Tulosta
Patria on tehnyt Yhdysvaltain laivaston eli US Navyn kanssa ensimmäisen sopimuksen F/A-18 Hornetien laskutelinekomponenttien huollosta.

Patrian ja US Navyn solmima sopimus kattaa laskutelinekomponenttien purun, tarkastukset, varaosien toimituksen, mahdolliset korjaukset sekä kokoonpanon sekä testauksen. Kyseessä on usean vuoden myynti- ja markkinointityön tuloksena käynnistetty yhteistyö. – Nyt käynnistetyt toimitukset ovat tärkeä päänavaus. Toinen tärkeä asia on, että olemme viimein saaneet luotua sopimusmekanismin, joka mahdollistaa palveluiden myynnin sekä US Navylle että Hornetia käyttäville Foreign Military Sales - eli FMS-maille, Patrian Military Exports -asiakkuuksista vastaava myyntipäällikkö Teemu Lähdekorpi sanoo. Uuden yhteistyön taustalla on se, että US Navy modernisoi voimakkaasti Fleet Readines Center - eli FRC-huoltoverkostoaan, joka on vastannut Hornet-kaluston huollosta. Näin siksi, että US Navy luopuu asteittain Hornet F/A-18 A-D -kalustostaan, ja siirtyy käyttämään modernimpia konetyyppejä, kuten F/A-18 E/F SuperHornet ja F-35. Myös erilaiset yhdysvaltalaiset teolliset toimijat siirtävät kapasiteettiaan modernimmille konetyypeille. Yhdysvaltain merijalkaväki käyttää A-D Hornet-kalustoaan 2020-luvun loppuun asti ja monet FMS-käyttäjämaat mahdollisesti vielä pitkälle 2030-luvulle.

Kumppanin kanssa markkinat auki

Uusi tilanne on avannut ulkomaisille alan yrityksille mahdollisuuden tarjota palveluita markkinalle, jolla on kysyntää vielä pitkäksi aikaa nyky-Hornetien elinkaaren ajan. Yhteistyön avautuminen mahdollistaa myös muut hankkeet kuin käsillä olevat laskutelineisiin liittyvät palvelut. Yhteistyön kehittäminen on ollut pitkä ja monivaiheinen prosessi. Ensin neuvoteltiin laskutelinevalmistajan kanssa huoltopalvelut mahdollistava lisenssisopimus (Original Equipment Manufacture). Tähän tehtiin viimeisimmät muutokset kesällä 2017. – Toisena tärkeänä vaiheena oli löytää yhteistyökumppani Yhdysvalloista. Olemme tehneet yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen kumppanin kanssa niin, että me toimimme heidän alihankkijanaan. Tämä malli helpottaa huomattavasti toimintaamme Yhdysvalloissa, Lähdekorpi sanoo. Merkittävin askel yhteistyössä otettiin, kun US Navy otti käsittelyyn Patrian hakemuksen palveluiden tarjoajaksi ja suostui auditoimaan Patrian tilat ja toimintatavat. Tarkastajat olivat tyytyväisiä näkemäänsä ja Patria sai hyväksynnän tarjota palveluita kolmelle Hornetin laskutelineiden alakokoonpanolle, joihin kuuluvat shock absorber (iskunvaimennin), lever (pyöränvarsikokoonpano) sekä bellcrank (kulmavipu). Suomennokset ovat ohjeellisia, sillä alan kieli on englanti, ja osat tunnetaan myös Suomessa englanninkielisillä nimillä. – Kun sopimus- ja toimitusketjurakenteemme oli kunnossa ja US Navy hyväksyi meidät toimittajaksi, pääsimme viimein tarjoamaan osaamistamme ja palveluitamme US Navyn osto-osastolle, Lähdekorpi sanoo.

Patrian huoltokyky on yksi maailman parhaista

Eri Hornet-käyttäjämaiden teollisuuden liiketoimintaa käyttäjältä toiselle on jo pyritty helpottamaan valtioiden välisellä Third Party Transfer Agreement -sopimuksella. Tämä ei kuitenkaan mahdollista palveluiden tarjoamista US Navylle ja sitä kautta FMS-käyttäjämaille.  Patrialle ratkaisevinta on se, että sen huoltokyky Hornetin laskutelineille on tunnustettu yhdeksi maailman parhaista, sillä on laskutelineen komponenttien OEM-huoltolisenssi, hyvä kumppani Yhdysvalloissa ja US Navyn auditointi meni hyvin. Patria pystyy tarjoamaan palveluitaan kilpailukykyisesti, joka johti sopimukseen US Navyn hankintaorganisaation kanssa. Nyt saadut tilaukset ovat Patrialle mahdollisuus näyttää vankkaa teknologista osaamista ja järkähtämätöntä toimitusvarmuutta. Tämä on kuitenkin vasta keihäänkärkituote, jolla markkina on avattu. – Haluamme laajentaa olemassa olevaa source approval -pohjaa niin, että saamme valikoimaamme uusia tuotteita, joita voimme tarjota US Navylle ja FMS-käyttäjämaille. Teemme erittäin aktiivista myynti- ja markkinointityötä alan tapahtumissa ja rekrytoimme osaajia sekä kehitämme prosessejamme, jotta meillä on valmius laajemman tuotevalikoiman toimituksiin, Lähdekorpi sanoo. Yhdysvaltojen rooli on keskeinen Hornetin huoltopalveluissa. On erittäin tärkeää pystyä tarjoamaan palveluitaan US Navylle, koska monet Hornet-käyttäjämaat pyörittävät huoltotoimintaansa US Navyn kautta.

Patria on ensimmäinen lajissaan

Patrian erityisyys on se, että se on ensimmäinen Hornetin laskutelinehuoltopalveluita tarjoava ulkomainen yritys, joka sai sopimuksen huoltaa US Navyn laskutelinekomponentteja Yhdysvaltojen ulkopuolella. – Tuotantokyvyn, resurssien ja osaamisen varmistaminen on tärkeää, jotta voimme kaikissa tilanteissa palvella asiakkaitamme sellaisella palvelutasolla, jonka olemme luvanneet, mekaanisen laitehuollon tuoteryhmäpäällikkö Piia Kuusisto kertoo. Täysin uusia asioita US Navyn kaluston huollot ja valmistus eivät tuo, sillä samanlaista työtä on tehty kotimaiselle kalustolle jo vuosikymmenet. Jotain uutta kuitenkin. – US Navyllä on omat vaatimuksensa ja huolto-ohjeensa, joten työn sisältö eroaa hieman Suomen puolustusvoimien kalustolle tehtävästä työstä, Kuusisto kertoo. Patrian kumppanuus US Navyn kanssa lisää Patrian Hornet-huoltoresursseja. Suomen puolustusvoimille tämä merkitsee laajempaa osaamis- ja resurssipohjaa lentokaluston ylläpidossa. Suomen puolustuksen huoltovarmuus paranee, kun Patrian Hornet-hartiat levenevät.