Tulosta

Patria on

  • Yhdistyneiden Kansakuntien malaisen yhteiskuntavastuuverkosto Global Compactin jäsen
  • Global Compactin pohjoismaisen ja suomalaisen verkoston jäsen
  • allekirjoittanut Global Compactin organisoiman erillisen aloitteen korruptionvastaisesta toiminnasta
  • noudattaa Aerospace and Defence Association of Europen yhteisiä eettisen toiminnan standardeja
  • tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen
  • suomalaisen yhteiskuntavastuuverkosto FIBSin jäsen
  • on aktiivisesti yhteydessä kansalaisjärjestöihin.