Tulosta

Patrian toimintamalli muuttui merkittävästi vuoden 2022 alussa lanseeratun Horizon 2025 -kasvustrategian toteuttamiseksi. Muutoksessa tuotantoyksiköt sijoitettiin Operations-yksikköön, mutta yksikön toimintoja ei ole uudistettu yhtä perusteellisesti kuin muuta organisaatiota. Samassa yhteydessä perustettiin täysin uusi Portfolio-yksikkö. 
 
Organisaatiorakenteen lisäkehittämistarvetta on ajanut Patrian oman henkilöstön palautteen lisäksi myös asiakaspalaute. Patrian toimintamallin kehittämistarpeita on käsitelty henkilöstön kanssa kevään ja kesän 2023 aikana. Patrian toimintamalliin suunnitellaan muutoksia, joista neuvotellaan henkilöstön kanssa tavanomaisen prosessin mukaisesti. 
 
"Patrian tilauskanta ja kysyntä ovat hyvällä tasolla, erityisesti ajoneuvohankkeissa. Patrian toimintamallin tulee olla mahdollisimman tehokas ja linjakas, jotta pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään ja varmistamaan sekä nykyisten että uusien tilausten toimitukset", toteaa Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko. “Meille on kertynyt yli puolentoista vuoden kokemus nykyisestä toimintamallista. Sinä aikana olemme havainneet, että tehokkuuttamme, operatiivista toimintaamme ja päätöksentekoamme on kehitettävä edelleen, jotta saamme parannettua sekä asiakastyytyväisyyttä että kannattavuuttamme.” 
 
Muutosneuvottelut alkavat 14.8.2023 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa. Neuvotteluissa ovat mukana Patria-konsernin yhtiöistä Patria Oyj, Patria Aviation Oy, Patria Aerostructures Oy, Patricomp Oy ja Patria Land Oy. Muutosneuvottelut koskevat Patrian Operations- ja Portfolio-yksiköitä sekä ns. konsernin tukitoimintoja edellä mainituissa työnantajayhtiöissä. Eri yksiköiden suunnitelmilla olisi toteutuessaan osin vaikutusta toisiinsa, joten neuvottelut käydään eri toimintojen osalta yhdessä. 
 
Neuvottelut kohdistuvat esihenkilöihin ja eri toimihenkilöryhmiin. Suunnitelmilla ei ole vaikusta työntekijöiden henkilöstöryhmässä tehtävään työhön lukuun ottamatta Patria Aviation Oy:n Engines, Components & Training Linnavuoren Diesel Engines -toimintoa. Lisäksi neuvotteluiden ulkopuolelle on rajattu Operations-yksikköön kuuluva Patria Pilot Training Oy ja Patria Aviation Oy:n kuuluva Military Pilot Training. 
 
Patria arvioi, että suunnitellut muutokset voivat aiheuttaa joko tehtävien uudelleenorganisointia, yhdistämisiä, muutoksia tai vähentämistä sekä niihin liittyviä irtisanomisia tai henkilöstön siirtoja uusiin tehtäviin. Neuvottelujen piirissä oleva henkilöstömäärä on yhteensä noin 1 190. Arvioidut vaikutukset sisältävät pääosin tehtävien muutoksia ja uudelleenorganisointia. 
 
Olennaiset muutokset kohdistuisivat noin 310 nykyiseen tehtävänkuvaan. Suunniteltuun organisaatioon arvioidaan avautuvan uusia tehtäviä. Alustavan arvion mukaan uusia tehtäviä avautuisi yhteensä noin 75 vähemmän kuin mitä tehtäviä on suunniteltu päättyväksi. Lisäksi henkilöiden irtisanomisia voisi seurata siitä, jos henkilö ei ota vastaan tarjottua uutta työtehtävää. Neuvotteluissa ei käsitellä lomautuksia. 
 
Lisäksi suunnitelmilla voisi toteutuessaan olla vaikutuksia Patrian Suomen ulkopuolella oleviin toimintoihin. Näiden toimintojen osalta asiaa käsitellään kunkin maan säädösten edellyttämällä tavalla. 
 
Patrian tuotanto- ja toimitusketjuista vastaava Operations-yksikkö on lähes 2 000 työntekijällään yhtiön yksiköistä suurin. Portfolio-yksikkö vastaa tuotteista ja palveluista sekä niiden kehittämisestä ja myynnin tuesta, ja Group functions -toiminto kaikista Patrian konsernitasoisista sisäisistä tukitoiminnoista. 
 
Neuvottelujen avaintavoitteena on parantaa Patrian toimitusprosesseja ja -toimintoja pitkällä aikajänteellä ja samanaikaisesti pitää vaikutukset asiakkaisiin tai käynnissä oleviin asiakasprojekteihin mahdollisimman vähäisinä. 
 
Millog Oy ja sen Patria-konserniin kuuluva henkilöstö eivät kuulu neuvottelujen piiriin. 

Mediatiedustelut ja lisätietoja: 

Patria-konsernin viestintä: [email protected] 

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, Patrian viestintäjohtaja, puh. +358 50 557 3822, [email protected] 

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden. 

www.patriagroup.com