Tulosta

Työntekijöillä ja toimihenkilöillä palkka määräytyy työehtosopimusten palkkausjärjestelmien pohjalta. Ylempien toimihenkilöiden palkasta sovitaan kahdenkeskisin sopimuksin, ja tehtävien vaativuusarviointiin käytetään IPE-järjestelmää (International Position Evaluation).

Patrian kompensaatiomallit tarkistetaan lahjonnan ja korruption vastaisen toiminnan näkökulmasta. Kehityskeskustelut noudattavat vuosittaista sykliä, painottaen henkilöstön tasapuolista ja reilua kohtelua.

Onnistumisista ja hyvistä työsuorituksista palkitaan lisäksi tulos- ja voittopalkkioilla, järjestelmän piirissä on koko Patrian henkilöstö. Taloudelliset mittarit/tavoitteet (voittopalkkio) asettaa hallitus vuosittain, henkilökohtaiset/tiimi tavoitteet (tulospalkkio) sovitaan esimiehen ja työntekijän välillä. Tavoitteiden asettelussa tulee noudattaa korkeita eettisiä standardeja. Esimiehen vastuulla on varmistaa, että tavoitteet ovat tarkkoja, mitattavia, aikasidonnaisia ja realistisesti saavutettavissa olevia.

Tulos- ja voittopalkkion suuruus on pääosalla henkilöstöä 15% vuosiansiosta. Maksettavan tulo- ja voittopalkkion keskimääräinen toteutuma on ollut noin 50 prosenttia.

Patriassa on käytössä henkilöstörahastolain alainen palkkiorahasto, johon noin 20 prosenttia henkilöstöstä on sijoittanut jo vuodesta 2015 tulos- ja voittopalkkiotaan.

Rahallisen palkitsemisen lisäksi Patria tarjoaa mahdollisuuksia urakehitykseen ja kasvuun mm. erilaisten koulutusmahdollisuuksien kautta. Patria tarjoaa myös muita ei rahallisia palkitsemisenmuotoja. Patriassa on käytössä koko henkilöstöä koskevat joustavat työajat, lisäksi on mahdollisuuksia etätyöhön sekä osa-aikatyö, vuorottelu- ja opintovapaa järjestelyihin.

Lisätietoja: Vuosikertomukset   Valtion omistajaohjaus