Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Alankomaissa, Virossa ja Espanjassa. 
Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

733.8 M€
Liikevaihto 2023
3 385
Henkilöstö vuoden 2023 lopussa
948.4 M€
Uudet tilaukset 2023
68.9 M€
Liikevoitto 2023

Arvot

  1. Tah­dom­me me­nes­tyä
    Olem­me yl­pei­tä työs­täm­me ja tah­dom­me sen nä­ky­vän!
  2. Toi­mim­me asia­kas­lä­hei­ses­ti
    Yh­teis­työ takaa mo­lem­pien me­nes­ty­mi­sen!
  3. On­nis­tum­me yh­des­sä
    Iloit­sem­me on­nis­tu­mi­sis­ta yh­des­sä!

patria
Vastuullisuus, rehellisyys ja eettiset liiketavat muodostavat liiketoiminnan perustan - johdon tahtotila
Yritysvastuu
Patria
Teollisen yhteistyön järjestelyihin ja toimiin osallistuminen tapahtuu kyseisten maiden sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.
Teollinen yhteistyö