Tulosta

Patria Pilot Trainingin uudet nettisivut on avattu. Uusi sivusto on entistä selkeämpi kokonaisuus ja tarjoaa ajankohtaista tietoa lentokoulutuksesta kiinnostuneille. Sivut on jaettu siten, että lentokoulutus yksityisasiakkaille on omana kokonaisuutena ja lentokoulutuspalvelut yrityksille on oma kokonaisuus. Näin kurssitarjonnan esittelyä on selkeytetty ja tarkennettu vastaamaan eri kohderyhmien koulutustarpeita.

Tutustu uuteen sivustoon osoitteessa www.patriapilottraining.fi.

Ke­hi­ty­si­deoi­ta ja pa­lau­tet­ta uusis­ta si­vuis­ta voit antaa säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen com​muni​cati​[email protected]​patria.​fi.