Tulosta

Minun arkeni on sata prosenttisesti henkilöstöhallintoa. Tänä vuonna olen päässyt katsomaan askeleen lähempää yrityksen kokonaisuutta sen arvoketjusta visioon. Olen mukana EEX Journey -ohjelmassa, jossa kasvuyrittäjiä auttamalla vahvistetaan omaa yrittäjyysmäisyyttä.

Oppiminen on monisuuntaista. Olen mukana Advisory Boardissa kestävään muotiin keskittyvässä kasvuyritys Emmyssä. Startup-yrityksissä toimitaan ja ajatellaan raikkaasti eri tavalla kuin meidän neuvonantajien vakiintuneissa yrityksissä – minun lisäkseni mukana on osaajia Nokialta, KONEelta, Ulkoministeriöstä ja DNA:lta.

Jokaisen pitäisi tasaisin väliajoin ravistella omia ajatuksia ja totuttuja tapoja: miksi meillä tehdään näin, kun sen voisi tehdä myös toisin? Pidän siitä, että EEX:n malli perustuu dialogiin ja pääsen kuulemaan aitoja kokemuksia. Se on nopea tapa oppia ja oivaltaa – ja lähteä kokeilemaan yrittäjämäisesti uusia toimintatapoja omassa yrityksessä.

Miksi meillä tehdään näin, kun sen voisi tehdä myös toisin?

Kyseessä on helpompi ja käytännönläheisempi askel kuin eMBA oman liiketoimintaosaamisen laajentamiseen. Pienen yrityksen strategiatyöhön osallistuminen auttaa minua ymmärtämään paremmin omaa tonttiani yrityksen kokonaisuuden kannalta. Ajattelen yhä enemmän koko arvoketjua, asiakaslupausta ja kustannustehokkuutta ja olen saanut uusia näkökulmia omaan johtoryhmätyöskentelyyn.

Henkilöstöjohtamisen gurun, yhdysvaltalaisen Michiganin yliopiston professori Dave Ulrichin mukaan HR:n rooli yrityksen bisnespartnerina tulee entisestään vahvistumaan. Yhteistyön lisääntyessä johtajalta vaaditaan yhä enemmän monipuolisuutta. Yhden funktion vahva osaaminen ei pelkästään enää riitä.

Koen, että EEX Journey on turvallinen toimintaympäristö harjoitella kokonaisvaltaista johtamista. Olen vahvistanut erityisesti talous- ja strategia-ajattelua ja uskon, että tämä harjoitus auttaa minua ottamaan haastavampia rooleja tulevaisuudessa.

Startupeissa ja isoissa yrityksissä on paljon myös yhtäläisyyksiä, joista olemme jakaneet ajatuksia. Hyvä esimerkki on henkilöstön merkitys. Erityisesti nuoret osaajat odottavat, että yritys on joustava ja avoin muuttumaan. Se, että ihmiset pääsevät mukaan uudistamaan, aidosti vaikuttamaan yrityksen tapaan toimia tai ratkaisemaan vaativia ongelmia asiakkaan kanssa, luo merkityksellisyyttä omaan työhön kaikissa yrityksissä.

Patriassa toimitaan vaativan teknologian parissa ja tuotetaan asiakkaalle ratkaisuja, joita kukaan ei ole ennen tehnyt. Jokaisen asiantuntijan vastuulla on etsiä ja löytää parhaat innovatiiviset ideat, joten kulttuurin ja johtamisen on tarjottava tilaa ja aikaa innovoida.

Kiihdytämme innovaatiokulttuuria luomalla kohtaamispaikkoja, joissa hyvin erilaiset ihmiset pääsevät vaihtamaan ajatuksia. EEX Journey on yksi tällainen rikkaan oppimisen kohtaamispaikka, joka auttaa meitä myös matkalla entistä kansainvälisempään toimintaan.

Krista Puustelli-Lahti, HR-johtaja, Patria Systems Oy
Krista toimii Advisorina Emmy Clothing Companylle, jonka missio on muuttaa kulutustottumuksia kohti laadukkaampaa ja kestävämpää muotia.