Tulosta

Teknisen laskennan laajaa multifysikaalista osaamista käytetään monipuolisesti vaurio- ja korjausanalyyseistä ennaltaehkäisevien modifikaatioiden sekä rakenteiden elinkaaren hallinnan suunnitteluun.

Nykyaikaisten analysointiohjelmistotyövälineiden käyttö antaa meille hyvät valmiudet ilma-alusten rakennekorjaussuunnitteluun, olipa sitten kyseessä väsymis- tai lentovaurio. Rakenteiden lujuusanalyysien pohjana ovat lujuusopin elementtimenetelmään (FEM) perustuvat kokonaisen lentokoneen rungon FEM-mallit ja numeerisella virtauslaskennalla (CFD) määritetyt aerodynaamiset painejakaumat. Yhdessä tarkkojen FEM-alimallien kanssa ne ovat tehokkaita työkaluja rakenteiden hallintaan. Lisäksi monikappaledynamiikkaosaamista hyödynnetään mm. laskutelineiden ja roottorien tutkimuksissa.

 

Suunnittelu ja tekninen laskenta

 • Lentokoneiden mekaanisten järjestelmien ja sähköjärjestelmien merkittävien modifikaatioiden ja korjausten suunnittelutyöt
Modifications and DOA
 • Lentokoneiden rakenteiden ja komponenttien mallinnus ja analysointi (FEA): rasitus/lujuus, stabiliteetti, ominaistaajuus, transientti dynamiikka
Aerodynamical-engineering3
 • Väsymis- ja murtumisanalyysit: särön ydintyminen ja kasvu, kriitillinen särön pituus
 • Lentokoneiden rakenteiden lujuus-, tärinä- ja väsymistestaus sekä mekaanisten komponenttien ja laitteiden suorituskyvyn testaus
 • Lentoparametreihin perustuvat, neuroverkkoja hyödyntävät rakenteiden väsymisseurantajärjestelmät
   
Aerodynamical-engineering4
 • Lentokoneiden mekaanisten järjestelmien mallinnus kumppaneiden (VTT, TAU) kanssa sekä toteutetut simulaatiot sekä analysointi (MBD)
Aerodynamical-engineering
 • Aerodynamiikan (CFD) ja lentomekaniikan mallinnus ja analysointi
Aerodynamical-engineering2
 • Tietojen analysointi ja analysointimenetelmien ja -työkalujen kehittäminen lentokoneiden huolto- ja lentotietojen avulla (big data):
  • lentokoneiden suunnittelu- ja käyttöspektrien vertailut (Nz, korkeus, paino…), tiettyjen lento-olosuhteiden tilastojen haku ja koostaminen
  • rakenteiden väsymisseuranta lentoparametrien pohjalta sekä eliniän arviointi tyypillisten käyttöspektrien perusteella
 • Käytetyt menetelmät: elementtimenetelmä (FEA), monikappaledynamiikka (MBD), virtauslaskenta (CFD), edistyksellinen tietojen analysointi ja big data -analysointi, reverse engineering, 3D-skannaus, 3D-tulostus
 • Ohjelmistot: CATIA V5/V6, Enovian PDM-ohjelmisto, MSC Patran, MSC Nastran, MSC Adams, FINFLO, Matlab, Simulink, S1000D 

 

Järjestelmäsuunnittelu ja tekninen tuki

 • Ilma-alusten mekaanisten järjestelmien ja avioniikkajärjestelmien asiantuntijuus
 • NDT-tarkastusten level 3 pätevyydet PT-, ET-, UT-, MT- ja RT-menetelmien osalta. ST- ja RT-menetelmien level 3 pätevyyksien hankinta vuoden 2020 aikana
  • Magneettijauhetarkastus (MT)
  • Tunkeumanestetarkastus (PT)
  • Radiografiset tarkastukset (RT)
  • Ultraäänitarkastukset (UT)
  • Pyörrevirtatarkastukset (ET)
  • Kolmiulotteinen laserkuvaus, shearografia (ST)
 • Hitsauskorjaukset ja termistä ruiskutusta hyödyntävät korjaukset sekä pintakäsittelyt
 • Huollonkehitys yhteistyössä asiakkaan kanssa.
 • Huoltoprosessien sekä huolto-ohjeiden luonti ja ylläpito

 

Ohjeistus ja tekninen dokumentointi

 • Tuottaa kompleksisia teknisiä dokumentteja XML-pohjaista julkaisujärjestelmää käyttäen
  • FrameMaker ja Xyvision Professional Publisher (XPP) Boeing F/A-18 Hornetin ja BAE Hawkin ohjekirjoille
  • Kansainvälisen S1000D-standardin mukaisesti tuotettu IETP/IETM-ratkaisu Hawkin huoltodokumentaatiolle Content Lifecycle Management (CLM) -alustalla.

Tekninen laskenta: Kysy lisätietoja

Asiantuntijamme ovat valmiina vastaamaan kysymyksiin

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme on sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme.