Tulosta

Patria ampuu jalkaväen aseilla Lohtajan Vattajanniemessä 8.-12. kesäkuuta 2020 päivittäin klo 9.00 – 17.00 välisenä aikana. Ampuma-alue on eristetty ja vartioitu. Vaarallinen alue on 12 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Lahdenkroopista länteen ja oikea raja Kalsonnokasta luoteeseen. Oikeus käyttää ampuma-aluetta perustuu Metsähallituksen myöntämään lupaan.
Ammunnoista vastaava johto päivystää ammunnan aikana, p. 0299 442 191.