Tulosta

Patria paransi merkittävästi sijoituksiaan työnantajamielikuvaa tutkivan Universumin uusimmassa kyselyssä. Maailmantilanne on toki nostanut Patrian profiilia, mutta mielikuva heijastelee ennen kaikkea organisaation todellisuutta. Patriassa on tehty jo vuosia kunnianhimoista kehitystyötä nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden ajatuksia kuunnellen, jotta jokainen voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa. Tästä hyötyvät niin työntekijä, organisaatio kuin asiakkaatkin. 

Työnantajamielikuvan asiantuntija Universum julkaisi lokakuussa vuoden 2022 ammattilaistutkimuksensa tulokset. Universum selvitti yli 9 000 asiantuntijan ajatuksia uranäkymistä ja eri työnantajista Suomessa. Kyselyyn vastasi ammattilaisia 48:lta eri alalta. Patria menestyi kyselyssä erinomaisesti parantaen sijoituksiaan kaikissa arvioiduissa asiantuntijaryhmissä – IT, luonnontieteet ja tekniikan ala. Tekniikan alan asiantuntijoiden keskuudessa Patria nousi jopa viidenneksi suosituimmaksi työnantajaksi. 

Hienoja työnantajalupauksia voi muotoilla kuka tahansa, mutta ovatko ne hyvän mielikuvan tae?

”Olennainen asia on mielestäni se, että työnantajamielikuvan täytyy olla oikeasti totta. Meidän täytyy organisaation sisällä elää ja hengittää niitä asioita, joista puhumme ulospäin.”, Patrian People & Growth -tiimin johtaja Katja Viiankorpi summaa.

Työpaikka, jossa sinä ratkaiset

Patria lupaa tarjota jokaiselle patrialaiselle työpaikan, jossa ratkaisun avaimet ovat henkilön omissa käsissä. Patriassa jokaisella on vaikutusmahdollisuus työhönsä ja jokaisen työllä on merkitys yhteisessä onnistumisessa.

Katjan mukaan työnantajalupaus on tiiviisti organisaatiokulttuurissa kiinni, ja vaikuttamalla organisaatiokulttuuriin annetusta työnantajalupauksesta tulee totta.

Joustavuus ja eri elämänalojen tasapainon merkitys kasvanut entisestään.

Universumin julkaisema yhteenveto tämänvuotisen asiantuntijakyselyn tuloksista piirtää kiinnostavaa kuvaa siitä, mitä työntekijät yleisesti ottaen arvostavat eniten ja minkälaiset asiat ovat nousemassa entistä tärkeämmäksi.

Kilpailukykyinen palkka ja työtehtävien vaihtelevuus ovat vastaajien mielestä tärkeimpiä asioita, mutta jo kolmantena tulee työn joustavuus. Universum mainitsee, että joustavuuden samoin kuin työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon merkitys ovat kiihtyvässä nousussa. 

Joustavuuden ja tasapainon nouseva trendi oli huomattu Patriallakin jo ennen Universumin uusinta raporttia. Katja Viiankorpi kertoo työntekijöiden arvostavan työn ja vapaa-ajan tasapainoa, ja asia nousee usein esiin myös rekrytointihaastatteluissa. Liukuvat työajat, etätyömahdollisuudet, tilapäiset osa-aikaisuudet ja erilaiset tapauskohtaiset joustavat ratkaisut tuovat mahdollisuuksia sovittaa erilaisia elämäntilanteita vaativaan työhön. 

Kulttuuria rakennetaan monella tasolla

Katjan mukaan työnantajalupaus jalkautuu organisaatiokulttuuriin, kun siihen suhtaudutaan riittävän kunnianhimoisesti ja viedään se kaikkiin toimintatapoihin ja prosesseihin. 

”Oli kyse esihenkilöistä, asiantuntijatyöstä tai vaikkapa uuden työntekijän perehdyttämisestä, niin työnantajalupauksen pitää näkyä ja tuntua todellisella tavalla.”

Patriassa tätä kehitystyötä on tehty jo vuosia, ja tällä hetkellä se nivoutuu osaksi käynnissä olevaa organisaatiomuutosta sekä uutta strategiaa.

”Haluamme kehittää työskentelykulttuuriamme myös tukemaan uuden maailmantilanteen tuomaa strategista haastetta. Tämä on edellytys sille, että pystymme tukemaan ja palvelemaan asiakkaitamme, jotka tällä hetkellä todella tarvitsevat apuamme.”

Universumin raportista käy myös ilmi, miten tärkeää hyvä johtaminen on. Siinä kerrotaan, että luottamus esihenkilöihin ja työpaikan visioon ovat ratkaisevia erottajia niiden välillä, jotka eivät suunnittele työpaikan vaihtoa ainakaan neljään vuoteen ja niiden, joiden jalka on jo kytkimellä. 

”Olemme tehneet ja tulemme tekemään merkittäviä investointeja esihenkilöiden kouluttamiseen, jotta sitä kautta hyvä johtamistapa ja työskentelykulttuuri kehittyvät. Näin työntekijät saadaan sitoutumaan Patriaan ja myös suoriutumaan ja voimaan hyvin töissä.”

Osaaminen sinne, missä sitä tarvitaan

Siilojen rikkomisesta on työmaailmassa puhuttu jo pitkään, ja se on myös Patrian ajattelun ytimessä, kun puhutaan kaikkien osaamisen hyödyntämisestä – juuri siitä, että Patrialla jokainen voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. 

”Työntekijän identiteetti on liittynyt aiemmin vahvasti johonkin tiettyyn tuotteeseen. Olemme menossa kohti sitä, että kuulumme kaikki Patria-perheeseen, joka hyödyntää kaikkien työntekijöiden osaamista ja mahdollistaa urapolkuja myös perinteisten tuote- ja palvelu- tai organisaatioiden rajojen yli. Haluamme yhdistellä osaamista tavoilla, joista asiakaskin hyötyy.”

”Näiden osaamisten tunnistaminen ja toimivien ratkaisujen luominen on asia, jonka kanssa meillä on vielä työsarkaa. Toinen työn alla oleva ajatus on sisäisten ja ulkoisten osaamispoolien rakentaminen – haluaisimme pitää yhteyttä ihmisiin, jotka ovat hakeneet avoimia paikkoja, jotta voisimme tarjota heille työtä heti, kun heidän osaamistaan vastaava paikka tulee auki.”

Tavalliset ihmiset tekevät suuria asioita

Muuttuneen maailmantilanteen myötä Patria on 100-vuotisen historian yhdessä merkittävimmistä käännekohdistaan. Patria vastaa asiakkaidensa kasvaneisiin tarpeisiin samaan aikaan kuin uudistuu sisäisesti.

Ilman osaavia työntekijöitä tämä ei tietenkään ole mahdollista. Uusia osaajia tarvitaan, vieläpä huippuosaajia, ja kilpailu niistä on koko ajan kiihtynyt. 

”Tämä korostaa vielä entisestään sitä, että nykyisen henkilöstön täytyy voida hyvin ja tuntea työnantajalupauksemme luissa ja ytimissään.”