Tulosta

Patria on

  • Yhdistyneiden Kansakuntien yhteiskuntavastuuverkosto Global Compactin jäsen
    Global Compact
  • Global Compactin pohjoismaisen ja suomalaisen verkoston jäsen
  • yritysverkosto TRACEn jäsen
  • eurooppalaisen AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) -järjestön yritysjäsen
  • suomalaisen yhteiskuntavastuuverkosto FIBSin jäsen
  • aktiivisesti yhteydessä kansalaisjärjestöihin.