Tulosta

Tältä sivulta löydät vastauksia joihinkin usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, ota meihin rohkeasti yhteyttä: [email protected].

HAKEMINEN
Millaisia psykologisia testejä hakuvaiheessa suoritetaan?

Patria käyttää opiskelijoiden seulonnassa ja valinnassa valintapsykologia, joka testaa opiskelijat henkilökohtaisesti. Testin aikana käytetään sekä tietokonetta että muita laitteita. Näihin testeihin ei voi valmistautua etukäteen.
Opiskelijat haastatellaan ja heidän kirjallinen ja suullinen englanninkielentaitonsa testataan. Myös matematiikan ja fysiikan taidot testataan. Näihin testeihin voi valmistautua etukäteen.
 

Miksi psykologiset testit ovat pakollisia?

Valitettavasti kaikki eivät omaa tiettyjä taitoja ja ominaisuuksia, joita ammattilentäjänä toimiminen vaatii. Tästä syystä testaamme kaikki hakijamme, olivat he miten motivoituneita tahansa. Tällä varmistamme, että hakijan tieto- ja taitotaso sekä soveltuvuus riittävät ammattilentäjäksi ja lentokoneen kapteeniksi tulemiseen.
Opiskelu on hyvin vaativaa, ja ilman riittäviä edellytyksiä on haastavaa läpäistä vaadittavia kokeita. Lentokoulutus on myös kallista, joten tarkalla testauksella pyrimme estämään opiskelijoita tekemästä väärää uravalintaa ja varmistamaan, etteivät heidän opintojensa rahoittajat sijoita varojaan väärin.
Oppilasrekisterimme mukaan vain noin 1% valituista opiskelijoistamme jättää opintonsa kesken, useimmiten motivaatioon liittyvistä syistä.
 

Kuinka paljon soveltuvuuskokeet maksavat?

Soveltuvuustestauksemme hinta yksittäisille opiskelijoille on tällä hetkellä noin 500 €. Hintaan ei sisälly ilmailulääketieteellisen keskuksen MED1-testausta.

Millaisten terveysvaatimusten tulee täyttyä?

EASAn (Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto) määrittelemät terveysvaatimukset liikennelentäjille eivät ole kovin tiukat, mutta kroonisia sairauksia, kuten diabetesta, ei saisi olla. Myös näkökykyyn liittyviä vaatimuksia on, mutta silmälasien tarve ei automaattisesti ole este.
Opiskelijoiden tulee täyttää ilmailulääketieteelliset 1. luokan vaatimukset, joista löytyy lisätietoa täältä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R002…
 

Jos haluan kouluttautua tietylle lentoyhtiölle, keneen voin ottaa yhteyttä?

Mikäli yhteistyölentoyhtiöillämme on kanssamme käynnissä oleva koulutusohjelma, voit olla yhteydessä suoraan kyseiseen lentoyhtiöön.

Onko Patria Pilot Trainingille hakeville opiskelijoille pituusrajoituksia?

Patria Pilot Trainingilla ei ole tarkkoja pituusrajoituksia, mutta yhteistyössä toimivilla lentoyhtiöillä saattaa olla omat rajoituksensa. Pituusrajoitukset ovat kuitenkin osittain yksilöllisiä, koska ohjaamossa operoimiseen vaikuttavat myös muut ruumiin ominaisuudet ja mitat.

Tarjoaako Patria Pilot Training stipendejä tai muuta taloudellista apua opiskelijoille?

Patria Pilot Training ei tarjoa opiskelijoilleen stipendejä. Yhteistyökumppanilentoyhtiöidemme tarjontaan emme voi ottaa kantaa.
 

OPISKELU
Kuinka kauan liikennelentäjäksi kouluttautuminen kestää?

Kaikki koulutusohjelmamme kestävät n. 20-24 kuukautta. Koulutuksen kesto riippuu pitkälti sääolosuhteista sekä opiskelijan omasta edistymisestä.
Lisätietoa eri koulutusohjelmista ja niiden kestoista: https://www.patriagroup.com/fi/palvelut/ammattilentajakoulutus/koulutusohjelmat

Pandemia on ajanut lentoyhtiöt erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Miksi Patria myy koulutusta lentäjille tällaisessa tilanteessa?

Lentäjäkoulutus kestää noin kaksi vuotta, ja sen aikana tilanne maailmassa ehtii muuttua. Lisäksi vielä toimittamattomiakin lentokoneita varten pitää olla lentäjiä, jotta lentoliikenne jälleen elpyy. Lentäjäksi voi hakeutua vain henkilöt, joilla on lupakirja.  

Millä kielellä opiskelu tapahtuu?

Käytämme koulutuksessamme suomen ja englannin kieliä. Suomea käytetään vain suomalaisten opiskelijoiden kanssa, ja kaikkien ulkomaalaisten opiskelijoiden tulee kyetä kommunikoimaan englanniksi.
Kaikkien opiskelijoiden kanssa käytämme lentokoneen ohjaamossa vain englantia. Kaikki radiokommunikaatio lennonjohdon kanssa tapahtuu englanniksi, joten kaikkien opiskelijoiden tulee puhua, lukea ja ymmärtää englantia riittävän hyvin, jotta he voivat saavuttaa ICAO:n 4-tason koulutuksensa aikana. Englanti on ilmailualalla yleisesti käytettävä kieli, joten riittävä kielitaito on ehdoton vaatimus.
Riittämätön englannin kielen taito on yleisin syy, miksi opiskelupaikka Patrialla jää saamatta.
 

Riittääkö koulutuksen suorittamiseksi ja siten lupakirjan saamiseksi etäopiskelu?

Lupakirjan saamiseksi ei riitä pelkkä etäopiskelu, vaan CPL- eli ansiolentäjän lupakirjaan tähtääviin koulutuksiimme kuuluu aina myös lähiopetusta.

Miten jo suoritettu PPL(A)-lupakirja vaikuttaa liikennelentäjäopintoihin?

Yleensä PPL(A)-lupakirja ei vaikuta koulutuksen kulkuun ajallisesti tai rahallisesti. Asia riippuu muun muassa opintolinjasta: usein lentoyhtiöt haluavat, että heidän kursseillaan on yhtenäinen koulutus. Joissakin tapauksissa voidaan keskustella mahdollisista kompensaatioista, mutta nämä ovat aina yksilöllisiä ja tapauskohtaisia asioita.
Lähinnä lupakirjan omaamisesta ja sen kautta hankitusta kokemuksesta ilmailun parissa on opiskelijalle itselleen hyötyä ammattilentäjäksi opiskellessa.
 

Tarjoaako Patria Pilot Training helikopterilento-opintoja?

Tällä hetkellä Patria Pilot Training tarjoaa vain lentokoneopintoja.
(Suunnitelmissa on kuitenkin tulevaisuudessa tarjota myös helikopteripalveluita.)
 

LADATTAVAT TIEDOSTOT