Tulosta

 

HenkilöstöLuvut 2018 2019 2020 2021 2022
           
Henkilöstö yhteensä 31.12.  2816 3055 2973 3097 3311
Suomi 31.12. 2643 2795 2735 2861 3049
Ruotsi 31.12. 107 113 104 84 82
Belgia *) 31.12.   75 98 109 117
Viro 31.12. 33 37 33 33 26
Alankomaat 31.12.         25
Latvia 31.12. 1 2 2 9 10
Muut maat  32 34 2 2 2
Työntekijät %   43 41 41 40
Työntekijät Suomessa % 41 41 41 40 39
Toimihenkilöt, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt % 57 59 59 60
Toimihenkilöt Suomessa % 19 18 18 18 17
Ylemmät toimihenkilöt Suomessa % 40 41 41 42 43
Naisten osuus koko henkilöstöstä %   16 16 16 17
Naisten osuus henkilöstöstä Suomessa % 15 16 16 16 17
Naisten osuus hallituksessa 2/8 2/7 2/8 2/8 2/8
Naisten osuus johtoryhmässä 3/9 3/10 2/10 1/8 1/9
           
Koulutus, Suomen henkilöstö**)          
Tohtorin tutkinto%     2 1 1
Ylempi korkeakoulututkinto%     19 19 18
Alempi korkeakoulututkinto%     22 22 29
Yliopisto % 17 18      
Ammattikorkeakoulu % 30 29      
Ammattikoulu/lukio % 51 51 55 56 50
Peruskoulu % 2 2 2 2 2
           
Työsuhteet          
Keski-ikä   45,2 45,3 45,5 45,4
Keski-ikä Suomessa 45,7 45,5 45,5 45,7 45,5
Työsuhteen kesto, v.   13 13,1 14,1 13,2
Työsuhteen kesto Suomessa, v. 14,7 13,8 13,9 14,6 13,7
Keskimääräinen vaihtuvuus % ***)          
Suomi 7,7 7,9 6,5 7,3 4,2
Ruotsi   24,7 26,6 9,0 10,4
Belgia   6,6 15,4 15,8 5,1
Viro   31,6 14,3 17,9 14,0
Latvia       100 22,7
Lähtövaihtuvuus %          
Suomi 8,9 6,4 6,1 8,1 4,0
Ruotsi   23,3 39,1 16,7 15,9
Belgia   5,5 6,2 13,5 8,4
Viro   26,4 20,0 17,9 27,9
Latvia       15,4 27,3
Vakituiset työsuhteet %   95 94,3 94,9 95,5
Vakituiset työsuhteet Suomessa % 95,3 94,8 94,6 95,5 96,4
Osa-aikaiset työsuhteet %   2,5 5,5 5,1 5,4
Osa-aikaiset työsuhteet Suomessa % 2,2 3,4 5,4 4,5 4,8
           
Terveys ja turvallisuus          
Sairauspoissaolot %          
Suomi 3,5 3,6 3,0 3,1 3,7
Ruotsi   3,6 3,4 3,5 2,9
Belgia   5,1 5,6 4,0 4,6
Viro ****)   4,5 5,2 5,2 4,8
Latvia       0,6 0,2
Tapaturmataajuus          
Suomi *****) 15 4,1 4,1 3,7 4,9
Ruotsi     0,0 0 6,5
Belgia     0,0 6,3 5,9
Viro     14,2 0 0
Latvia       0 0
           
*) Vuoden 2019 luku ei ole vuoden keskiarvo, koska Belgia tuli mukaan 6/2019.    

**) Lukuja muista maista ei saatavilla.Vuodesta 2020 lähtien koulutustiedot otettu Patrian uudesta globaalista HR-järjestelmästä.

Jaottelu on muuttunut aiemmista vuosista. Alempi korkeakoulututkinto sisältää sekä AMK-tutkinnon että yliopistotasoisen kandidaatin tutkinnon.

Ylempi korkeakoulututkinto sisältää sekä Ylemmän AMK tutkinnon että maisterin tutkinnot yliopistossa.

***) Laskentatapa muuttunut v. 2019 lähtien: ((alkaneet + päättyneet toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet)/2) / Henkilöstön keskivahvuus.
****) Luku vuoden 2019 osalta kattaa ajanjakson 1.6.-31.12.2019      
*****) Laskentatapa on muuttunut v 2019 lähtien, jonka jälkeen on otettu mukaan vain työtapaturmat, joista on aiheutunut vähintään neljän päivän poissaolo (LTI4).
Luku on konsernitasoinen, jos ei toisin mainittu. Mikäli edellisvuosien vertailulukuja ei ole ilmoitettu, niitä ei ole laskettu aiempina vuosina.