Tulosta

Uuden kasvustrategian myötä Patria-konsernin toimintamalli ja organisaatio uudistuvat vuoden 2022 alusta. Uudessa toimintamallissa Patrian tavoitteena on hyödyntää kaikkien patrialaisten osaamista kokonaisvaltaisesti. Aiemmin käytössä ollut liiketoimintarakenne (pl. Millog) on purettu, ja tilalle on luotu yhtenäinen, vahvoista ydintoiminnoista – Finland, Global, Portfolio ja Operations – muodostuva Patria:

  • Finland-divisioona vastaa asiakkuuksista Suomessa erityisenä painopisteenään Puolustusvoimat. Finland koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta: Air Force, Army, Navy ja Joint & Security.
  • Global-divisioona vastaa asiakkuuksista Suomen ulkopuolella. Global koostuu Nordics, Europe- ja World-markkina-alueista.
  • Portfolio vastaa tuotteista ja palveluista sekä niiden kehittämisestä ja myynnin tuesta koostuen kolmesta tuote- ja palvelulinjasta: Through life capability vastaa eri kalustojen huolto-, korjaus-, ylläpito-, modifikaatio-, integraatio- ja koulutuspalveluista. Protected moblity and& defence systems kattaa ajoneuvo-järjestelmät ja, asejärjestelmät ja miehittämättömät järjestelmät. Battlefield and& critical systems vastuualueita ovat johtamis-, valvonta- ja tiedustelujärjestelmät (C5ISTAR).
  • Operations vastaa tuotannosta ja toimitusketjusta koostuen kolmesta toimittavasta yksiköstä: Services, Production ja Design and Engineering sekä näitä tukevista toiminnoista: Supply Chain, Operational Excellence and QEHS ja Sales and Operations Planning (S&OP), sekä keskitetystä projekti- ja hankejohtamisen toiminnosta Project Management Office (PMO). 

Millog jatkaa Patrian konserniyhtiönä nykyisellä rakenteellaan tehden jatkossakin yhteistyötä Patrian muiden liiketoimintojen kanssa. Yhteiset konsernitoiminnot tukevat näitä ydintoimintoja. Nykyinen muodollinen juridinen rakenne säilyy taustalla pääosin muuttumattomana, ja uusi organisaatio on sijoitettu sen puitteisiin.

Patrian perustehtävä on jatkossakin huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen Suomessa. Tähän tarvitaan taloudellisia resursseja, joihin kotimaisten tulovirtojen ohella hyödynnetään kansainvälisiltä markkinoilta saatavia liiketoimintamahdollisuuksia. Uuden strategian ytimessä on kannattava kasvu, jota haetaan kansainvälisiltä markkinoilta. Strategiansa mukaisesti Patria tavoittelee kasvua, jonka myötä konsernin liikevaihto nousee vuoteen 2025 mennessä noin 900 miljoonaan euroon.

Kansainvälisillä markkinoilla toimitaan avoimesti kilpailuilla markkinoilla, joilla menestyminen edellyttää Patrialta tehokasta toimintaa ja innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Näiden asioiden jatkuvasta kehittämisestä hyötyvät myös kotimaassa toimivat turvallisuuskriittiset asiakkaat, erityisesti Suomen puolustusvoimat. Kansainvälisesti kilpailukykyinen Patria pystyy tuottamaan myös heille uusia ratkaisuja, jotka parantavat kustannustehokkuutta ja suorituskykyä.

Patrian keskeisiä vahvuuksia on turvallisuuskriittisten organisaatioiden erityistarpeiden syvällinen tunteminen. Omaa tuote- ja palveluvalikoimaa on kuitenkin kehitettävä jatkuvasti niin, että tarjooma vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.