Tulosta

Patria toimii maamme ja EU:n lakien ja vientilupasäädösten mukaisesti.

Lakien ja vientilupasäädösten lisäksi Patria on sitoutunut muun muassa Aerospace and Defence Industries Association of Europen (ASD) yhteisten eettisen toiminnan standardien noudattamiseen.

Puolustusteollisuuden tuotteiden vienti, tuonti ja siirto ovat kokonaisuudessaan ja poikkeuksetta luvanvaraista toimintaa. Tuotteiden vientiä Suomessa arvioivat viranomaistahot ovat puolustusministeriö ja ulkoministeriö sekä tarvittaessa valtioneuvosto, jotka päättävät asianmukaisten vientilupien myöntämisestä. Lupia ei myönnetä mikäli, esitetty vientihanke saattaisi vaarantaa Suomen turvallisuutta tai olla Suomen omaksuman ulkopoliittisen linjan vastainen. Suomen viranomaisilla ja ministeriöillä, erityisesti ulkoministeriöllä ja sen suurlähetystöverkostolla, on parhaat edellytykset arvioida kunkin maan tilanne. Tämän vuoksi Patria käy jatkuvasti keskustelua hankkeista ja kohdemaiden tilanteesta ministeriöiden kanssa. Vientiluvan ehtona on muun muassa luotettava selvitys tavaran lopullisesta käyttäjästä.

Puolustusmateriaalin kehittäminen ja valmistaminen ovat normaalia ja hyväksyttyä toimintaa, ja sotilaallinen huoltovarmuus edellyttää myös kotimaista osaamista. Puolustusteollisuuden ja osaamisen ylläpitäminen ei voi perustua vain kotimaisen asiakkaan tarpeisiin ja määriin. Tämän vuoksi Patria on toiminut kansainvälisillä vientimarkkinoilla jo vuosikymmenien ajan.

Puolustusmateriaalin hankintaprojektit kestävät yleensä useita vuosia. Jos sopimus esimerkiksi tehdään nyt, tuotteiden valmistus kestää siitä normaalisti 2-3 vuotta, ja hankkeen kokonaislaajuudesta riippuen asiakkaalla tuote on täydessä palveluskäytössä, koulutettuna jne. jopa kymmenen vuotta sopimuksenteon jälkeen. Usein hankintaprojekteihin liittyy myös elinkaaren tukitoimintoja ja huoltopalveluja, mitkä vaativat materiaalien osalta usein erillisiä vientilupia.