Tulosta
Sotilasilmailun koulutus ottaa huiman loikan eteenpäin, kun todellista ja virtuaalista ympäristöä yhdistävä LVC-koulutus alkaa yleistyä. Koulutus LVC-ympäristössä tuo huomattavia kustannussäästöjä sekä mahdollistaa entistä laajempien ja monimutkaisempien koulutusoperaatioiden toteutuksen.

  LVC eli Live, Virtual & Constructive -ympäristössä yhdistyy kolme eri koulutuselementtiä. Live tarkoittaa oikealla lentokoneella suoritettavaa koulutusta. Virtual on simulaattorien liittymistä samaan koulutusympäristöön. Constructive tuo koulutukseen kolmannen ulottuvuuden, kun tietokoneet tuottavat koulutusympäristöön harjoiteltavan skenaarion kannalta keskeiset toimijat, jotka muuntavat omaa käyttäytymistään ennakkoon ohjelmoitujen mallien tai tekoälyn mukaisesti. Monitasoisen koulutusympäristön luominen vaatii luotettavan ja häiriösietoisen pitkän kantaman ilmasta-ilmaan ja ilmasta-maahan -verkottumiskyvyn. Patrian CANDL-datalinkki on suunniteltu erityisesti kuvatun kaltaisiin sovelluskohteisiin. - High Level Architecture” (HLA) -verkon ansiosta nämä kolme koulutusympäristöä voidaan yhdistää tehokkaasti ja monipuolisesti keskenään sekä luoda monimutkaisia koulutusoperaatioita, joihin voi ottaa osaa samaan aikaan jopa satoja eri osallistujaelementtejä. Ne voivat olla yhtä hyvin oikeita ihmisiä ja lentokoneita kuin ihmisten ohjaamia simulaattoreita sekä ohjelmoituja tietokonemaaleja, kertoo sotilaslentokoulutuksesta vastaava Jussi Virtanen.  

Huimia kustannussäästöjä

Sotilasilmailun koulutuksen trendinä on lisätä simulaattorien ja synteettisen koulutuksen käyttöä entisestään. Jo nyt joidenkin ilmavoimien hävittäjälentäjäkoulutuksessa noin puolet opetuksesta tehdään simulaattorein. - Sotilasilmailun koulutuksen logiikkana on opetella koneiden ominaisuudet, toiminnot ja taktiikat kehittyneessä simulointiympäristössä ja todentaa ne ilmassa oikealla koneella. Oikealla koneella lentämisen määrä tulee vähenemään sen korkean kustannustason vuoksi ja koulutuksessa haetaan toimivinta tasapainoa eri koulutusmuotojen välillä”, Jyrki Myyryläinen, Training-yksikön johtaja toteaa. - Koulutus hävittäjälentokoneilla on kustannuksiltaan moninkertainen verrattuna simulaattori- ja tietokonepohjaiseen koulutukseen, jonka toteuttaminen sitoo vain murto-osan resursseja perinteiseen toteutustapaan verrattuna”, Myyryläinen lisää. Huimimmat kustannushyödyt ja maksimaalisen tehon LVC-ympäristö voi tuoda suurten ilmaoperaatioiden harjoitteluissa. - Maailmalla tehdään isoja harjoituksia monikansallisesti, jotta ilmaoperaatioon saadaan riittävän paljon elementtejä. Suuri määrä resursseista ja konetyypeistä joudutaan käyttämään maalitoimintaan. Tällaiset harjoitukset ovat erittäin kalliita operaatioita. Niihin osallistuvat ilmavoimat saavat muutaman kerran vuodessa testattua omaa osaamistaan realistisessa toimintaympäristössä. LVC-ympäristö mahdollistaa vastaavan kokoisten harjoituskokonaisuuksien toteuttamisen kotimaassa, vaikka päivittäin ja huomattavasti huokeammin”, Myyryläinen sanoo.  

Patria on edelläkävijä

Sotilasilmailukoulutus LVC-ympäristössä on kansainvälisesti uusi konsepti. Patria on alan edelläkävijöitä, sillä se on ollut mukana kehittämässä datalinkki- ja simulaatiokoulutuksen ratkaisuja jo Drakenin ajoilta alkaen. Patria Systems -liiketoiminnassa on laaja osaaminen tarvittavasta teknologiasta. Se on kehittänyt Ilmavoimien kanssa yhteistyössä Hawk Link -järjestelmän. Järjestelmä mahdollistaa valmiina Hornet-monitoimihävittäjän työympäristöä muistuttavan tutkan ja muiden sensorien tuottaman tilannekuvan simuloimisen Hawk-suihkuharjoituskoneissa sekä aitojen ja keinotekoisten maalien yhdistämisen koulutuksellisesti haastavaksi ympäristöksi. Patria esittelee kesäkuussa yhdessä Suomen ilmavoimien kanssa kehittämäänsä Hawk Link -järjestelmää, joka on konkreettinen askel kohti LVC-koulutusympäristöä. Maailmanlaajuisesti vastaavia järjestelmiä ei juuri löydy. Yleinen koulutustrendi koulutuksen apuna käytettävien simulaattoreiden ohella on myös tietojen ja kykyjen downloadaaminen. - Downloadaaminen tarkoittaa tietojen, taitojen ja kompetenssien kouluttamista varhaisemmassa vaiheessa edullisemmalla ja yleensä yksinkertaisemmalla konetyypillä”, Virtanen sanoo.  LVC-koulutusympäristöä kehittämällä Patria varautuu jo Ilmavoimien ensi vuosikymmenen HX- hävittäjähankintoihin tarjoamalla tulevaisuuden koulutusympäristön, jolla tulevat ohjaajat voivat harjaantua jo HX-maailmaan ennen kuin uudet koneet ovat edes saatavilla.  

Kansallinen ja skaalautuva alusta

Myyryläinen ja Virtanen haluavat korostaa, että Ilmavoimien kanssa yhteistyössä kehitetty LVC-koulutusympäristö skaalautuu sotilasilmailun koulutuksen lisäksi moneen käyttötarpeeseen. Se ei ole sen enempää kone- tai puolustushaarariippuvainen. ”Tavoitteenamme on kehittää kansallinen ja kokonaispuolustuksellinen harjoitusympäristö, johon voidaan yhdistää kaikki puolustusvoimien puolustushaarat ja laitteistot. Tulevaisuudessa LVC-koulutusympäristö tarjoaa siten alustan, jota voidaan hyödyntää yhtä hyvin merivoimien laivojen yksittäisissä harjoituksissa kuin kaikkien puolustushaarojen yhtenäisissä ilmapuolustusharjoituksissa aina yksittäistä sotilasta tai panssariajoneuvoa myöten”, Virtanen visioi.