Tulosta

Patria on jo useana vuonna lahjoittanut joulumuistamisiin tarkoitetut varat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen jollain toimipaikkakunnallaan. Tänä jouluna patrian neuvottelukunta päätti antaa lahjoituksen Ensi- ja turvakotien liitolle, jonka tehtävänä on tukea lasten turvallisia kasvuolosuhteita ja kehitystä, tukea vanhemmuutta ja perheitä sekä ehkäistä perheväkivaltaa.

Ensi- ja turvakotien liitolla on toimintaa 30 jäsenyhdistyksensä kautta eri puolilla Suomea, ja toiminta on kokonaisuudessaan hyvin laajaa keskittyen perhe- ja lähisuhdeväkivallan estämiseen.

"Turvakodit tarjoavat ympärivuorokautista apua ja neuvoja akuutteihin tilanteisiin.  Tämä on keskeinen toiminta-alue. Avopalveluissa työskennellään väkivallan kohteeksi joutuneiden ja väkivallan tekijöiden kanssa sekä lasten jotka ovat joutuneet näkemään väkivaltaa", kertoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

"Toinen merkittävä toiminta-alue on vaativa vauvatyö, jossa keskitytään tukemaan perheitä, joilla on vaikeuksia selvitä vauvan kanssa. Taustalla voi olla esimerkiksi elämänhallinnan- tai mielenterveyden ongelmia. Keskeinen toiminta-alue on myös raskaana olevien tai synnyttäneiden päihdeongelmaisten kuntoutustyö, jolla on saatu aikaan hyviä tuloksia. Kuntoutuksessa olleista kaksi kolmasosaa selviytyy olemaan lapsensa ensisijaisia hoitajia", Särkelä jatkaa.

"Eräs tärkeä toiminnan muoto on myös eroauttaminen, jossa tavoitteena on erotilanteessa lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa. Jos erotilanne hoidetaan hyvin, tämä on parempi lapselle."

Vapaaehtoistoiminnasta paljon apua

Ensi- ja turvakotien liiton toiminnassa on mukana myös paljon vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä esimerkiksi toimimalla lapsen tai aikuisen tukihenkilönä. Eräs auttamisen muoto on synnytystukihenkilönä toimiminen odottaville äideille, joilla ei ole muita tukihenkilöitä. Vapaaehtoiset järjestävät lapsille ja perheille myös tapahtumia ja pienimuotoista tekemistä.

"Liitto myös tukee erilaisten aktiviteettien ja virkistysten järjestämistä tukea tarvitseville ja vähävaraisille perheille, joille pienikin tuki on merkitykseltään suuri", toteaa Särkelä.

Yhdistyksissä toimii tällä hetkellä noin 1200 vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä. Tehtäviä on pituudeltaan monenlaisia lyhytaikaisista projekteista yksittäisiin tapahtumiin sekä perheiden pitkäaikaiseen tukemiseen.

"Vapaaehtoistoimintaan mahtuu hyvin mukaan kukin oman osaamisensa ja aikansa mukaan. Pienikin apu voi kääntää elämän suunnan."

Nuoret tukikohteena jo pitkään

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on ollut Patrian tukikohteena jo monen vuoden ajan. Viime vuonna lahjoitus tehtiin Pelastakaa Lapset ry:lle, joka edistää lasten oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2013 varat suunnattiin SOS-lapsikylätoimintaan, joka tarjoaa huostaan otetuille lapsille turvallisen kodin. Vuoden 2012 lahjoitus tehtiin Hämeenlinnassa toimivalle Etsivälle nuorisotyölle, joka auttaa tuen tarpeessa olevia nuoria. Tällä hetkellä meneillään olevassa VL Myrsky -hävittäjälentokoneen entisöintiprojektissa aktiivisessa roolissa ovat työpajojen ja ammattiopistojen nuoret.