Patria AMV Part Task Trainer –  huippuluokan virtuaalinen koulutusympäristö 

Patria AMV Part Task Trainer (PTT) yhdistää virtuaalisen harjoitusympäristön AMV:n järjestelmiä ja hallintalaitteita mallintavaan ajajan paikkaan. Patria AMV PTT mahdollistaa kaikkien ajoneuvon oikean käytön kannalta keskeisten AMV:n toimintojen kouluttamisen.

Patria AMV PTT:ssä käytetään korkeatasoista VBS (Virtual Battle Space) -pohjaista virtuaaliympäristöä, jonka kautta voidaan verkottua myös muihin koulutussimulaattorijärjestelmiin. Tämä mahdollistaa taktisen koulutuksen esimerkiksi ajoneuvon ja sen asejärjestelmän tai koko ajoneuvojoukkueen kesken. Simulaattori voidaan yhdistää muihin koulutusjärjestelmiin myös HLA (High Level Architecture) -rajapinnan kautta.

Patria AMV PTT tarjoaa kattavan koulutusjärjestelmän kustannustehokkaasti. Ajoneuvon hallintalaitteiden lisäksi se sisältää kaikki tärkeimmät AMV:n ajajan järjestelmät kuten IVCS:n (Integrated Vehicle Control System) ja HUMS:n (Health and Usage Monitoring System) virtuaalisine kameranäkymineen.

AMV PTT training

Lataa materiaalia