Tulosta

Patrian liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä, menestys ajoneuvohankkeissa jatkuu

Avainluvut

Ensimmäinen vuosineljännes 2024

 • Patria-konsernin liikevaihto ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen oli 172,1 miljoonaa euroa (149,4 miljoonaa euroa vertailukautena) ja liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa). 
 • Omavaraisuusaste oli 40,4 % (43,8 %) ja nettovelkaantumisaste 78,1 % (50,7 %). 
 • Patrian Horizon 2025 -strategiakauden kolmas vuosi käynnistyi odotusten mukaisesti. Yhtiön liikevaihto ja tilauskannan kehitys olivat hyvällä tasolla. Kannattavuus oli odotetulla tasolla.
 • Asiakaskeskeisyyden, toiminnallisen tehokkuuden ja tuottavuuden sekä yhteisten toimintatapojen kehittäminen jatkuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä strategian mukaisesti. Toimintamallin kehittämisen keskiössä ovat olleet erityisesti Patrian tuotannosta ja toimitusketjuista vastaava Operations-yksikkö sekä Patrian tuotteista ja palveluista sekä niiden kehittämisestä vastaava Portfolio-yksikkö. Patrian päivitetty toimintamalli otettiin käyttöön 1.1.2024.
 • Patrian menestys 6x6- ja 8x8-ajoneuvohankkeissa on jatkunut, mikä tukee muun liiketoiminnan kehittämistä ja konsernin kansainvälistymistä. 
 • Tammikuun alussa 2024 tiedotettiin, että Patria toimittaa lentomittausjärjestelmän asennus- ja modifikaatiopaketit Fintrafficille ja lisätyyppihyväksynnän Suomen Ilmailuopiston Embraer Phenom -lentokoneisiin.
 • Patrian ja Puolustusvoimien välistä strategisen kumppanuuden yhteistyösopimusta päivitettiin tammikuussa 2024. Sopimuspäivityksellä syvennettiin käynnissä olevaa yhteistyötä, tarkennettiin laadunvarmistuksen ja materiaalihallinnon menettelyjä sekä päivitettiin kumppanuuden hallinnan rakenteita.
 • Patria julkisti helmikuussa 2024 kaksi sopimusta ARIS-järjestelmän eli elektronisen tiedustelun järjestelmän (ELINT) toimittamisesta eurooppalaisille NATO-jäsenvaltioille. Sopimusten myötä asiakkaat saavat käyttöönsä erittäin suorituskykyisen signaalitiedustelujärjestelmän uusimman version räätälöitynä kyseisten valtioiden tarpeisiin.
 • Common Armoured Vehicle System (CAVS) -hankkeessa oli useita tapahtumia ensimmäisellä vuosineljänneksellä:
  • Tammikuussa tiedotettiin, että Suomen puolustusvoimat tilasi 40 Patria 6x6 -ajoneuvoa lisää lunastamalla osan lisähankintavarauksesta, joka kuului kesäkuussa 2023 allekirjoitettuun sopimukseen. 
  • Helmikuussa Patria, DSL (osa KNDS-ryhmää) ja FFG sopivat yhteistyöstä koskien Patria 6x6 -ajoneuvovarianttien suunnittelua, tuotantoa ja ylläpitoa edellyttäen, että Patria 6x6 panssaroitu ajoneuvo valitaan korvaamaan Saksan aiempi Fuchs-kalusto.
  • Maaliskuussa Ruotsin puolustusvoimien materiaalilaitos (FMV) allekirjoitti sopimuksen 321 Patria 6x6 -ajoneuvon ostamisesta. Sopimuksen arvo on noin 470 miljoonaa euroa ja se on yksi Patrian suurimmista koskaan Ruotsissa.
  • Maaliskuussa Patria allekirjoitti sopimuksen Kongsberg Defense & Aerospacen (Kongsberg) kanssa etäohjattavien PROTECTOR-asejärjestelmien toimittamisesta yli 300 Ruotsin ja Suomen Patria 6x6 -ajoneuvoon CAVS-hankkeen puitteissa.
 • Maaliskuussa 2024 tiedotettiin, että Patria ja Lockheed Martin allekirjoittivat Suomen F-35-hankkeen toisen suoran teollisen yhteistyön raamisopimuksen (Memorandum of Agreement; MoA), joka sisältää laskutelineluukkujen tuotantolinjan pystyttämisen ja hyväksyntäprosessin Patrian Hallin toimipisteessä Jämsässä. Tuotantolinjalla tehdään laskutelineluukkuja F-35-koneisiin maailmanlaajuisesti.
 • Alkuvuodesta 2024 käynnistynyt Patrian johtama ja Business Finlandin osarahoittama eALLIANCE-veturihanke vahvistaa suomalaisten siviili- ja puolustusteknologiayritysten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on luoda murroksellisia digitaalisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan tehokkaampi tiedonvaihto ja kattavan digitaalisen virtuaalimaailman rakentaminen.

Näkymät loppuvuoteen

Patria vahvistaa edelleen toiminnallista tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan ja hakee kannattavaa kasvua Horizon 2025 -strategiansa mukaisesti strategiakauden kolmantena vuotena. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaaritukipalvelut sekä huippuluokan tuotteet ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa asiakkaiden kalustojen vaaditun suorituskyvyn ylläpitämisessä kaikissa olosuhteissa.

Suomen loppuvuonna 2021 tekemän F-35-hankintapäätöksen myötä neuvottelut kyseisen konetyypin teollisesta yhteistyöstä jatkuvat myös vuonna 2024. Valmistelut tuotannon käynnistämiseen ovat käynnissä ja tarvittavaa osaamista kartoitetaan ja kehitetään ja rekrytoinnit alkavat.

Patria 6x6 -ajoneuvon kansainvälinen CAVS-yhteishanke etenee suunnitellusti. Latvian ja Suomen tilaamien ajoneuvojen sarjatuotanto on käynnissä sekä Ruotsin ensimmäinen ajoneuvotoimitus on tehty. Saksa on allekirjoittanut hankkeen virallisen liittymissopimuksen. Yhteinen ajoneuvohanke on herättänyt kiinnostusta ja on avoinna myös muille maille osallistujamaiden yhteisellä suostumuksella. 

Vuonna 2023 Patria ja Japan Steel Works Ltd. allekirjoittivat sopimuksen Patria AMV XP 8x8 -ajoneuvojen tuotannosta Japanissa ja valmistelut tuotannon käynnistämiseen ovat käynnissä. 

Geopoliittisen tilanteen, yleisen taloudellisen epävarmuuden, inflaation sekä kustannusten kasvun vaikutuksia pidemmällä ajanjaksolla on vaikea arvioida luotettavasti, mutta samanaikaisesti Patrian toimituskyvyn arvioidaan säilyvän hyvänä. Loppuvuoden näkymä säilyy vahvana myynnin ja kannattavuuden suhteen. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Patriaan ja puolustustoimialaan yleensä kohdistuu lisääntynyttä kysyntää puolustusmenojen kasvaessa valtaosassa Euroopan maista

Mediatiedustelut ja lisätiedot:

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, viestintäjohtaja, puh. +358 50 557 3822, [email protected] 

Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, puh. +358 500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaarentukipalvelujen sekä teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluja ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla ensisijainen kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Patria työllistää yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com