Tulosta
Patrian panssaroiduista pyöräajoneuvoista tuli kansainvälisillä markkinoilla menestyviä huipputuotteita. Paraskin tuote vaatii kuitenkin jatkuvaa kehitystyötä.

Teksti: Matti Remes Kuvat: Patria

Kymmenen vuotta sitten Patrian panssaroitujen pyöräajoneuvojen kehittäjät Hämeenlinnassa saivat työpöydälleen haasteellisen tehtävän. Vuonna 2004 markkinoille tuotu ja alansa huippua edustava Patria AMV 8x8 oli uudistettava vastaamaan uusia asiakastarpeita.

– Kieltämättä tehtävä oli haasteellinen, kun parhaasta tuotteesta oli tehtävä vieläkin parempi, uuden ajoneuvokonseptin tuotekehityksestä vastannut ja nykyisin Patrian tuotepäällikkönä toimiva Toni Töyrylä muistelee.

Ajoneuvojen tuotekehitys
Patria AMV XP lanseerattiin DSEI-messuilla Lontoossa vuonna 2013. Kuvassa Mikko Karppinen (vas.) ja Toni Töyrylä.

XP-hankkeena kulkenut tuotekehitysvaihe kesti runsaat kaksi vuotta. Hankkeessa System Engineering Managerina toiminut Patrian tuotehallintajohtaja Mikko Karppinen korostaa laaja-alaista yhteistyötä Patrian sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Varsinainen tuotekehitystiimi oli pieni, innokas ja tehokas, mutta kehitystyössä hyödynnettiin koko organisaatiosta löytyvää osaamista ja kokemusta. Työhön osallistui tavalla tai toisella yli 50 patrialaista, Karppinen huomauttaa.

Isoja parannuksia ajoneuvoon

Intensiivisen työn tuloksena syntyi uusi ajoneuvokonsepti, joka sisälsi huomattavia parannuksia edeltäjäänsä verrattuna. Yksi niistä oli kantavuuden nostaminen viidellä tonnilla 32 tonniin.

– Tämä mahdollistaa ajoneuvon varustamisen entistä paremmalla miina- ja ballistisella suojauksella sekä raskaammilla asejärjestelmillä, Töyrylä mainitsee.

Kantavuuden lisääminen ei saanut kuitenkaan heikentää ajoneuvon erinomaista maastoliikkuvuutta. Tämä ratkaistiin hakemalla uusia teknologisia vaihtoehtoja ennen muuta jousitukseen, jarrujärjestelmään ja ohjaukseen. Myös moottoritehoa nostettiin.

Isoihin uudistuksin kuului myös merkittävästi kasvanut sähköntuotantokyky.

– Ajoneuvoihin tulee koko ajan lisää sähkökäyttöisiä järjestelmiä, esimerkiksi taistelunhallinta- ja sensorivaroitusjärjestelmiä. Myös entistä järeämpien asejärjestelmien liikuttelu sähköservoilla kuluttaa paljon sähköä, Töyrylä sanoo.

Myös käyttäjälähtöinen tilankäyttö ja ergonomia olivat kehitystyössä keskeisellä sijalla.

Sirpaleliivit ja olkapääsuojat kasvattavat sotilaiden mittoja, joten luukkujen mitoituksia oli tarkistettava ja sisätilassa siirrettävä penkkejä hieman kauemmaksi toisistaan hartiatilan lisäämiseksi.

Prototyyppi herätti paljon kiinnostusta

Toni Töyrylän mukaan XP-hankkeen suurimmat haasteet eivät olleet teknisiä. Hänestä vaativinta oli saada projektin käyttöön tarvittavat resurssit ja luoda tiimiin henki, jossa kaikki näkevät tavoitteet samalla tavalla.

– Ennen XP-hanketta tuotekehityksessä oli keskitytty pitkään vientikauppoihin ja asiakastarpeiden täyttämiseen liittyviin pienempiin parannuksiin. Nyt oli kyseessä projekti, jossa oli kokonaisvaltaisesti luotava uusi ajoneuvokonsepti.

