Tulosta
Toisen maailmansodan aikaisen VL Myrsky -hävittäjän entisöintityö on edennyt hyvin. Koneen runko ja siihen liitetyt osat näyttävät jo lentokoneelta. Vielä on tosin matkaa siihen, että kone saadaan näyttelykuntoon.

Patria on mukana historiallisesti merkittävän VL Myrsky -hävittäjälentokoneen entisöintityössä. Kyseessä on suomalainen, ainoa sarjatuotantoon edennyt hävittäjä, jota valmistettiin aikanaan 51 kappaletta. Yhtään yksilöä ei ole säilynyt kokonaisena, mutta osia on kuitenkin riittävästi, jotta entisöinti on mahdollista. "VL Myrsky -hävittäjän entisöintihanke on kuin suuren palapelin tekemistä. Ensin täytyy varmistaa, että kaikki tarvittavat palapelin osat ovat olemassa. Osat voivat olla alkuperäisiä tai ne täytyy tehdä uustuotantona. Sitten palapeli kootaan. Koonnissa on monta huomioitavaa tekijää, ja osa palapelistä tehdään eri paikkakunnalla. Täyttyy siis varmistaa, että palapeliä yhteen aikanaan sovitettaessa sen eri osat sopivat paikalleen”, kertoo projektijohtaja Janne Salonen Ilmailumuseoyhdistyksestä. ”Kaiken tämän keskellä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että suurimmalle osalle rakentajista sekä projektijohdosta ja projektin työntekijöistä tämä on korvauksetonta vapaaehtoistyötä - vapaa-ajan harrastus. Tärkeintä onkin, että tekeminen on kivaa ja mielekästä", hän sanoo.

Keväällä 2017 entisöintiprojekti on jo ylittänyt puolivälin, ja työn tulos alkaa hahmottua konkreettisena. Runko ja tähän asti valmistetut osat alkavat jo näyttää lentokoneelta. Entisöinnin kohteena oleva VL Myrsky -hävittäjä valmistuu kahdessa työpajassa, Vantaalla ja Tikkakoskella. Suuritöisin osa, puurakenteinen siipi, on työllistänyt Vantaan entisöintiryhmää jo kohta kahden vuoden ajan. Siiven puutyöt, kuten siipisalot, siipikaaret ja rungon muodostusosat alkavat myös valmistua pikkuhiljaa. Ennen varsinaisen siiven valmistumista kootaan koesiipi, jonka avulla varmistetaan siiven sisään tulevien mekanismien toiminta ja erilaisten porausten onnistuminen. Siiven lisäksi on valmistettu puuttuvia osia – kuten patalevy, napakupin osia ja pyöräkoteloiden kannet – sekä erilaisia osien valmistamiseen tarvittavia muotteja eli jigejä.

Samaan aikaan, kun runkoa ja sen osia työstetään, on VL Myrskyä päästy myös varustelemaan, ja koneessa on nyt muun muassa jännitteensäätäjä, happijärjestelmä, käynnistyskampi ja monta muuta kunnostettavaa varustetta. Myös moottoria on päästy sovittamaan paikoilleen, ja monimutkaiset reaktiopakoputket ovat työn alla. Koneeseen tulee myös mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten varusteisiin kuuluvat sukset, kirves, rautaisannosreppu ja työkalureppu. Entisöintihanketta koordinoivat Il­mai­lu­museo­yh­dis­tys ry, Suo­men Il­mavoima­museo ja Suo­men Il­mai­lu­museo. Varsinaisesta VL Myrskyn entisöinnistä vastaavat pääosin Ilmailumuseoyhdistyksen eläkeikäiset jäsenet, tiistaikerholaiset. Aktiivisessa roolissa ovat myös Jyväskylän ja Vantaan ammattiopistojen ja työpajojen nuoret. Vuoden 2017 aikana Vantaan nuorten puutyöpaja kokoonpanee koneen yläkatteen. Myrs­kyn en­ti­söin­nin ar­vioi­daan kes­tä­vän kuusi vuot­ta, ja näyt­te­ly­kun­nos­sa VL Myrs­ky on syk­syl­lä 2019.