Tulosta

Patria-konsernin myynti ja kannattavuus nousivat tilikaudella 2018 edellisvuodesta. Liikevaihto oli 476,1 miljoonaa euroa (467,7 miljoonaa euroa vuonna 2017). Liikevaihdosta puolustustarvikkeiden ja niiden huollon osuus oli 92 % (94 %) ja siviilituotteiden osuus vastaavasti 8% (6 %). Tilikauden liikevaihdosta 27 % (33 %) kertyi Suomen ulkopuolelta.

Konsernin tilikauden liikevoitto oli 35,9 miljoonaa euroa ja 7,5 % liikevaihdosta (33,9 miljoonaa euroa, 7,2 %). Konsernin tilikauden tulos ennen veroja oli 33,7 miljoonaa euroa (31,3 miljoonaa euroa). Konsernin tilikauden oman pääoman tuotto oli 11,8 % (10,4 %).

Uusien tilausten arvo tilikaudella oli 474,1 miljoonaa euroa (309,5 miljoonaa euroa). Uusista tilauksista puolustustarvikkeiden ja huollon osuus oli 95 % (92 %) ja siviilituotteiden osuus 5 % (8 %). Joulukuun lopussa konsernin tilauskanta oli 687,1 miljoonaa euroa (691,4 miljoonaa euroa).

Vuoden 2018 päätapahtumat

Tammikuussa Patria allekirjoitti sopimuksen Suomen puolustusvoimien Hamina-luokan ohjusveneiden peruskorjauksesta ja elinjaksopäivityksestä. Toimitussopimuksen kokonaisarvo ilman optioita on noin 170 miljoonaa euroa. Koko hankkeen arvioitu työllistävä vaikutus kotimaassa on noin 300 henkilötyövuotta. Patria toimii hankkeessa kokonaisvastuullisena päätoimittajana, suunnittelijana ja pääintegraattorina.

Kongsberg Defence & Aerospace ja Patria sopivat ohjusjärjestelmiin liittyvien yhteistyömahdollisuuksien kehittämisestä. Sopimus kattaa ohjusteknologioiden osaamiskeskuksen perustamisen Suomeen, Open Tactical Framework (OTF) ‑teknologian ja ohjusjärjestelmien ohjelmistot Suomen ohjushankkeisiin sekä näihin liittyvät kansainväliset mahdollisuudet.

Viron puolustushankinnoista vastaava Kaitseinvesteeringute keskus uudisti puolustusajoneuvojen elinkaaren hallintaan liittyvän sopimuksen Milrem LCM:n kanssa Patria XA-180- ja XA-188-ajoneuvojen huolloista ja korjauksista.

Helmikuussa Patria oli median keskipisteenä Suomessa, kun suomalainen liikemies menehtyi traagisesti Ugandassa. Tapaus johti välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin ja muutoksiin Land-liiketoiminnan johdossa.

Maaliskuussa Patrian tytäryhtiö Senop Oy allekirjoitti sopimuksen norjalaisen Kongsberg Defence & Aerospace AS:n kanssa järjestelmävarusteltujen johtamiskeskusten toimittamisesta. Sopimus on jatkoa Kongsbergin ja Senopin aiemmalle yhteistyölle. Toimitukset tapahtuvat vuoden 2019 aikana.

Huhtikuussa Patria allekirjoitti sopimuksen siltapanssarivaunujärjestelmän toimittamisesta Puolustusvoimille. Patria toimittaa neljä uutta Leopard 2L - siltapanssarivaunua, jotka voivat käsitellä eri mittaisia Leguan-siltoja. Hankinnan arvonlisäverollinen kokonaisarvo on noin 28,6 miljoonaa euroa, ja sen työllistämisvaikutus lisähankintavarauksineen on Suomessa noin 55 henkilötyövuotta, josta Patrian osuus on noin 35 henkilötyövuotta. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2019 – 2021.

Huhtikuussa Patrian tytäryhtiö Milrem LCM ja BAE Systems allekirjoittivat Viron CV9035-rynnäkköpanssarikaluston (IFV) huoltoa ja tukea koskevan sopimuksen. Milrem LCM huoltaa ja korjaa CV9035-ajoneuvot toimipaikoissaan Virossa.

