Tulosta

Henkilöstöluvut 2019 - 2021

 

2019

2020

2021

Henkilöstö

     

Henkilöstö keskimäärin

2988

2990

3075

Suomi

2757

2754

2841

Ruotsi

109

111

87

Belgia *)

77

87

106

Viro

38

35

34

Muut maat

 

4

7

Työntekijät %

43

41

41

Työntekijät Suomessa %

41

41

40

Toimihenkilöt, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt %

57

59

59

Toimihenkilöt Suomessa %

18

18

18

Ylemmät toimihenkilöt Suomessa %

41

41

42

Naisten osuus koko henkilöstöstä %

16

16

16

Naisten osuus henkilöstöstä Suomessa %

16

16

16

Naisten osuus hallituksessa

2/7

2/8

2/8

Naisten osuus johtoryhmässä

3/10

2/10

1/8

       

Koulutus, Suomen henkilöstö**)

     

Tohtorin tutkinto%

 

2

1

Ylempi korkeakoulututkinto %

 

19

19

Alempi korkeakoulututkinto %

 

22

22

Yliopisto %

18

   

Ammattikorkeakoulu %

29

   

Ammattikoulu/lukio %

51

55

56

Peruskoulu %

2

2

2

       

Työsuhteet

     

Keski-ikä

45,2

45,3

45,5

Työsuhteen kesto, v.

13

13,1

14,1

Keskimääräinen vaihtuvuus % ***)

17,7

15,7

12,5

Lähtövaihtuvuus %

15,4

17,8

14,3

Vakituiset työsuhteet %

95

94,3

94,9

Osa-aikaiset työsuhteet %

2,5

5,5

5,1

       

Terveys ja turvallisuus

     

Sairauspoissaolot %

4,2

4,3

3,3

Tapaturmataajuus

4,1

4,6

2

       

*) Vuoden 2019 luku ei ole vuoden keskiarvo, koska Belgian yksikkö ostettiin 6/2019.

**) Lukuja muista maista ei saatavilla. Vuodesta 2020 lähtien koulutustiedot otettu Patrian uudesta globaalista HR-järjestelmästä. Jaottelu on muuttunut aiemmista vuosista. Alempi korkeakoulututkinto sisältää sekä AMK-tutkinnon että yliopistotasoisen kandidaatin tutkinnon. Ylempi korkeakoulututkinto sisältää sekä Ylemmän AMK tutkinnon että maisterin tutkinnot yliopistossa.

***) Laskentatapa muuttunut v. 2019 lähtien: ((alkaneet + päättyneet toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet) /2) / Henkilöstön keskivahvuus.

Luku on konsernitasoinen, jos ei toisin mainittu. Lue lisää Patrian vuosikertomuksesta 2021