Tulosta

Patria mittaa henkilöstön näkemyksiä koskien vakavia väärinkäytöksiä ja muita epäeettisiä toimia joka toinen vuosi anonyymillä kyselyllä "Vakavien väärinkäytösten mahdollisuus Patriassa". Kysely lähetetään ylemmälle johdolle, keskijohdolle ja muille, satunnaisesti valituille, jotka edustavat 10 % patrialaisista kaikista konserniyhtiöistä.

Viimeisin kysely tehtiin vuonna 2019. Kysely lähetettiin yhteensä 400 patrialaiselle, ja siihen vastasi 67 %. Kysymykset ovat

  • Esiintyykö sinun mielestäsi Patriassa korruptiota? Mikäli vastasit kyllä, millaista se on ja millä organisaatiotasolla sitä esiintyy.
  • Esiintyykö Patriassa muuta vakavaa epäeettistä toimintaa, kuten petoksia, kavalluksia, ym? MIkäli vastasit kyllä, kerro millaista.
  • Tiedätkö miten toimia jos tunnistat epäeettista toimintaa?
  • Uskotko, että Patriassa on turvallista raportoida epäeettisestä toiminnasta?
  • Uskotko, että epäeettisen toiminnan tutkinnat tehdään perusteellisesti ja rehellisesti?
  • Arvioi eettisen koulutuksen tehokkuutta ja laatua.

Pääosin tulokset ovat pysyneet edellisvuosien hyvällä tasolla. Tulokset ja korjaavat toimenpiteet esitellään Patrian johtokunnalle ja tarkastusvaliokunnalle. Vuonna 2019 korjaavat toimenpiteet sisälsivät viestinnän lisäämistä koskien raportoinnin turvallisuutta ja tutkintaprosessia.