saavat yhä enemmän huomiota lehdistössä. Yhdysvalloissa lain täytäntöönpanoja nähdään sekä yhdysvaltalaisten että muunmaalaisten yritysten keskuudessa useammin kuin Euroopassa. Mutta sitä tapahtuu myös täällä. Viimeisimmässä tapauksessa Airbus SE sai 3,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokonaisseuraamukset ja 10 miljoonan dollarin sakon vientivalvonnan rikkomisesta.  Yhdysvalloissa viime syyskuussa L3 Harris -teknologiayritys joutui sovintosopimuksen mukaisesti maksamaan 13 miljoonaa dollaria korvauksena rikkomuksesta, joka liittyi suurelta osin lisenssien käsittelyyn ja yrityksen kykyyn esittää täydelliset tiedot Yhdysvaltain viranomaisille.

Lähimenneisyydestä löytyy muitakin esimerkkejä, kuten FLIR:n sovintosopimus vuodelta 2018, joka kohdistui kykyyn rajoittaa pääsyä valvonnan alaiseen teknologiaan.

Toisaalta monissa tapauksissa on käsitelty myös muita kuin yhdysvaltalaisia yrityksiä. Ensimmäinen oli BAE vuonna 2011. Yritys joutui maksamaan noin 78 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Seuraavana oli UTC vuonna 2012. Maksettavaa kertyi 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria rikkomuksista, jotka liittyivät pääasiassa sen Yhdysvaltojen ulkopuolella toimiviin yksiköihin. Työskentelin Pratt & Whitney-UTC:llä suostumussopimuksen aikaan. Meidän oli tehtävä kovasti töitä palauttaaksemme Yhdysvaltain hallituksen ja asiakkaidemme luottamus, ja perustimme sitä varten liiketoimintaamme integroitavan järjestelmän.

Toivon voivani kokemukseni avulla estää yrityksiämme päätymästä tällaisiin tilanteisiin tai ainakin varmistaa, että valmistaudumme asetettuihin vaatimuksiin ja osoitamme toimillamme meidän olevan tietoisia niistä. Tarkoitus on myös varmistaa, että pystymme johtamaan kansainvälistä liiketoimintaa suojatulla ja turvallisella tavalla.

Millainen projektisuunnitelma Patrialla ja Kongsbergillä on vientivalvonnan asiantuntemuksen kehittämiseksi?

Projekti toteutetaan neljässä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe eli suunnittelu aloitettiin kesäkuun lopulla. Seuraava vaihe on kunkin pilottiyrityksen arviointi ja kehityskohteiden analysointi. Tämän pohjalta määritetään, onko yritysten käytännöt mukautettu soveltuviin riskeihin oikeassa suhteessa.

Siten voimme tunnistaa ja priorisoida riskialueet ja luoda yhteisen strategisen lähestymistavan vientivalvontaan. Kolmannessa vaiheessa kokoamme vientivalvonnan asiantuntijoista koostuvan ydinryhmän, luomme verkoston ja tunnistamme organisaatiolle parhaiten sopivan ratkaisun. Viimeinen vaihe on toteutus, jossa otamme ratkaisut käyttöön pilottiyrityksissä ja järjestämme koulutusta.

Olemme juuri saaneet Kongsbergin pilottiyritysten auditoinnit valmiiksi ja arvoimme saavamme auditointiraportit jakoon jo maaliskuun puoliväliin mennessä.

Mitä haluat saavuttaa tämän hankkeen kautta?

Tämä hanke on ainutlaatuinen tilaisuus omaksua uusi kokonaisvaltainen lähestymistapa sisäisiin vientivalvontaohjelmiin. Lähestymistapa on riskipohjainen. Se on tehokas, koska se on luonnollinen osa organisaatiota ja entistä tasapuolisempi eri yksiköiden välillä. Se tarjoaa myös loistavan mahdollisuuden hyödyntää yrityksessä jo olevia taitoja ja resursseja entistä paremmin. Voimme luoda tietoja ja näkökulmia jakavan tiimin, joka on aktiivinen toteutusprosessin aikana ja toimii myös vientivalvonnan keihäänkärkenä tulevaisuudessa.

Mitä Kongsbergin ja Patrian työntekijöiden täytyy tietää vientivalvonnasta?

Kiitos! Tämä on erittäin hyvä kysymys, joka herättää minussa toisen kysymyksen: kuinka voimme olla varmoja, että vientivalvonta ei vaikuta niiden työntekijöiden päivittäiseen työhön, jotka luulevat, ettei vientivalvonta kosketa heitä suoraan millään tavalla? Kokemukseni mukaan ensimmäinen askel kaikissa organisaatioissa on sen ymmärtäminen, että asia ei ole vain vientivalvontaan osallistuvien henkilöiden vastuulla.

Se on kaikkien vastuulla. Meillä kaikilla on velvollisuus suojella teknologiaamme, sillä vientivalvonta vaikuttaa meihin kaikkiin suoraan tai välillisesti jokapäiväisessä työssämme. Se saattaa vaikuttaa vastaanottovirkailijaan, joka päättää päästää jonkun rakennukseen. Se saattaa vaikuttaa liiketoiminnan kehittäjään, jonka on tiedettävä, mitkä mahdollisuudet voivat aiheuttaa vientivalvontaan liittyviä riskejä tai vaatia lisenssiä. Se saattaa vaikuttaa hankintavirkailijaan, jonka on valittava, mistä yrityksen pitäisi rajoitusten vuoksi tehdä hankintansa. Tai se saattaa vaikuttaa johonkuhun työpajan osanottajaan, joka näkee luvattoman henkilön alueella ja joutuu toimimaan nopeasti.

Vientivalvonta edellyttää, että koko yritys toimii ryhmänä. Se on ainutlaatuinen haaste, koska virheiden tekemisestä voi koitua yritykselle suuria seuraamuksia ja koska se vaikuttaa niin moniin organisaatiomme osa-alueisiin.

Mitä muita asioita haluaisit tuoda esiin?

Vain sen, että minulla on Kongsbergin ja Patrian kaltaisista yrityksistä suuria odotuksia, jollaisia meillä kaikilla pitäisi mielestäni olla. Meillä on maine, osaaminen ja tieto, joiden ansiosta voimme olla ylpeitä työstämme. Meidän on suojeltava niitä mahdollisimman hyvin ja yrityksen kannalta parhaalla tavalla. Vientivalvonta saa meidät usein kavahtamaan. Minusta vientivalvonnan pitäisi olla keskeinen osa organisaatiota. Uskon, että se voi jopa luoda arvoa alueilla, joilla maine ja yrityksen kyky käsitellä monimutkaisia vaatimuksia ovat tärkeitä.