Ammattilentäjäkoulutus

TÄRKEÄ ILMOITUS: Patria on 29.5.2024 ilmoittanut käynnistävänsä muutosneuvottelut Pilot Training -toiminnossa. Käynnissä olevat lentäjäkurssit järjestetään loppuun.

Lue lisää Patrian uutisista (Media -> Uutiset)

Patria Pilot Training

Koulumme on osa Patrian laajaa lentäjäkoulutusta, johon kuuluu sekä siviili- että sotilaslentokoulutus. Siviililentokoulutus järjestetään Tampere-Pirkkala -lentoasemalla ja Espanjan Córdobassa. Sotilaallinen peruslentokoulutus Suomen ilmavoimien opiskelijoille tapahtuu Tikkakosken tukikohdassa. Moderni koulutuskeskuksemme Pirkkalassa vihittiin käyttöön 2017.

Patria Pilot Training on Suomen ainoa EASA:n hyväksymä koulutuslaitos, joka tarjoaa lentoyhtiöille MPL-koulutusta (Multi-Crew Pilot License eli usean ohjaajan miehistölupakirja) ja integroitua ATP(A)- eli liikennelentäjäkoulutusta (Airline Transport Pilot) sekä yksittäisille opiskelijoille että ab-initio -ohjelmina suoraan lentoyhtiöille.

Valmistumisen jälkeen Patrian opiskelijat saavat perämiehenä toimimiseen vaaditut kelpuutukset ja luokitukset: MPL-lupakirjan kouluttautuessa tietylle lentoyhtiölle tai CPL ME/IR MCC -lupakirjan (Frozen ATPL) yksittäisille opiskelijoille. 

Patrian omistus jakautuu Suomen valtiolle (50,1 %) ja Norjan Kongsberg Defence & Aerospace AS:lle (49,9 %), mikä takaa toiminnallemme merkittävän taloudellisen vakauden, jollaista harvalla muulla ilmailualan koulutusorganisaatiolla on tarjota.

Patria Pilot Training
Kuva: Patria Pilot Training/DA40 NG

 Tarjoamme ajantasoista ja laadukasta lentäjäkoulutusta modernilla kalustolla Suomessa ja Espanjassa.

Suomi on EASAn jäsen, joten kaikkien lupakirjojen saaminen perustuu tarkkoihin koulutusvaatimuksiin. Suomen liikennevirasto tunnetaan korkeasta vaatimustasostaan, joka heijastuu suoraan koulutuksemme laatuun.
Suomen ilmavoimat on ulkoistanut sotilaallisen peruslentokoulutuksensa Patrialle koulutuksemme laadukkuuden vuoksi. Tämä pitkäaikainen yhteistyö on tuottanut taitavia lentäjiä Suomen ilmavoimille jatkokoulutukseen esimerkiksi hävittäjälentäjiksi.
 

Patria Pilot Training tarjoaa:

  • MPL Koulutusohjelma lentoyhtiöille
  • ATPL(A) Koulutusohjelma lentoyhtiöille sekä yksittäisille opiskelijoille
  • ATPL(A) Etäteoriaopiskelu
  • FI Lennonopettajakoulutus