Tulosta
Pyysimme keväällä sidosryhmiltämme näkemyksiä yritystoiminnastamme ja siitä, millaisia Patrian olennaisimmat roolit ja tehtävät ovat heidän näkökulmastaan.

Esiin nousi kolme asiaa ylitse muiden - huoltovarmuus, kumppanuus ja vastuullisuus. Yllätyksiä nuo linjaukset eivät olleet ja hyvä niin, sillä ne ovat olleet oman toimintamme lähtökohtia jo usean vuoden ajan. On positiivista, että myös sidosryhmiemme painotukset toimintamme tarkoituksen ja tavoitteiden suhteen ovat linjassa yhtiön näkemyksen kanssa. Nämä ovat asioita, joihin panostamme vastaisuudessakin ja jotka ovat tärkeitä myös turvallisuusympäristömme muutosten johdosta.

Patria on ollut koko 94-vuotisen historiansa ajan osa puolustuksen huoltovarmuutta. Nykyaikaisesta huoltovarmuudesta ja samalla kumppanuudesta on hyvänä esimerkkinä tytäryhtiömme Millogin toiminta. Puolustusvoimien strategisena kumppanina se tuottaa Maavoimien ja Merivoimien kunnossapitovastuulla olevan materiaalin elinkaaren tukipalveluita sekä normaali- että poikkeusoloissa. Kuluneen vuoden aikana Millog on integroinut omaan toimintaansa Maavoimien varuskuntakorjaamot ja Merivoimien kunnossapitokeskukset ja samalla kouluttanut lähes 300 uutta millogilaista - heitä on nyt yli 1 000. Yhtiössä on tehty paljon töitä muutosprosessien läpiviemiseksi, ja siinä on onnistuttu hyvin.

Patria-konserni on vastuullinen työnantaja, joka kantaa taloudellisen suoriutumisensa lisäksi vastuuta henkilöstönsä sekä ympäristönsä hyvinvoinnista ja tilasta. Olemme sitoutuneet kehittämään hallinnoimiemme kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä kehittämään työturvallisuutta entisestään ja siten vähentämään työtapaturmia. Tämä on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus -hanketta. Taloudellinen vastuu on osa yritysvastuuta. Menestymällä markkinoilla kasvaa samalla kykymme parantaa suoriutumistamme muilla vastuualueilla. Tästä näkökulmasta katsottuna yhtiö ei voi seistä paikoillaan, vaan sen on jatkuvasti etsittävä uusia kiinnostavia markkinoita.

Tilanne kotimaassa on äärimmäisen kiinnostava. Keskeisiä strategisesti tärkeitä hankkeita teollisuuden näkökulmasta ovat muun muassa Hamina-luokan alusten peruskorjaus, kenttätykistöhanke, Laivue 2020 sekä Hornetin seuraajahanke. Yhteisarvoltaan nämä vastaavat suuruusluokkana jopa neljän vuoden nykytasoista puolustusbudjettia. Tämä on jo lisännyt Suomen kiinnostavuutta puolustusteollisuusmarkkinana kansainvälisestikin. Itse suuntaamme kansainvälisillä markkinoilla katseemme tulevina vuosina lähialueiden ohella muun muassa Australiaan ja Lähi-Itään. Tässä lehdessä on jälleen hyvä katsaus teknologiayhtiö Patrian monipuoliseen palvelu- ja tuotevalikoimaan, jota on helppo esitellä ylpeänä. Ne ovat osoitus sitoutuneisuudesta sekä pitkäjänteisestä ja vastuullisesta työstä, jota teemme hyvässä yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Heikki Allonen toimitusjohtaja