Huhti- ja toukokuun aikana saatiin päätökseen yhteistoimintaneuvottelut Aerostructures- ja Land-liiketoiminnoissa. Aerostructures-liiketoiminnassa neuvottelut johtivat 13 henkilön irtisanomiseen tai lomautukseen toistaiseksi sekä 14 henkilön lomautukseen osa-aikaisesti. Land-liiketoiminnassa neuvottelujen tuloksena vähennystarpeeksi tarkentui 10 henkilöä ja lisäksi 25 henkilön tehtävä muuttui.

Kesäkuussa Patria esitteli Eurosatory-tapahtumassa Pariisissa uusia tuotteita: kaksi uutta passiivisensorituotetta MUSCL (Multi-Static Coherent Location) ilmatilannekuvan luontiin ja ARIS-E ESM (Electronic Support Measures) -järjestelmän taktiseen tilannetietoisuuteen sekä uuden Patria 6x6 -ajoneuvon, jonka vahvuuksia ovat monitoiminen kuljetuskapasiteetti ja asiakkaan tarpeisiin helposti mukautuva modulaarisuus.

Syyskuussa Patria AMV 8x8 osallistui Euroopan robottiajoneuvojen kilpailuihin (European Land Robot Trial (ELROB) Belgiassa. Sotilasajoneuvojen yksi tärkein kehityskohde on miehittämättömyys, ja tätä varten Patria on kehittänyt integroidun drive-by-wire-ohjausjärjestelmän. Järjestelmä mahdollistaa ajoneuvon kaukokäytön sekä autonomiset toiminnot, mahdollistaen kuitenkin ajoneuvon perinteisen käytön miehitettynä.

Lokakuussa Patria Aerostructures Oy sai päätökseen koko Patricomp Oy:n koko osakekannan hankinnan Aernnova Aerospace SAU:n tytäryhtiö Aerometallic Components SAU:lta.

Patria Helicopters AB sai jatkosopimuksen Hkp16 (Black Hawk) -helikoptereiden huollosta Linköpingissä, kun Ruotsin puolustusmateriaalilaitos FMV käytti optiotaan. Patria ja FMV allekirjoittivat sopimuksen Ruotsin puolustusvoimien käyttämien Hkp16-helikoptereiden huollosta vuonna 2014. Sopimuksen arvo optioineen oli noin 25 miljoonaa euroa.

Patria osallistui Amsterdamissa Helitech International 2018 -messuille. Messuilla Patria esitteli helikoptereiden elinkaaren tukipalveluitaan, joita ovat huollot, korjaukset, ylläpito ja varastopalvelut, komponentit ja laitteet sekä helikoptereiden päivitykset ja muutostyöt.

Marraskuussa Norjan Bardufossissa toimiva Patria Helicopters AS sai NH90-helikoptereiden raskaaseen huoltoon liittyvän jatkotilauksen Norjan puolustusvoimien logistiikkaorganisaatiolta (NDLO), kun se käyttää ensimmäisen, vuoden mittaisen optionsa huhtikuusta 2019 eteenpäin. Sopimuksen arvo optioineen on noin 10 miljoonaa euroa.

Esa Rautalinko nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi 30.11.2018 lähtien.

Joulukuussa Patria teki sopimuksen kazakstanilaisen Air Astanan kanssa lentoyhtiön uusien lentäjien kouluttamiseksi vuoden 2022 loppuun saakka. Ensimmäiset Air Astanan valitsemat oppilaat aloittavat koulutuksensa helmikuussa 2019.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) teki sopimuksen Norjan puolustusministeriön kanssa Aerospace Industrial Maintenance Norway AS:n (AIM Norway) ostamisesta. AIM Norway on Norjan puolustusvoimien liiketoimintaa, joka vastaa Norjan ilmavoimien lentokoneiden ja helikoptereiden huolloista, kunnossapidosta ja päivityksistä. AIM Norwayn toimitusten, kyvykkyyksien ja osaamisen vahvistamiseksi KDA ja Patria sopivat omistuksen jakamisesta siten, että KDA omistaa 50,1 ja Patria 49,9 prosenttia.

