Vuosikertomus 2023

Patrian vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, vastuullisuusraportin sekä Talous ja hallinto -osion, johon sisältyy tilinpäätös.
733.8 M€
Liikevaihto 2023
68.9 M€
Liikevoitto 2023
948.4 M€
Uudet tilaukset 2023
3 385
Henkilöstö vuoden 2023 lopussa

Vuosikatsaus

Vuosikertomus 2023
Patrian vahva kasvu jatkui vuonna 2023
Toimitusjohtaja Esa Rautalinko

Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus 2023
Rehellisyys, luotettavuus ja korkeat eettiset normit muodostavat kannattavan liiketoiminnan perustan ja vaikuttavat merkittävästi konsernin arvoon.

Talous ja hallinto -osio

Vuosikertomus
Patrian liikevaihto kasvoi merkittävästi, kannattavuus parani ja tilauskanta kehittyi voimakkaasti.