Tulosta
Patrian taloustiedotteet

 

Avainluvut H3

 

Vuoden 2023 kolmas vuosineljännes

  • Patria-konsernin liikevaihto oli kolmannen vuosineljänneksen jälkeen 487,9 miljoonaa euroa (426,7 miljoonaa euroa vertailukautena 2022).  
  • Liikevoitto oli 36,9 miljoonaa euroa (32,8 miljoonaa euroa).  
  • Omavaraisuusaste oli 41,5 % (41,1 %) ja nettovelkaantumisaste 80,5 % (69,6 %).  
  • Asiakaskeskeisyyden, toiminnallisen tehokkuuden ja tuottavuuden sekä yhteisten toimintatapojen kehittäminen ovat jatkuneet vuoden kolmannella neljänneksellä Patrian Horizon 2025 -strategian mukaisesti. Toimintamallin kehittämisen keskiössä ovat olleet erityisesti Patrian tuotannosta ja toimitusketjuista vastaava Operations-yksikkö sekä Patrian tuotteista ja palveluista sekä niiden kehittämisestä ja myynnin tuesta vastaava Portfolio-yksikkö.
  • Patrian liikevaihto ja -voitto kasvoivat ja tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla. Keskeinen osa liiketoiminnan kehityksestä on liittynyt uusien ajoneuvotilausten tuotantokapasiteetin rakentamiseen. Osa vuodelle budjetoiduista tilauksista toteutui suunniteltua myöhemmin, mutta tällä ei ole olennaista vaikutusta koko vuoden tuotannon tai tuloksen kannalta. Loppuvuoden näkymä säilyy vahvana myynnin ja kannattavuuden suhteen.
  • Patria käynnisti muutosneuvottelut elokuussa 2023 jatkaakseen toimintamallinsa kehittämistä, vastatakseen kasvaneeseen kysyntään sekä parantaakseen tehokkuuttaan. Neuvottelut kohdistuivat pääosin esihenkilöihin ja eri toimihenkilöryhmiin. Lokakuussa päättyneiden neuvotteluiden myötä päätettiin, että muutoksiin sisältyy tehtävien uudelleenorganisointia, yhdistämisiä, muutoksia tai vähentämistä sekä niihin liittyviä irtisanomisia tai henkilöstön siirtoja uusiin tehtäviin. Olennaiset muutokset kohdistuvat 284 nykyiseen tehtävänkuvaan. Uuden organisaation käyttöönotto tavoiteaikataulussa 1.1.2024 alkaen voi johtaa enintään 56 henkilön irtisanomiseen.
  • Patria ja Japan Steel Works Ltd. allekirjoittivat elokuussa lisenssisopimuksen Patria AMV XP 8x8 -ajoneuvojen tuotannosta Japanissa. Sopimus mahdollistaa paikallisen tuotannon Japanin maavoimien (Ground Self-Defense Force) WAPC (Wheeled Armored Personnel Carrier) -ohjelman mukaisesti. Patria AMV XP 8x8 -ajoneuvo valittiin ohjelman puitteissa joulukuussa 2022 seuraavaksi panssaroiduksi miehistönkuljetusajoneuvoksi korvaamaan Type-96 8x8 -ajoneuvot, jotka ovat käytössä tällä hetkellä.
  • Suomen puolustusvoimat ja Patria allekirjoittivat syyskuussa 2023 hankintasopimuksen uuden Hawk (Hawk Full Mission Simulator) -lentokoulutussimulaattorin toteuttamisesta. Simulaattori tullaan toimittamaan Ilmavoimille koulutuskäyttöön vuoden 2026 aikana ja se tulee olemaan olennainen osa Suomen Ilmavoimien Hawk-tyyppikoulutusvaihetta sekä taktista lentokoulutusvaihetta.  
     

Näkymät loppuvuoteen

Patria vahvistaa edelleen toiminnallista tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan ja hakee kannattavaa kasvua Horizon 2025 -strategiansa mukaisesti strategiakauden toisena vuotena. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaaritukipalvelut sekä huippuluokan tuotteet ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa asiakkaiden kalustojen vaaditun suorituskyvyn ylläpitämisessä kaikissa olosuhteissa.

Suomen loppuvuonna 2021 tekemän F-35-hankintapäätöksen myötä neuvottelut kyseisen konetyypin teollisesta yhteistyöstä jatkuvat kuluvana vuonna. Kesäkuussa 2023 Patria ja Lockheed Martin allekirjoittivat Suomen F-35-hankkeen ensimmäisen suoran teollisen yhteistyön raamisopimuksen, joka kattaa F-35-eturunkojen kokoonpanon Suomessa.  

Patrian 6x6-ajoneuvon kansainvälinen CAVS-yhteishanke etenee suunnitellusti. Suomeen tilattujen 91 ajoneuvon toimitukset sekä Ruotsin ensimmäiset toimitukset ovat alkaneet. Saksa on allekirjoittanut hankkeen virallisen liittymissopimuksen. Latvian tilaaman yli 200:n ajoneuvon sarjatuotanto on käynnissä. Yhteinen ajoneuvohanke on herättänyt kiinnostusta ja on avoinna myös muille maille osallistujamaiden yhteisellä suostumuksella.

Loppuvuodesta 2022 Japani valitsi Patria AMV XP 8x8 panssaroidun pyöräajoneuvon maavoimiensa uudeksi miehistönkuljetusajoneuvoksi, jolla korvataan nykyään käytössä oleva kalusto. Patria ja Japan Steel Works Ltd. allekirjoittivat lisenssisopimuksen Patria AMV XP 8x8 -ajoneuvojen tuotannosta Japanissa ja valmistelut tuotannon käynnistämiseen ovat käynnissä.  

Patrian 6x6- ja 8x8-ajoneuvoihin kohdistunut voimakas kysyntä asettaa merkittäviä vaatimuksia resurssien saatavuudelle ja toimitusketjun hallinnalle, joiden suhteen yhtiö on tehnyt vuoden aikana merkittäviä toimenpiteitä. Vaikka osa tilauksista on tehty suunniteltua myöhemmin, suunniteltu ja tarvittava toimituskapasiteetti uskotaan saavutettavan olennaisilta osin loppuvuoden aikana.  

Geopoliittisen tilanteen, yleisen taloudellisen epävarmuuden, inflaation sekä kustannusten kasvun vaikutuksia pidemmällä ajanjaksolla on vaikea arvioida luotettavasti, mutta samanaikaisesti Patrian toimituskyvyn arvioidaan säilyvän hyvänä. Loppuvuoden näkymä säilyy vahvana myynnin ja kannattavuuden suhteen. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Patriaan ja puolustustoimialaan yleensä kohdistuu lisääntynyttä kysyntää puolustusmenojen kasvaessa valtaosassa Euroopan maista. 

Lisätietoja: 

Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, puh. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.
www.patriagroup.com