Vuoden 2019 alun merkittävät tapahtumat

Tammikuussa 2019 Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo jätti tehtävänsä, ja talousjohtaja Ville Jaakonsalo nimitettiin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi siirtymäkauden ajaksi. Toimitusjohtajan vaihdos liittyy osaltaan Patrian strategiaan, jonka mukaan yhtiö hakee kasvua erityisesti kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta. Patria haluaa kasvattaa eri puolustussektoreille tarjottavia huolto- ja elinkaaritukipalveluitaan sekä järjestelmä- ja integrointiliiketoimintaansa. Uudelta toimitusjohtajalta odotetaan vahvaa panosta Patrian palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Toiminnan vastuullisuus ja läpinäkyvyys

Vuonna 2018 käytiin vilkasta keskustelua vientilupakäytännöistä. Patria noudattaa kansallista lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä sitoumuksia. Viranomaisten myöntämät vientiluvat perustuvat tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan, jossa arvioidaan sekä loppukäyttäjän luotettavuutta että riskiä sille, voidaanko ao. tarvikkeita käyttää kriteerien vastaisesti. Arviossa käytetään EU:n yhteisiä kriteereitä ja konsultoidaan muita EU-maita. Patria tukeutuu viranomaisten kykyyn punnita loppukäyttäjien luotettavuutta ja viennin edellytyksiä tehdessään vientilupapäätöksiä monimutkaisissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Kevään 2018 aikana Patria teetti sisäisen tarkastuksen kansainvälisissä toiminnoissaan keskittyen myyntiin, markkinointiin ja liiketoimintakumppanin valintaan liittyviin prosesseihin. Tarkastuksen suoritti sisäisiin auditointeihin erikoistunut ulkoinen toimija. Tarkastus käynnistettiin helmikuussa 2018 sen jälkeen, kun oli tullut ilmi, että myyntitehtävissä ollut henkilö oli antanut kirjallisen luvan jakaa Patrian esitteitä taholle, jonka kanssa ei ollut konsultointisopimusta. Tarkastuksessa ei löydetty mitään uusia korjaavia toimenpiteitä vaativia kohteita.

Patria jatkoi eettisen koulutuksensa kehittämistä. Vuosittaisen koko henkilöstön koulutuksen lisäksi tarjotaan syvällisempää koulutusta henkilöille, jotka ovat tekemisissä sidosryhmien kanssa. Lisäksi liikekumppanin valinta prosessia kehitettiin edelleen.

Patria jatkoi tukeaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiksi. Konserni tukee ainoan suomalaisen sarjatuotantoon päässeen hävittäjäkoneen VL Myrskyn entisöintiprojektia.

Näkymät

Kotimaisella asiakkaalla Puolustusvoimilla on meneillään ennätyksellisen suuria projekteja (HX, Laivue 2020). Teollisen yhteistyön rooli näissä projekteissa on erityisen tärkeää ja merkittävä mahdollisuus Patrialle. Turvallisuusympäristön yleinen kehitys ja muutokset ovat kasvattaneet puolustusbudjetteja ja valmiusvaatimuksia. Pitkällä aikavälillä näiden nähdään vaikuttavan Patrian myyntiin ja kannattavuuteen.

Tilauskannan kehitys riippuu edelleen myös suurten tarjousvaiheessa olevien Land-liiketoiminnan vientihankkeiden liikkeellelähdöstä kansainvälisillä markkinoilla.

Lisätietoja:

Vuosikatsaus 2018 on saatavilla 27.3.2019 pidettävän yhtiökokouksen jälkeen internetsivuilla www.patria.fi.

Ville Jaakonsalo, vt. toimitusjohtaja, talousjohtaja, p. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Vuonna 2017 Patrian liikevaihto oli 467,7 miljoonaa euroa, ja konsernissa toimii 2 800 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden. www.patria.fi