Patria OPTIME on modulaarinen palvelumalli, joka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Patrian OPTIME -palvelu yhdistää ainutlaatuisella tavalla vahvan insinööriosaamisen ja datan tehokkaan hyödyntämisen sotilaskaluston kunnossapidossa. Vastaavaa kokonaisvaltaista kaikkiin toimintaympäristöihin soveltuvaa kaluston valmistajasta riippumatonta datavetoista ratkaisua ei ole markkinoilla muilla toimijoilla tarjolla. Datavetoinen palvelumalli varmistaa kaluston suorituskyvyn ja kustannustehokkaan toiminnan. Keskiössä ovat esimerkiksi kaluston käytöstä ja huolloista kerättävät tiedot sekä niistä tehtävät analyysit, joilla voidaan tehostaa huoltotoimintaa, parantaa ennakoitavuutta ja tuottaa vaihtoehtoisia skenaarioita päätöksenteon pohjaksi.

Patria OPTIMEn keskeinen hyöty on huoltovarmuus. Asiakas voi luottaa kriisitilanteissakin Patrian tukeen, kun kaluston operoinnin mahdollistavista palveluista pidetään aina kiinni.
Patrian konseptiin kuuluu sitoutuminen siihen, että myös poikkeusoloissa täytetään luvatut asiat. Sotilaallisen kriisin ohella sitoumus pätee koronapandemian kaltaisissa poikkeustilanteissa, jotka tuovat omat haasteensa päivittäiseen tekemiseen.

Patrian palvelu kattaa kaluston koko elinkaaren

Puolustuskalustolla on vuosikymmenien elinkaari, joten tavanomaisen huolto-, korjaus- ja ylläpitotoimien ohella kalustoon tarvitaan myös suurempia päivityksiä, korjauksia sekä järjestelmä- ja rakennemodifikaatioita. Suorituskyvyn parantamiseksi kalustoon voidaan myös integroida uusia järjestelmiä. Näistä kaikista vaativista toimista Patrialla on vahva kokemus ja osaaminen, oli sitten kyse ajoneuvoista, lento- tai merialuksista. Patria OPTIMEen kuuluu myös kaluston huoltoon ja ylläpitoon liittyvien toimitusketjujen hallinta asiakkaan tarpeiden mukaan. Dataa analysoimalla pystytään ennakoimaan esimerkiksi varaosien tuleva tarve, suunnittelemaan varaosien toimitukset ja varastointi optimaalisesti.
Suorituskykyistä kalustoa tulee myös osata käyttää oikein. Tämän mahdollistaa myös vuosien aikana kertynyt kokemus erilaisten kalustojen datankeräyksessä tehtävätukipalvelujen kautta. Tämän vuoksi Patrian palvelumalliin sisältyy myös kalustoon ja huoltoon liittyvä koulutus. Esimerkiksi Suomessa Patria vastaa ilmavoimien, maavoimien sekä Rajavartiolaitoksen alkeis- ja peruslentokoulutuksesta tuottaa koulutuspalveluita ylläpitohenkilöstölle

Patria OPTIME rakentuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Patrian OPTIME rakentuu yhdessä asiakkaan kanssa vaiheistettuna. Patria OPTIME -ratkaisun määrittäminen aloitetaan selvittämällä asiakkaan toimintaympäristön, kaluston ja ylläpitoratkaisun nykytila sekä näille asetetut vaatimukset. Selvitystyön perusteella muodostuu asiakkaalle räätälöity Patria OPTIME -ratkaisuehdotus sekä arvio sen vaikutuksista taloudellisiin sekä operatiivisiin mittareihin. Ehdotuksen pohjalta määritetään tarkempi ratkaisukuvaus yhdessä asiakkaan kanssa.

Näiden vaiheiden jälkeen määritetään yksilöllinen yhteistoimintatapa kyseisen asiakkaan kanssa, jolla varmistetaan Patria OPTIME -ratkaisun toimivuus ja tehokkuus sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tällä tavoin rakennettuna Patria OPTIME varmistaa erilaisten kalustojen suorituskyvyn kaikissa tilanteissa koko niiden elinkaaren ajan.

Read more in English

Fleet Availability
The Patria fleet availability planning and management solution provides comprehensive services to optimized fleet availability.
Maintenance, repair, overhaul
Patria has strong experience in maintenance, repair and overhaul (MRO) services with various platforms and systems in all domains.
Lifecycle Services, Upgrades and Modifications
Patria provides advanced solutions to maintain fleets, extend their lifecycles, lower lifecycle costs and improve fleet performance to meet even the highest future requirements.
Supply Chain Management
The Patria supply chain management solution provides streamlined and optimized material and information flow to support MRO and customer’s fleet availability.
Patria-pilot-training
Patria provides modern high value training solutions for planning, resourcing, and implementing a cohesive integrated strategy to train military and civilian personnel.
Digital Tools
Modern digitalized tools and resources are at the core of maintenance planning and management.