Nemo-koulutussimulaattori mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan koulutuksen. Nemo-koulutussimulaattorimme tarjoaa realistisen koulutusympäristön Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmän kaikkien tulitehtävien kouluttamiseen.

Koulutussimulaattori yhdistää virtuaalisen koulutusympäristön Patria Nemo -asejärjestelmään.

Se koostuu Patria Nemo-järjestelmässä käytetystä ohjelmistosta ja laitteistosta, kuten tornin- ja ammunnanhallinnan ohjelmistoista, ohjaussauvasta, käyttöpaneeleista ja näytöistä. Kokonaisuus on asennettu Nemo-johtajan/ampujan paikkaa mallintavaan simulaattorihyttiin.
Simulaattorissamme käytetään korkeatasoista VBS4 (Virtual Battle Space) -pohjaista virtuaaliympäristöä, jonka verkottumisominaisuudet mahdollistavat kokonaisen Nemo-ryhmän tai jopa erityyppisten simulaattoreiden yhdistämisen samaan harjoitukseen. Se on myös laajennettavissa pelkästä asejärjestelmästä sen alustan, kuten ajoneuvon tai aluksen, koulutussimulaattoriksi.

Koulutussimulaattori hyödyntää Patrian monialaista osaamista vastatakseen nykyisten ja tulevien Patria Nemo -asiakkaiden kasvaviin koulutustarpeisiin. Se yhdistää myös Patrian pitkäaikaisen kokemuksen ilmailupuolen koulutussimulaattoreista ammunnanhallintajärjestelmiin liittyvään osaamiseen sekä Nemo-asejärjestelmäosaamiseen. Simulaattori tarjoaa kaikki tarvittavat ominaisuudet tehokkaaseen johtajan ja ampujan koulutukseen.
 
Nemo-koulutussimulaattori

  • Simulaattori tarjoaa realistisen koulutusympäristön Nemo-johtajan/ampujan tehtäviin
     
  • Kranaatinheitinjoukkueen koulutussimulaattorijärjestelmä koostuu kouluttajan asemasta ja tyypillisesti kolmesta johtajan/ampujan asemasta - Oppilailla on aito Nemo-käyttöliittymä
  • Simulaattorissa käytetään Patria Nemon oikeita ammunnan- ja torninhallintaohjelmistoja, jotta loppukäyttäjille voidaan tarjota paras koulutusratkaisu
  • Simulaattori voidaan lokalisoida asiakkaan vaatimusten mukaisesti
  • Helposti sijoitettava, kuljetettava ja modulaarinen ratkaisu

Nemo-koulutussimulaattori mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan koulutuksen ja sitä kautta enemmän osaavia Nemo-johtajia/ampujia.