Tulosta

 Patrian liikevaihto ja tilauskanta kehittyivät hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Avainluvut

Vuoden 2024 ensimmäinen vuosipuolisko 

 • Patria-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 375,9 miljoonaa euroa (321,8 miljoonaa euroa vertailukautena).  
 • Liikevoitto oli 21,7 miljoonaa euroa (15,8 miljoonaa euroa).  
 • Omavaraisuusaste oli 33,0 % (39,1 %) ja nettovelkaantumisaste 118,6 % (77,8 %).  
 • Patrian Horizon 2025 -strategiakauden kolmas vuosi on edennyt odotusten mukaisesti. Yhtiön liikevaihto ja tilauskannan kehitys olivat hyvällä tasolla ja kannattavuus odotetulla tasolla. 
 • Asiakaskeskeisyyden, toiminnallisen tehokkuuden ja tuottavuuden sekä yhteisten toimintatapojen kehittäminen jatkuivat toisella vuosineljänneksellä strategian mukaisesti. 
 • Toimintamallin kehittämisen keskiössä ovat olleet erityisesti Patrian tuotannosta ja toimitusketjuista vastaava Operations-yksikkö sekä Patrian tuotteista ja palveluista sekä niiden kehittämisestä vastaava Portfolio-yksikkö. Patrian päivitetty toimintamalli otettiin käyttöön 1.1.2024.  
 • Patrian menestys 6x6- ja 8x8-ajoneuvohankkeissa on jatkunut, mikä tukee muun liiketoiminnan kehittämistä ja konsernin kansainvälistymistä. 
 • Toukokuun 2024 alussa tiedotettiin, että Saksa liittyi Common Armoured Vehicle System (CAVS) -ajoneuvojen yhteishankkeen tutkimus- ja kehitysohjelmaan. Saksa on neljäs maa, joka on edennyt hankkeen tähän vaiheeseen Suomen, Latvian ja Ruotsin lisäksi. 
 • 24.5.2024 Patria avasi uuden panssaroitujen ajoneuvojen tuotantolaitoksen Valmieraan Latviassa. Uuden tuotantolaitoksen myötä panssaroitujen Patria 6x6 -ajoneuvojen täysi tuotantosykli käynnistyy Latviassa. 
 • Kesäkuussa tiedotettiin, että Patria ja Pratt & Whitney ovat allekirjoittaneet teollisen yhteistyön raamisopimuksen (Memorandum of Agreement; MoA). Sopimus kattaa Pratt & Whitney F135 -moottorien tuotanto- ja ylläpitotoiminnot Suomessa. Sopimus sisältää F135-moottoreiden sekä komponenttien kokoonpanon vuosien 2025–2030 aikana, jota seuraa F135:n moottorien huolto- ja ylläpitovaihe 2030 alkaen. 
 • Patria osti kesäkuussa suomalaisen johtavan ammattikäyttöisten droonijärjestelmien valmistukseen ja kouluttamiseen erikoistuneen Nordic Drones Oy:n (’Nordic Drones’) koko osakekannan. Nordic Dronesin kokemus ammattikäyttöisten droonijärjestelmien valmistuksesta lukuisille asiakkaille on vahvistus Patrian Unmanned Aerial Systems (UAS) -tarjoomaan, mistä hyötyvät asiakkaat sekä Suomessa että kansainvälisesti kaikissa toimintaympäristöissä. Yritys työllistää 10 henkeä. Yrityskaupan toteutuminen vaatii Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hyväksynnän ja siihen liittyvä viranomaiskäsittely on käynnistynyt. 
 • 17.6.2024 Pariisin Eurosatory-tapahtumassa julkaistiin Patrian osastolla eurooppalaisen Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems (FAMOUS) -hankkeen yhteydessä kehitetyn tela-ajoneuvon konsepti. FAMOUS-hankkeen tavoitteena on parantaa uusien ja olemassa olevien panssaroitujen ajoneuvojen suorituskykyä EU-rahoituksen tuella. Suomi on FAMOUS-hankkeen johtomaa ja Patria sen teollinen koordinaattori. 
 • Kesäkuussa tiedotettiin myös, että Patria on allekirjoittanut sopimuksen Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen kanssa Laivue 2020 -hankkeen projektituen asiantuntijapalveluista. Palveluihin sisältyy muun muassa projektinjohdon, insinöörityön sekä muun asiantuntijatyön tukea. 
 • Siviililentäjäkoulutusta järjestävässä Patrian Pilot Training -toiminnossa käytiin muutosneuvottelut toisella vuosineljänneksellä toiminnan mahdollisesta lakkauttamisesta vuoden 2025 aikana. Vaihtoehtoisesti liiketoiminnalle tai osalle siitä pyritään löytämään ulkopuolinen jatkaja. Neuvotteluiden jälkeen harkitaan kaikkien Suomen toiminnon 36 työntekijän työsuhteen irtisanomista taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla liikennelentäjien koulutustoiminnan asteittaisen alasajon vuoksi. Vaikutukset henkilöstöön Córdobassa ratkaistaan erikseen huomioiden Espanjan lainsäädännön vaatimukset. Käynnissä olevat lentäjäkurssit järjestetään loppuun. Suunnitelmalla ei ole vaikutusta sotilaslentokoulutukseen. 