Uutuus esiteltiin vuonna 2013 Lontoon DSEI-messuilla, joka on yksi suurimmista kansainvälisistä puolustus- ja turvallisuusalan tapahtumista maailmassa.

Patrian osastolla riitti tungosta, sillä prototyyppi herätti messuvieraissa suurta kiinnostusta.

– Julkistamisen jälkeen jatkoimme testausta ja verifioimme, että ajoneuvolle asetetut vaatimukset täyttyvät. Sen jälkeen pääsimme tuotteen sarjavalmistukseen, Mikko Karppinen sanoo.

Panssaroiduissa ajoneuvoissa pitkä kokemus

Patria AMV -ajoneuvoja on myyty tähän mennessä eri maiden puolustusvoimien käyttöön runsaat 1600 kappaletta. Menestys pohjautuu pitkään kokemukseen panssaroitujen pyöräajoneuvojen kehityksestä ja tuotannosta.

Ensimmäiset Hämeenlinnassa valmistetut Pasi-sarjan ajoneuvot luovutettiin Suomen puolustusvoimille 1980-luvun alkuvuosina. Heti perään ajoneuvoista solmittiin merkittäviä vientikauppoja Norjaan, Hollantiin ja Ruotsiin.

– Pasien sarjavalmistus ja vientikaupat rakensivat pohjaa Patria AMV:n 2000-luvun alussa alkaneelle kehitystyölle, Toni Töyrylä sanoo.

Kaksi vuosikymmentä Patrian ajoneuvojen tuotekehitystä tehnyt Töyrylä sanoo, että kehityshankkeiden perusluonne on säilynyt pitkälti samana, vaikka kehitettävät asiat vaihtuvat ja suunnitteluun käytettävät työkalut kehittyvät.

– Onnistunut lopputulos edellyttää aina motivoitunutta ja osaavaa tiimiä, joka pystyy toimimaan ketterästi ja tehokkaasti.

Asiakastarpeiden muutos vaatii jatkuvaa kehitystyötä

Ajoneuvojen tuotekehitys
Joskus tuotekehitys vaatii hommien tekemistä nyrkit savessa, mutta aina hymy huulilla.

XP-hankkeen jälkeen Karppinen ja Töyrylä ovat olleet mukana useissa ajoneuvoihin liittyvissä kehityshankkeissa, muun muassa uuden Patria 6x6 -ajoneuvon kehityksessä. Myös Patria AMV:n kehitystyö jatkuu.

– Ajoneuvo ei ole koskaan valmis. Kehitämme jatkuvasti eri osa-alueita ja ominaisuuksia, joilla saamme parannettua ajoneuvojen suorituskykyä. Muutokset koskevat ennen muuta asiakastarpeiden muuttumista, Töyrylä toteaa.

Kehitystyö kohdistuu nyt muun muassa ajoneuvojen tiedonsiirtokapasiteetin parantamiseen ja tietoturvan varmistamiseen. Suojausta kehitetään puolestaan koko ajan, esimerkiksi dronen kaltaisia lentäviä uhkia vastaan. Myös autonomisten toimintojen lisääminen on työn alla.

– Mitään mullistavia uudistuksia ajoneuvoihin on tuskin tällä vuosikymmenellä kuitenkaan tulossa. Suurimmat muutokset koskevat ajoneuvoihin integroitavia järjestelmiä.

Töyrylä korostaa kehitystyössä asiakkaiden tarpeiden muutosta. Vielä 10–15 vuotta sitten eri maiden puolustusvoimat hankkivat panssaroituja pyöräajoneuvoja ennen muuta kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Viime vuosien muutokset turvallisuuspolitiikassa ovat lisänneet omien rajojen puolustamisen merkitystä.

Tämä vaatii nopeasti liikuteltavia ja hyvin suojattuja joukkoja, joiden kuljettamisessa Patrian panssaroidut pyöräajoneuvot ovat omimmillaan.