Tulosta

Patrian vastuullisen toiminnan olennaisuusteemat päivitettiin vuoden 2020 aikana tehdyn sidosryhmäkyselyn pohjalta. Teemat vastaavat Patrian johdon asettamia linjauksia uuden strategian mukaisesti.

Patrian yritysvastuun olennaisimmat teemat on kiteytetty viiteen osa-alueeseen, jotka ovat

Vastuullisuuden teema 2020
  1. Luotettava kumppani ja huoltovarmuus
  2. Eettinen toiminta, hyvä hallinto ja viennin vastuulliset toimintatavat
  3. Taloudellinen tuloksellisuus
  4. Työhyvinvointi 
  5. Ilmastonmuutoksen vastaiset ympäristötoimet