Tulosta

Patrian Pilot Training -toiminnossa on käyty muutosneuvottelut toiminnan mahdollisesta lakkauttamisesta vuoden 2025 aikana. Toiminnossa järjestetään pääasiallisesti siviiliammattilentäjäkoulutusta Tampereen Pirkkalassa, Vantaalla sekä Córdobassa Espanjassa. Suunnitelmalla ei ole vaikutusta sotilaslentokoulutukseen.

Patrian Pilot Training -toiminta ei ole ollut pitkäaikaisesti kannattavalla tasolla, joten neuvotteluiden jälkeen harkitaan kaikkien Suomen toiminnon 36 työntekijän työsuhteen irtisanomista taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla liikennelentäjien koulutustoiminnan asteittaisen alasajon vuoksi. Koulutuksen on suunniteltu päättyvän vuoden 2025 aikana siten, että viimeiset liikennelentäjät valmistuisivat arvioita marraskuussa 2025. Tämän jälkeen yhtiön koulutustoiminta lakkaisi.

Harkittavana olevat irtisanomiset sijoittuisivat aikavälille helmikuu 2025 – joulukuu 2025 johtuen eri koulutusten päättymisten aikatauluista. Mahdollisten jälkitöiden vuoksi viimeiset irtisanomiset saattaisivat toteutua vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Patria Pilot Training Oy:n liiketoiminnalle tai osalle siitä pyritään edelleen löytämään ulkopuolinen jatkaja. Ostajaa ei ole tällä hetkellä tiedossa ja mikäli liiketoimintakauppa tai vastaava järjestely toteutuisi, vaikutukset arvioitaisiin erikseen niin Suomessa kuin Espanjassa. Vaikutukset henkilöstöön Córdobassa ratkaistaan erikseen huomioiden Espanjan lainsäädännön menettelytavat. Neuvottelujen kohteena eivät olleet Patria Aviation Oy:n Pirkkalan lentokonehuollossa toimivat henkilöt.

Käynnissä olevat lentäjäkurssit järjestetään loppuun. Neuvottelujen kohteena eivät olleet Patria Aviation Oy:n Pirkkalan lentokonehuollossa toimivat henkilöt.

Mediatiedustelut ja lisätietoja:

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, Patrian viestintäjohtaja, puh. +358 50 557 3822, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.
www.patriagroup.com