Teknologian siirto ja paikallinen valmistuskonsepti ovat luonnollinen osa liiketoimintamalliamme. Olemme toteuttaneet erittäin menestyksekkäitä teknologian siirtohankkeita teollisena yhteistyönä ja ”production for production” -hankkeina Puolassa, Sloveniassa, Kroatiassa ja Etelä-Afrikassa.

Kun asiakasmaa valitsee Patrian, sen puolustusvälineteollisuus voi vastaanottaa korkealaatuisen teknologian siirron, mahdollisuuden paikalliseen tuotantoon ja joissain tapauksissa huomattavia suoria investointeja tuotantoinfrastruktuurin modernisointiin. Teknologian siirto nostaa paikallisten yritysten suorituskykyä, avaa uusia vientimahdollisuuksia ja tekee yhteistyösopimuksesta kustannustehokkaan. Kaikki tämä tuo huomattavasti lisää uusia työpaikkoja liikekumppaniemme toimitusketjuun sekä suoraan että välillisesti.

Teknologian siirto mahdollistaa itsenäisen huollon ja hallinnan kriisitilanteissa, paremman logistiikan sekä tuottaa taloudellisia etuja kohdemaalle. Tämä on kumppaneillemme alhaisen riskin investointi, koska me tarjoamme teknologian valmiiksi saatavana olevaan tuotteeseen, joka on todistetusti taistelukelpoinen. Teknologian siirtosopimuksissa tavoitteenamme on nimenomaan tarjota tämä puuttuva linkki kumppanimme teolliseen prosessiin, jotta paikallista ekosysteemiä voidaan kehittää ja saavuttaa omavaraisuus puolustusvälineteknologiassa parasta mahdollista laatua edustavien AMV-ajoneuvojen ja kranaatinheitinjärjestelmien osalta.

Toimitusvarmuus

 • Tietämyksen siirto ja suorituskyvyn kehittäminen kohdemaassa
 • Paikallisen osaamisen ja taitojen lisääminen
 • Työvoiman kehittäminen
 • Tuotantoprosessi
 • Hankinta- ja toimitusketjuprosessit
 • Paremmat valmiudet paikallisiin elinkaaren tukipalveluihin

Paikallisvalmistus

 • Paikallinen tuotanto ja kustannustehokas infrastruktuuri
 • Paikallisten toimittajaverkostojen laaja käyttö
 • Myönteinen suora ja epäsuora työllistävä vaikutus
 • Mahdollisuudet synergiaetuihin ja kehitystoimintaan muilla teollisuuden aloilla
 • Korkeatasoisten tuotteiden omatoiminen valmistus vientimarkkinoille

Kestävän kehityksen liiketoimintaa

 • Yhteistyömahdollisuudet paikallisen teollisuuden ja ulkomaisten komponenttivalmistajien välillä
 • Alkuperäisen toimitusohjelman ulkopuoliset liiketoimintamahdollisuudet

Patrian teknologian siirto on todistanut jo neljässä maassa, että sillä voidaan minimoida hankkeen tulosten riskit seuraavilla osa-alueilla:

 • Aika
 • Laatu
 • Suorituskyky

 

Technology transfer, tt, teknologian siirto
Videos