Tulosta

Patria mittaa henkilöstön näkemyksiä koskien vakavia väärinkäytöksiä ja muita epäeettisiä toimia joka toinen vuosi anonyymillä kyselyllä "Vakavien väärinkäytösten mahdollisuus Patriassa". Kysely on aiemmin lähetetty ylemmälle johdolle, keskijohdolle ja muille, satunnaisesti valituille, jotka edustavat 10 % patrialaisista kaikista konserniyhtiöistä. Vuoden 2023 kysely lähetettiin kaikille patrialaisille.

 Kysymykset ovat sellaisia kuten

  • Esiintyykö sinun mielestäsi Patriassa korruptiota? Mikäli vastasit kyllä, millaista se on ja millä organisaatiotasolla sitä esiintyy.
  • Esiintyykö Patriassa muuta vakavaa epäeettistä toimintaa, kuten petoksia, kavalluksia, ym? MIkäli vastasit kyllä, kerro millaista.
  • Tiedätkö miten toimia jos tunnistat epäeettista toimintaa?
  • Uskotko, että Patriassa on turvallista raportoida epäeettisestä toiminnasta?
  • Uskotko, että epäeettisen toiminnan tutkinnat tehdään perusteellisesti ja rehellisesti?
  • Arvioi eettisen koulutuksen tehokkuutta ja laatua.

Tulokset ja korjaavat toimenpiteet esitellään Patrian johtoryhmälle ja tarkastusvaliokunnalle.