Tulosta
People exploring the data

Alkuvuodesta 2024 käynnistyvä Patrian johtama ja Business Finlandin osarahoittama eALLIANCE-veturihanke vahvistaa suomalaisten siviili- ja puolustusteknologiayritysten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on luoda murroksellisia digitaalisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan tehokkaampi tiedonvaihto ja kattavan digitaalisen virtuaalimaailman rakentaminen.

”Patrian kasvustrategian toteuttaminen vaatii merkittävää panostusta tuotekehitykseen, innovaatioihin ja kumppanuuksiin. Alan eturivin teknologiayrityksenä ja vahvana puolustusvälinevalmistajana Patrialla on erinomaiset lähtökohdat ja resurssit johtaa tätä sekä Suomen että kansainvälisellä tasolla ainutlaatuista ekosysteemiä”, sanoo Patrian tuotteista ja palveluista ja niiden tuotekehityksestä vastaavan Portfolio-yksikön vetäjä Pekka Ruutu.

”eALLIANCEn missio on integroida teknologioita siviili-, turvallisuus- sekä puolustusteknologioiden alueella turvallisempien yhteiskuntien rakentamiseksi. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia päästä kansainvälisille puolustusteknologiamarkkinoille sekä vahvistaa niiden vientipotentiaalia”, Ruutu jatkaa.

Patria rakentaa hanketta yhdessä yli 30 kumppaniyrityksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ekosysteemi mahdollistaa sekä suurten yritysten että pk-yritysten yhteistyön innovatiivisten puolustus- ja kaksoiskäyttöteknologioiden kehittämisessä. Myös suomalaiset tutkimusorganisaatiot, yliopistot sekä teollisuusalan muut yhteistyöorganisaatiot ovat tärkeässä roolissa.

eALLIANCE kasvattaa Patrian sekä kumppaniyritysten yhteenlaskettuja TKI-panostuksia jopa 200 miljoonaa euroa hankkeen elinkaaren aikana. Hankkeen aikana Patria lisää huomattavasti tuotekehityspanostuksiaan, jotka lisääntyvät lähes sadalla miljoonalla eurolla.

Mediatiedustelut ja lisätietoja:

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, Patrian viestintäjohtaja, puh. +358 50 557 3822, [email protected]

Pekka Ruutu, Executive Vice President, Portfolio, puh. +358 50 540 5697, [email protected]  
 
Patrian tutkimukset ja innovaatiot: www.patriagroup.com/about-us/research-and-innovations (englanniksi)

Business Finlandin tiedote 16.2.2024

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaarentukipalvelujen sekä teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluja ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla ensisijainen kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Patria työllistää yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com