Tulosta

Patria on

  • Yhdistyneiden Kansakuntien yhteiskuntavastuuverkosto Global Compactin jäsen
  • Global Compactin pohjoismaisen ja suomalaisen verkoston jäsen
  • allekirjoittanut Global Compactin organisoiman erillisen aloitteen korruptionvastaisesta toiminnasta
  • on eurooppalaisen AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) -järjestön yritysjäsen ja noudattaa sen yhteisiä eettisen toiminnan standardeja
  • tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen
  • suomalaisen yhteiskuntavastuuverkosto FIBSin jäsen
  • on aktiivisesti yhteydessä kansalaisjärjestöihin.