Tulosta
Prototype FAMOUS programme

Tänään 17.6.2024 Pariisin Eurosatory-tapahtumassa julkaistiin FAMOUS-hankkeen yhteydessä kehitetyn tela-ajoneuvon konsepti Patrian osastolla järjestetyssä juhlatilaisuudessa.

Eurooppalaisen Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems (FAMOUS) -hankkeen tavoitteena on parantaa uusien ja olemassa olevien panssaroitujen ajoneuvojen suorituskykyä EU-rahoituksen tuella. Hankkeen tähänastiset tulokset osoittavat selvästi, että uusi tela-ajoneuvoalusta on monikäyttöinen ratkaisu kaikkiin käyttöympäristöihin.

”FAMOUS-hanke on linjassa Euroopan komission tavoitteen kanssa parantaa EU:n puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja innovaatiokykyä”, sanoo Patrian Protected Mobility & Defence Systems -tuotelinjan johtaja Mikko Karppinen. ”Olemme erittäin ylpeitä tänään julkaistusta tela-ajoneuvokonseptista, joka on syntynyt FAMOUS-hankkeen tuella. Olemme nyt edenneet ajoneuvokonseptin testausvaiheeseen ja ratkaisun suorituskykyä voidaan testata käytännössä."

Kehitettävä korkean suorituskyvyn ajoneuvoratkaisu sopii kaikkiin maantieteellisiin ympäristöihin, äärimmäisiinkin. Kehitettävältä ajoneuvolta edellytetään esimerkiksi erinomaista taktista ja operatiivista liikkuvuutta myös pehmeällä maaperällä. Huomiota kiinnitetään myös sen selviytymiskykyyn, kustannuksiin ja modulaarisuuteen.

Suomi on FAMOUS-hankkeen johtomaa ja Patria sen teollinen koordinaattori. Patrialla on myös päävastuu tela-ajoneuvon suunnittelusta, järjestelmäintegraatioista ja prototyyppien valmistuksesta. Konsortioon osallistuu 9 maata ja 18 johtavaa eurooppalaista puolustusyritystä.

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisohjelman (EDIDP) avustussopimuksesta nro EDIDP-GCC-2020-058- FAMOUS ja Euroopan puolustusrahaston (EDF) hankkeesta 101103043 – FAMOUS2.

Tämä teksti kuvastaa vain kirjoittajan näkemystä, eikä komissio ei ole vastuussa sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Mediatiedustelut:

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, Patrian viestintäjohtaja, puh. +358 50 557 3822, [email protected]

Lisätiedot:

Mikko Karppinen, Senior Vice President, Protected Mobility and Defence Systems -tuotelinja, Patria, puh. +358 40 869 6657, [email protected]

Protected mobility & defence systems - Ajoneuvot: www.patriagroup.com/fi/tuotteet-ja-palvelut/suojaa-liikkuvuutta-ja-tuli…

FAMOUS-hanke: https://www.patriagroup.com/famous-programme

Tiedote 21.7.2022: www.patriagroup.com/fi/media/tiedotteet/2022/eu-rahoittaa-lahes-100-mil…

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.
www.patriagroup.com