Tulosta
Suomen puolustusasiamies on Puolustusvoimien komentajaa ja Puolustusvoimia edustava upseeri, joka toimii ulkomailla diplomaattistatuksella. Hänen tehtävänään on pitää yhteyttä asemamaansa puolustushallinnon edustajiin ja seurata maan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä asevoimien kehitystä.

Kommodori Timo Ståhlhammarin toimisto sijaitsee Suomen Washingtonin suurlähetystössä.

Samalla puolustusasiamies toimii yhteyshenkilönä puolustusteknologian vientikysymyksissä, järjestää korkean tason vierailuita ja on suurlähettilään turvallisuuspoliittinen asiantuntija. Yhdysvalloissa Washington D.C:ssä on noin 300 puolustusasiamiestä. Eri maita on edustettuina noin 150. Yksi heistä on kommodori Timo Ståhlhammar, joka toimii Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Puolustusasiamiehen toimistoon kuuluvat hänen lisäkseen kaksi apulaispuolustusasiamiestä ja assistentti, jotka toimivat Suomen Washington D.C:n suurlähetystössä. - Puolustusasiamiehen valintakriteereissä painotetaan muun muassa riittävän laajaa ammatillista kokemusta, kohdemaan tuntemusta ja hyvää kielitaitoa. Sosiaalisuus ja ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat hyviä ja erinomaisia lisäominaisuuksia. Puolustusasiamiehen tehtävään sain laaja-alaisen, noin puoli vuotta kestävän koulutuksen ennen asemapaikkaani siirtymistä. Luonnollisesti  vapaa-ajallani tutustuin lisäksi entistä syvällisemmin Yhdysvaltojen asevoimiin, historiaan ja kulttuuriin, kertoo Timo Ståhlhammar.

Monipuolinen työpäivä

 

Timo Ståhlhammar aloittaa päivänsä kello 5.30. Aamukahvin yhteydessä hän käy läpi Suomen lehdet ja tärkeimmät Yhdysvaltain mediat. Saapuessaan toimistolleen Suomen Washingtonin suurlähetystöön Ståhlhammar tietää, mitä Suomessa ja maailmalla on yön aikana tapahtunut ja mistä yhdysvaltalaismedia ja yhdysvaltalaiset puhuvat. Suomen Pohjois-Amerikan puolustusasia-miehen työpäivään kuuluu osallistuminen Yhdysvaltain puolustusministeriön tai asevoimien, asevoimien tutkimuslaitosten ja erilaisten ajatushautomoiden järjestämiin seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin sekä muiden maiden puolustusasiamiesten tapaamisia. Näillä foorumeilla käsitellään usein ajankohtaisia asioita budjettileikkauksista ja asevoimien kehityksestä aina maailmanpolitiikan arkipäivän asioihin. Tehtäviin kuuluu olennaisena osana korkean tason vierailujen järjestäminen Suomesta Yhdysvaltoihin ja päinvastoin. Yhdysvallat on kaikilla mittareilla mitattuna ehdottomasti vilkkain vierailukohde. Vieraita on puolustushallinnon ja puolustusvoimien ylimmästä johdosta aina yksittäisiin asiantuntijavieraisiin. Myös suomalaisyritysten vientiponnisteluja tuetaan ja puolustus- ja tutkimuslaitosten vierailut ja vastavierailut ovat merkittävä osa vuosittaista vierailuohjelmaa. - Kuten ulkoasiainministeriön tulevaisuuskatsauksessa hyvin todetaan: suomalaisdiplomaatit, myös sotilaat, omalla toiminnallaan ja välittämällään informaatiolla luovat edellytyksiä sekä viennille, innovaatioille että investoinneille, Ståhlhammar kommentoi.  

Maailman kriisit puhuttavat

Ajankohtaiset poliittiset tilanteet heijastuvat eri maiden puolustusasiamiesten välisiin keskusteluihin. Keskustelut painottuvat maailman eri kriisipesäkkeisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. - Ei liene mikään yllätys, että vaihdamme näkemyksiä Ukrainan kriisistä, Lähi-idän tapahtumista, Syyriasta,  kemiallisten aseiden hävittämisprosessista tai Ebolasta. Näistä keskusteluista saa kaikuja siitä, mitä muut maat asioista ajattelevat. - Seuraamme Yhdysvalloissa käytävää puolustuspoliittista keskustelua, strategisia linjauksia ja asevoimien reaktioita, Ståhlhammar kertoo.

Luotettava kumppani

Suomella ja Puolustusvoimilla on Yhdysvalloissa erinomainen maine. Missä tahansa Ståhlhammar kulkee, suomalaisia kehutaan luotettaviksi ja ammattitaitoisiksi kumppaneiksi. - Vaikka Suomi on pieni maa ja meillä on rajalliset resurssit, saa toimintamme yhteisissä kriisinhallintaoperaatioissa aina suurta kiitosta. Meidän ammattitaitoamme, sotilaita ja siviilejä arvostetaan Yhdysvalloissa suuresti, Timo Ståhlhammar kertoo.  

Artikkeli on julkaistu Patria-lehdessä joulukuussa 2014. 

Teksti: Petteri Pohjonen Kuvat: Emilia Honkasaari/Suomen suurlähetystö, Washington, AP/Lehtikuva