Näkymät loppuvuoteen 
 
Patria vahvistaa edelleen toiminnallista tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan ja hakee kannattavaa kasvua Horizon 2025 -strategiansa mukaisesti strategiakauden kolmantena vuotena. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaaritukipalvelut sekä huippuluokan tuotteet ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa asiakkaiden kalustojen vaaditun suorituskyvyn ylläpitämisessä kaikissa olosuhteissa. 

Suomen loppuvuonna 2021 tekemän F-35-hankintapäätöksen myötä neuvottelut kyseisen konetyypin teollisesta yhteistyöstä jatkuvat myös vuonna 2024. Valmistelut tuotannon käynnistämiseen ovat käynnissä ja tarvittavaa osaamista kartoitetaan ja kehitetään ja rekrytoinnit ovat käynnissä. 

Patria 6x6 -ajoneuvon kansainvälinen CAVS-yhteishanke etenee suunnitellusti. Latvian ja Suomen tilaamien ajoneuvojen sarjatuotanto on käynnissä sekä Ruotsin ensimmäinen ajoneuvotoimitus on tehty. Saksa on allekirjoittanut hankkeen virallisen liittymissopimuksen. Yhteinen ajoneuvohanke on herättänyt kiinnostusta ja on avoinna myös muille maille osallistujamaiden yhteisellä suostumuksella.  
 
Vuonna 2023 Patria ja Japan Steel Works Ltd. allekirjoittivat sopimuksen Patria AMV XP 8x8 -ajoneuvojen tuotannosta Japanissa ja valmistelut tuotannon käynnistämiseen ovat käynnissä. Slovakian 8x8-ajoneuvohankkeen sarjatuotannon käynnistäminen on ollut odotettua hitaampaa, mikä saattaa vaikuttaa loppuvuoden näkymiin.    

Geopoliittisen tilanteen, yleisen taloudellisen epävarmuuden, inflaation sekä kustannusten kasvun vaikutuksia pidemmällä ajanjaksolla on vaikea arvioida luotettavasti, mutta samanaikaisesti Patrian toimituskyvyn arvioidaan säilyvän hyvänä. Loppuvuoden näkymä säilyy vahvana myynnin ja kannattavuuden suhteen. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Patriaan ja puolustustoimialaan yleensä kohdistuu lisääntynyttä kysyntää puolustusmenojen kasvaessa valtaosassa Euroopan maista 
 
Mediatiedustelut ja lisätiedot:

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, viestintäjohtaja, puh. +358 50 557 3822, [email protected]  
 
Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, puh. +358 500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaarentukipalvelujen sekä teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluja ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla ensisijainen kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Patria työllistää yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden. www.patriagroup.com