Tulosta

Patrian vastuullisen toiminnan olennaisuusteemat päivitettiin vuoden 2017 aikana tehdyn sidosryhmäkyselyn pohjalta. Teemat vastaavat Patrian johdon asettamia linjauksia uuden strategian mukaisesti.

Patrian yritysvastuun olennaisimmat teemat on kiteytetty viiteen osa-alueeseen, jotka ovat

Olennaisuuskartta
  • rooli puolustusvoimien kumppanina ja huoltovarmuus,
  • puolustusmateriaaliviennin vastuulliset toimintatavat,
  • toiminnan eettisyys ja hyvät hallintokäytännöt,
  • taloudellinen tuloksellisuus sekä
  • työhyvinvointi.